Kundereference

LB Forsikring

LB Forsikring optimerer sagsbehandlingen og giver medlemmerne hurtigere svar

Nu kan der hurtigt og billigt indhentes kvalificerede svar på meget konkrete spørgsmål hos speciallæger med særlig sagkundskab – til gavn for sagsbehandlingen af medlemmernes skadessager.

Lærerstandens Brandforsikring

LB Forsikring optimerer sagsbehandlingen og giver medlemmerne hurtigere svar

Vi kan behandle sagerne hurtigere og give vores medlemmer en mere effektiv service end hidtil. Marianne Goth Bek, afdelingschef for Ulykke-, Person- og Rejseskade, LB Forsikring

Funktionsattester: LB Forsikring havde den udfordring, at indhentede funktionsattester fra kundens egen læge ikke altid gav fyldestgørende svar på meget konkrete spørgsmål, som sagsbehandleren skal tage stilling til. 

"Egen læge er ikke erfaren nok i at udfylde funktionsattester, men det havde vi i forvejen taget højde for i mange tilfælde, hvorfor vi bad om en speciallægeerklæring. Denne speciallægeerklæring var i mange tilfælde for bred og besvarede ikke de helt konkrete spørgsmål, som en funktionsattest udfyldt af en speciallæge kan gøre", forklarer Marianne Goth Bek, der er afdelingschef for Ulykke-, Person- og Rejseskade, LB Forsikring.

LB Forsikring har i en årrække anvendt Mediconnect Forsikring og gik i dialog med EG, der udviklede et nyt modul til løsningen – Funktionsattester.

"Speciallægeerklæringer er imidlertid tidskrævende for lægerne at udfylde og kostbare at indhente for forsikringsselskabet. I stedet kan LB Forsikring nu rekvirere funktionsattester fra speciallæger direkte fra Mediconnect Forsikring. Det giver de nødvendige svar smidigere og billigere end hidtil muligt – primært fordi man undgår at skulle indhente speciallægeerklæringen", siger Marianne Goth Bek.

LB Forsikring indhenter stadig speciallægeerklæringer via løsningen, når det er nødvendigt, men har i stort omfang forkortet gennemløbstiden på den enkelte sag og ser frem til at spare medlemskroner på udgiften til speciallægeerklæringer, hvor de ikke er nødvendige.

Udbuds- eller bookingsager
I dag kan forsikringsselskabets sagsbehandler tillige vælge at sende en sag i udbud eller at booke den direkte i en læges kalender via Mediconnect Forsikring – helt afhængigt af, hvad der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte tilfælde.

Udbudssager giver typisk en billigere pris på selve erklæringen, mens bookingsager sikrer en hurtig gennemløbstid, da man booker tid direkte i specialistens kalender.

"Vi har hele tiden været glade for Mediconnect Forsikring, og med muligheden for at indhente funktionsattester fra speciallæger samt de nye bookingmuligheder er det blevet endnu bedre. Vi kan behandle sagerne hurtigere og give vores medlemmer en mere effektiv service end hidtil",  siger afdelingschef Marianne Goth Bek.