Full kontroll – från första kundkontakt till slutleverans

 • Effektivisera värdekedjan och förenkla dina projekt och processer
 • Leverera kvalitetsprojekt som uppfyller alla förväntningar på efterlevnad
 • Få bättre affärsinformation så att du kan fatta bättre beslut

End-to-end-support för ditt företag

Med EG:s branschlösning utökas den omfattande kärnfunktionaliteten i Microsoft Dynamics AX med fler funktioner som stödjer ditt projektorienterade företags växlande behov. 

 • Project Quotation
 • Project Evaluation
 • Enterprise Asset Management (EAM)
 • Manufacturing Execution System (MES)
 • Global Data Management
 • Dokumenthandtering
 • EG BI för Dynamics AX
 • Arbetsflöde för fakturahantering
Tillbaka
Fram

Gör en noggrann offertberäkning baserat på tidigare erfarenheter

EG Project Quotation förenklar och effektiviserar din manuella offertprocess. Mallar som bygger på tidigare offerter hjälper dig utnyttja information och erfarenheter från tidigare 

Se mer i denna videopresentation.

Säker prognos och uppföljning av projektlönsamheten

EG Project Evaluation samlar information från hela Dynamics AX och ger dig god överblick över ekonomin i dina projekt. Du kan se aktuell status i förhållande till budgeten och förutse lönsamheten mot bakgrund av de förväntade projektkostnaderna.

Därmed kan du snabbt gripa in för att undvika förluster på lång sikt och säkra slutresultatet. 

Läs mer om projektutvärdering som ger insikter

Minimera nedtiden

EG Enterprise Asset Management är ett verktyg som hjälper dig hantera underhåll av maskiner och produktionsutrustning. Lösningen kan integreras med Microsoft Dynamics AX-moduler och fungerar på mobila enheter. 

Läs mer om EAM

Effektivisera produktionen

EG Blue och MES ger dig detaljerad överblick över närvaro och arbetsuppgiftsregistrering med hjälp av funktioner som instämpling/utstämpling, tidrapporter, registrering av spill, kvalitetssäkring, service och underhåll. 

Läs mer om MES

Dela och administrera data över avdelningsgränserna

Med EG Global Data Management kan du skapa transparens, enhetlighet och sammanhang och styra företagsdata inom hela organisationen, samtidigt som enskilda enheters behov tillgodoses. 

Läs mer om Global Data Management

Få full överblick över dina uppdrag och projekt

EG CrossWork är en lösning som bygger på Microsoft SharePoint och som ger dig överblick och snabb åtkomst till pågående uppdrag, order, leveranser, avtal med mera i Dynamics AX, Office, CRM osv. 

Läs mer om dokumenthandtering

Få enkel åtkomst till relevant och uppdaterad affärsinformation

EG:s BI för Dynamics AX bygger på Microsoft SQL och gör det lättare för dig att fatta välgrundade beslut. Data presenteras i realtid och i strukturerade, intuitiva format. 

Läs mer om EG BI för Microsoft Dynamics AX

Effektivisera dina faktureringsrutiner

Få överblick, snabba upp godkännandet av fakturor, förbättra likviditeten och minska behovet av påminnelser och räntefakturor. 

Rådgivning, lösningar og it-tjänster

 • Rådgivning
 • Business Analytics
 • CRM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & Support
Tillbaka
Fram

Kundreferenser

 • Orifarm

  Dynamics AX 2009 blev implementeret i hele koncernen og optimerede Orifarms processer.

 • Psykologpartners

  Microsoft Dynamics AX 2012 var nyckel till Psykologipartners nya systemstöd. I en expanderande verksamhet behövs ett systemstöd som är både flexibelt och kraftfullt något som Psykologipartners hittade i Microsoft Dynamics AX 2012.

 • EWAB Engineering AB

  EWAB Engineering AB effektiviserar verksamheten med Dynamics AX!

 • Berendsen Textil Service

  Berendsen Textil Service implementerar Microsoft Dynamics AX 2012 tillsammans med EG Tacticus!

 • Thule Trailers

  Microsoft Dynamics AX kommer att ersätta företagets olika affärssystem. Investeringen skall skapa ett mer effektivt företag samt öka konkurrensförmågan för företagets välkända och framgångsrika varumärken.

 • Solaris Bus & Coach

  Microsoft Dynamics NAV och MediusFlow automatiserar, förenklar och utvecklar kundservicen hos expansiv busstillverkare.

 • Copenhagen Malmö Port

  Copenhagen Malmö Port väljer Microsoft Dynamics AX2012!

 • Awapatent

  Awapatent anlitar EG för implementering av Dynamics AX som nytt ekonomisystem!