Kundereference

AL2bolig

Boligselskabet AL2bolig i Tilst ved Aarhus har hvert år 700 lejemål, der skal synes. De mange boligsyn er arbejdskrævende, men ved hjælp af Elektronisk Syn fra EG Bolig har ejendomsinspektør Max Skjoldborg fået overblik, mere effektive rutiner og mere tilfredse fraflyttere.

AL2bolig

Større overblik og bedre kvalitet med Elektronisk Syn

Max Skjoldborg er ejendomsinspektør i AL2bolig i Tilst ved Aarhus. Han har fået lettet sit arbejde betydeligt, efter at han som en af de første for godt fem år siden begyndte at bruge Elektronisk Syn fra EG Bolig. Han syner cirka 700 lejemål om året, hvilket er meget arbejdskrævende, men med Elektronisk Syn klarer han det meste i én arbejdsgang på sin iPad.

Elektronisk Syn giver os nogle fordele, i forhold til tidligere hvor vi noterede på skrift. Vi kan nu lægge alle oplysninger ind i et planlægningsværktøj, så vi får en færdig synsrunde efter geografi, lejlighedsstørrelse og -alder. Når jeg har lagt de oplysninger ind i systemet, får jeg på min iPad et overblik over lejligheder, klokkeslæt, og hvem der fraflytter. Max Skjoldborg, ejendomsinspektør i boligselskabet AL2bolig i Tilst.


Under gennemgangen af lejemålet kan Max Skjoldborg dokumentere de relevante skader og det mislighold, der måtte være, ved at fotografere med sin iPad. Tager han for eksempel et billede fra stuen, lagres det under ”stue”. På den måde skabes et billedarkiv, der kan bruges til eventuel senere brug.

Så kan vi afslutte synsrapporten, og både jeg og fraflytter kan underskrive den elektronisk på iPad’en, hvorefter jeg kan sende rapporten til fraflytter med det samme”, tilføjer han.

Systemet skaber større tilfredshed blandt fraflytterne

Det er meget tydeligere, hvad de skal betale, hvad der er normal vedligeholdelse, og hvad boligselskabets andel er. Der er en meget større tydelighed i det”, mener han.

Der er også et rekvisitionssystem i Elektronisk Syn fra EG Bolig. Dermed har Max Skjoldborg yderligere en fordel.

Jeg kan vælge håndværkere på en rullemenu, jeg kan angive, hvornår det skal være færdigt, bede om tilbudspris, sende synsrapporten til håndværkeren og fortælle ham, hvad der ellers skal laves i boligen for at få det til at gå mere gnidningsfrit”, fortæller han.

Hjemme på kontoret bruger Max Skjoldborg de indhentede oplysninger til at prissætte istandsættelsen af lejemålet, ud fra de valg der allerede blev foretaget under synet. Og hvis han får en idé til forbedring af systemet, er der ikke langt fra tanke til handling.

Der er oprettet en erfagruppe, hvor vi mødes og udveksler erfaringer og får indflydelse på, hvordan systemet skal fungere i forhold til den måde, vi arbejder på, og den måde, fraflytterne ser det på”, slutter Max Skjoldborg.