En lösning för hela processindustrin

 • Effektiva arbetsflöden som bygger på best practice
 • Fylligare företagsinformation och full transparens
 • Efterlevnad av krav på spårbarhet, kvalitet, säkerhet och dokumentation
 • En flexibel och skalbar lösning som kan svara mot växlande behov

Stöd till hela verksamheten

Du måste ha en stark grund när du ska förenkla dina arbetsflöden och optimera verksamheten. EG:s lösning för processindustrin är uppbyggd kring kärnfunktionaliteten i Microsoft Dynamics AX och utökad med specialutvecklade tilläggsmoduler som skapar ett komplett end-to-end-system. 

 • Approved Vendor List
 • Approved Customer List
 • Enterprise Asset Management
 • Manufacturing Execution System
 • EG Health Check
 • Dokumenthandtering
 • Business intelligence
 • Global Data Management
 • Kvalitetssäkring
Tillbaka
Fram

Enterprise Asset Management

Minimera nedtiden 

Enterprise Asset Management är ett verktyg som hjälper dig hantera underhåll av maskiner och produktionsutrustning. Lösningen kan integreras med Microsoft Dynamics AX-moduler och fungerar på mobila enheter. 

Läs mer om verksamhetsportföljstyrning

Manufacturing Execution System (MES)

Effektivisera produktionen 

EG Blue och MES ger dig detaljerad överblick över närvaro och arbetsuppgiftsregistrering med funktioner som instämpling/utstämpling, tidrapporter, registrering av spill, kvalitetssäkring, service och underhåll. 

Läs mer om Manufacturing Execution System

EG Health Check

Håll dina system i perfekt skick 

Health Check bidrar till att alla dina affärskritiska program samverkar effektivt vid löpande analys, behandling och leverans av viktiga systemuppgifter. 

 

Läs mer om EG Health Check

Dokumenthandtering

Få full överblick över dina uppdrag och projekt 

EG CrossWork är en lösning som bygger på Microsoft SharePoint och som ger dig överblick och snabb åtkomst till pågående uppdrag, order, leveranser, avtal med mera. 

 

Läs mer om dokumenthandtering

Business intelligence

Få enkel åtkomst till relevant och uppdaterad affärsinformation 

EG:s business intelligence-lösning bygger på Microsoft SQL och gör det lättare för dig att fatta välgrundade beslut. Data presenteras i realtid och i flera olika format. 

Läs mer om business intelligence

Global Data Management

Dela och administrera data över avdelningsgränserna 

Med Global Data Management kan du skapa transparens, enhetlighet och sammanhang och styra företagsdata inom hela organisationen, samtidigt som enskilda enheters behov tillgodoses. 

Läs mer om Global Data Management

Kvalitetssäkring

Håll koll på kvaliteten 

I dag är kvalitetskraven högre än någonsin. Med EG PI (performance improvement) får du tillgång till en rad flexibla verktyg som säkerställer hög kvalitet i din produktion, bland annat batchstyrning, provtagning och spårning. 

Läs mer om kvalitetssikring

Rådgivning, lösningar og it-tjänster

 • Rådgivning
 • Business Analytics
 • CRM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & Support
Tillbaka
Fram

Kundreferenser

 • Orifarm

  Dynamics AX 2009 blev implementeret i hele koncernen og optimerede Orifarms processer.

 • Psykologpartners

  Microsoft Dynamics AX 2012 var nyckel till Psykologipartners nya systemstöd. I en expanderande verksamhet behövs ett systemstöd som är både flexibelt och kraftfullt något som Psykologipartners hittade i Microsoft Dynamics AX 2012.

 • EWAB Engineering AB

  EWAB Engineering AB effektiviserar verksamheten med Dynamics AX!

 • Berendsen Textil Service

  Berendsen Textil Service implementerar Microsoft Dynamics AX 2012 tillsammans med EG Tacticus!

 • Thule Trailers

  Microsoft Dynamics AX kommer att ersätta företagets olika affärssystem. Investeringen skall skapa ett mer effektivt företag samt öka konkurrensförmågan för företagets välkända och framgångsrika varumärken.

 • Copenhagen Malmö Port

  Copenhagen Malmö Port väljer Microsoft Dynamics AX2012!

 • Awapatent

  Awapatent anlitar EG för implementering av Dynamics AX som nytt ekonomisystem!

 • Palsgaard

  Palsgaard växer internationellt och hade en rad specifika krav på en ny ERP-lösning. Efter en grundlig undersökning av marknaden valde Palsgaard en lösning baserad på Microsoft Dynamics AX 2012.