Information til kortleverandører

Til oprettelse og vedligeholdelse af digitale kortdata til vores kirkegårdssystem stiller Brandsoft en WFS-T-tjeneste til rådighed for alle vores kirkegårdskunder. Denne tjeneste gør det muligt for kunden selv eller eksterne kortleverandører – typisk landinspektører – at vedligeholde kortdata fra vores kirkegårdssystem på egen hånd. Kortdata gemmes i referencesystemet UTM Zone 32 Nord (ESPG:25832).

Til brug for vedligeholdelsen kræves et program, som understøtter protokollen WFS-T, som giver mulighed for at udveksle geografiske data via internettet. Vi anbefaler programmet QGIS til dette formål, da det er gratis og tilbyder rige muligheder for avanceret redigering af digitale kortdata. Programmet kan hentes på http://qgis.org.

Forefindes der kortdata allerede, fx i AutoCADs DWG-format, kan det være en fordel at konvertere disse data til ESRI Shape-formatet (.shp), da QGIS understøtter dette format bedst.

Vi anbefaler kraftigt at anvende "QGIS Standalone Installer Version 2.14 (64 bit)", som findes under "Long term release", da der er fundet problemer med WFS i nyere versioner af QGIS.

For yderligere information omkring den generelle brug af QGIS kan vi henvise til den danske QGIS-brugergruppe, som forefindes på http://www.qgis.dk, hvor man kan finde vejledninger, tilmelde sig kurser og meget andet.

Er du kortleverandør eller kunde på vores kortsystem og skal bruge adgang til at vedligeholde kortdata på en bestemt kirkegård, skal du derfor kontakte Brandsoft support, og du vil få tilsendt en projektfil til QGIS, som indeholder alle informationer, som du skal bruge, og som er klar til brug i QGIS version 2.12 eller nyere. Projektfilen er et rent tekstbaseret format, og ønskes det at bruge andre programmer end QGIS, som fx MapInfo Professional, til redigering, kan de nødvendige informationer (URLs) let udtrækkes af den tilsendte fil ved at åbne den tilsendte fil i en vilkårlig teksteditor.

For yderligere informationer om opsætning af WFS-T i andre programmer end QGIS må vi henvise til disse programmers egen dokumentation.

Det er derudover også muligt at få udstillet kort fra kirkegårdssystemet som WMS-tjenester til integration i andre systemer. Kontakt igen Brandsoft support for yderligere detaljer.