Kundreferens

HBO Nordic

HBO Nordic väljer EG som leverantör av nytt affärssystem och beslutstöd.

HBO Nordic

HBO Nordic väljer Microsoft Dynamics AX och QlikView som affärsstöd för sin nordiska verksamhet!

Då mediaföretaget HBO Nordic nu bygger upp den nordiska verksamheten har man behov av ett effektivt och modernt affärsstöd. HBO blev rekommenderade att kontakta EG Tacticus och tillsammans med HBO undersöktes möjliga lösningar.

Valet av affärssystem föll på Microsoft Dynamics AX, och då HBO även har behov av ett kraftfullt beslutsstöd för omfattande analyser av nyckeldata bestämde man sig för BI-verktyget QlikView. Tacticus kommer även att stötta HBO inom andra närliggande områden. Projektet sker i samarbete med Accigo.