Ved brug af dette site godkendes brug af cookies til analyse og personalisering af indhold. Close Læs mere

DHUV myndighedssystem

inCorp Portal - Sagshåndtering og DHUV-understøttelse.

inCorp Portal er et webbaseret system til sagshåndtering og ledelsesinformation for myndigheder og forvaltninger. Systemet understøtter DHUV-metoden og sammenkæder alle hverdagens arbejdsgange for myndigheden fra henvendelse til udredning, afgørelse og bestilling af indsatsen.

Forvaltning med borgeren i centrum

Til sammen indeholder systemerne de væsentligste redskaber til håndtering af den enkelte borger, lige fra første henvendelse, udredning, bevilling og bestilling af ydelser til udarbejdelse af individuelle handleplaner med digital opfølgning på mål og delmål, dialog med samarbejdspartnere og pårørende, medicinhåndtering samt lovpligtige indberetninger til fx Sundhedsstyrelsen og Servicestyrelsen, individuelt tilsyn og ledelsesinformation.

It løser flere ting

Vi mener, der er behov for værktøjer, der samler og understøtter indsatsen på det sociale område.

Vi tror på, at man ved at it-understøtte indsatsen kan løse hverdagens udfordringer, så vi skærer ned på bureaukratiet, arbejder smartere og lever op til borgernes berettigede forventninger til kvaliteten af indsatsen.

Overblik og sammenhæng med inCorp Portal

Med udviklingen af inCorp Portal har vi sat en national standard for dokumentation og videndeling, der er med til at fremme kommunikation og dialog mellem socialområdets aktører på tværs af de lokale og regionale skel til gavn for såvel den enkelte medarbejder og arbejdsgiveren som for den enkelte borger.

Dine vigtigste fordele med inCorp Portal:

  • Et ensartet flow og styring samt overblik over indsats og ressourcer
  • Samlet overblik over sagerne og deres aktuelle status
  • Sikrer samspil mellem fx. §141 handleplanen og den individuelle handleplan
  • Eliminerer tidskrævende administrative rutiner og dobbeltindtastning af data
  • En helhedsorienteret og individuel indsats på tværs af bestiller og udførerniveau med borgeren i centrum 

 

Share Share Share Share Share Share
EG logo
Kontakt EG Team Online

Kontakt EG Team Online på
+45 6617 7313, hvis du ønsker at høre mere om Bosted System. Har du brug for support, så ring til os på +45 6617 7332.

  • Mandag-fredag: kl. 8-16
  • Brancher
  • Platforme
  • Services
  • Om EG
Dansk (Switch language)
Kommune