Kundreferens

Vårdapoteket

Sedan sommaren 2010 använder Vårdapoteket beslutsstödsverktyget QlikView för all sin försäljningsuppföljning.