It-løsninger til procesindustrien

Stigende krav fra kunderne, knivskarp global konkurrence og strammere regler har sat omsætningen under pres.

Få styr på jeres processer, og bliv mere konkurrencedygtige med it-løsninger til procesindustrien baseret på Dynamics 365 og Dynamics AX.

Scroll ned her på siden, og læs mere

Vigtige funktioner til jeres branche

EG's løsninger til procesindustrien omfatter udvidede funktioner, der er udviklet specielt til moderne procesvirksomheder og hjælper dem med at løse deres forretningsmæssige udfordringer, hvilket er afgørende for, hvordan de klarer sig på vigtige områder inden for procesindustrien.

 • Føde- og drikkevarer
 • Kemikalier
 • Medicinalindustri
 • Plast
Tilbage
Frem

Føde- og drikkevarer

Opfyld kundernes behov for kvalitet og gennemsigtighed

Kundernes efterspørgsel efter sundere føde- og drikkevarer og højere standarder for fødevaresikkerhed øger behovet for gennemsigtighed i produktionsprocessen og for synliggørelse af udfordringer i forbindelse med indkøb, sikkerhed og bæredygtighed i hele forsyningskæden.

Derfor skal formuleringer, processer og teknologier tilpasses, og der skal findes nye måder at sikre, dokumentere og automatisere overholdelse af kravene på.

En EG-løsning til procesindustrien hjælper jer med at opfylde kundernes forventninger, samtidig med at I opnår større effektivitet og besparelser med en strømlinet produktions- og forsyningskæde. I kan:

 • Implementere fleksibel funktionalitet for hele produktets livscyklus i jeres forretningsprocesser
 • Sikre kvaliteten med avancerede procedurer til kvalitetskontrol og prøvetagning
 • Dokumentere jeres produkter med dynamisk generering af standardiserede datablade og certifikater
 • Sikre overholdelse af de godkendelseskrav, der er integreret i kvalitetskontrolprocessen
 • Få automatisk "klarmelding" fra flere forskellige led i produktionen
 • Optimere processer og opfylde krav om fleksibel emballage med avanceret emballagestyring.

Lev op til kundernes krav om bæredygtighed. Læs mere her.

Kontakt Erik Beck Skyum for at få yderligere information

Bæredygtighed med automatiseret proceskontrol

Kemikalier

Optimer jeres produktionsprocesser, og lev op til kvalitets- og sikkerhedskravene

Kemikalieproducerende virksomheder oplever stigende konkurrence og pres på priserne som følge af svingende råstofpriser, stigende energipriser og sæsonudsving.

Samtidig er det vigtigere end nogensinde at have et stærkt sporingssystem, så tilbagekaldelser og kvalitetskontroller kan håndteres effektivt.

En EG-løsning til procesindustrien kan hjælpe jer med at fastholde rentabiliteten ved at sikre balance mellem produktkvalitet og sikkerhedskrav med effektive planlægnings-, dokumentations- og produktionsprocesser. I kan: 

 • Indfri forventningerne til kvalitet med avanceret kvalitets- og prøvestyring
 • Optimere jeres resultater med styring af formler, aktiver og indtægter
 • Opnå hurtigere processer med automatiseret produktionskontrol og -frigivelse
 • Få automatisk "klarmelding" fra flere forskellige led i produktionen
 • Dokumentere jeres produkter med dynamisk generering af standardiserede datablade og certifikater
 • Opfylde krav om fleksibel emballage med avanceret emballagestyring
 • Lette håndteringen af kontroller og returneringer med avanceret styring af sporbarhed.

Kontakt Erik Beck Skyum for at få yderligere information

Kemikalier

Medicinalindustri

Fasthold væksten og rentabiliteten på trods af udfordringer

I takt med at vækstraterne i medicinalindustrien flader ud, og strammere globale regler øger kompleksiteten i hele forsyningskæden, kommer medicinalvareproducenterne under pres for at reducere time-to-market og kontrollere driftsomkostningerne, uden at det går ud over kvaliteten.

Mange skynder sig at indføre revolutionerende ny teknologi og nye forretningsmodeller for at øge rentabiliteten.

En EG-løsning til procesindustrien gør jer bedre rustet til disse udfordringer og understøtter ændringer i virksomhedens forretningsfokus med fleksibel produktionsplanlægning og sammenhængende driftsprocesser, så I kan:

 • Indfri forventningerne til kvalitet med avanceret kvalitets- og prøvestyring
 • Styrke processerne til kvalitetsgodkendelse med brug af elektroniske signaturer
 • Optimere produktionsressourcerne, så nye produkter kan lanceres rentabelt
 • Følge god produktionspraksis og leve op til komplekse myndighedskrav
 • Opnå hurtigere processer med automatiseret produktionskontrol og -frigivelse
 • Opnå fleksibilitet og reagere hurtigt på nye muligheder.

Kontakt Erik Beck Skyum for at få yderligere information

Lægemidler

Plast

Producér ansvarligt, og nå jeres mål for vækst

Stærkere og mere holdbare plasttyper erstatter i stigende grad mange traditionelle metalprodukter, og dette skaber grobund for markant vækst i plastindustrien.

Jeres forsyningskæde og produktionsprocesser skal dog tilpasses de øgede forventninger til bæredygtighed og andre miljøhensyn.

En EG-løsning til procesindustrien kan hjælpe jer med at sikre en ansvarlig produktion, samtidig med at den understøtter jeres mål for vækst og rentabilitet. I kan:     

 • Reducere spild med effektiv styring af biprodukter og samprodukter
 • Indfri forventningerne til kvalitet og politik i forbindelse med indkøb med avanceret godkendelse og kontrol af leverandører
 • Opnå hurtigere processer med automatiseret produktionskontrol og -frigivelse
 • Implementere fleksibel funktionalitet for hele produktets livscyklus i jeres forretningsprocesser
 • Optimere håndteringen af jeres egne varemærker med en godkendt kundeliste.

Kontakt Erik Beck Skyum for at få yderligere information

Plast

Udvidet funktionalitet udviklet til procesindustrien

Standardiseret og fuldt integreret funktionalitet

EG's it-løsninger til procesindustrien supplerer den stærke kernefunktionalitet i Dynamics 365 og Dynamics AX med ekstra funktioner, som hjælper med at forenkle og automatisere jeres branchespecifikke forretningsprocesser.

Læger

Advanced quality management

Vis mere

Advanced quality management

Opfyld forventningerne til kvalitet, og pas på bundlinjen

Optimering af procedurerne for kvalitetskontrol i produktionen og sikring af kvaliteten i de færdige produkter er forretningskritiske forhold, som kan have stor indvirkning på jeres rentabilitet. 

Med avanceret kvalitetsstyring kan I indføre fleksible og effektive procedurer for kvalitetskontrol, som giver jer mulighed for at: 

 • Oprette prøver til yderligere analyse og stabilitetstest automatisk
 • Kontrollere produktionen direkte ved specifikke trin i processen
 • Finindstille processtyringen via angivelse af prøvetagnings- og testhyppighed
 • Forbedre kvaliteten og sikkerheden med udvidede kvalitetsprocedurer, hvis en test viser fejl.

For yderligere information

Erik Beck Skyum

Erik Beck Skyum

Account Director, Process Industries

Tlf: +45 7220 7947

Email: : ebesk@eg.dk

Chemicals

Advanced sample management

Vis mere

Advanced sample management

Prøvestyring og test uden dyre, tilkoblede systemer

I mange virksomheder i procesindustrien er udtagning, sporing og test af prøver en væsentlig del af den daglige proces- og kvalitetskontrol.

Med funktionalitet til avanceret prøvestyring kan I understøtte disse vigtige processer uden behov for et dyrt, eksternt system. I kan: 

 • Spore og håndtere prøver i en fælles grænseflade
 • Knytte prøver til produktionsordrer, batches og lagerrelaterede oplysninger
 • Foretage tidsafhængige stabilitetstest, som forbedrer styringen af hyldelevetid
 • Se historiske testresultater grafisk og på den måde identificere tendenser.

For yderligere information

Erik Beck Skyum

Erik Beck Skyum

Account Director, Process Industries

Tlf: +45 7220 7947

Email: : ebesk@eg.dk

EG Variant Billedehåndtering_

Advanced customer approval

Vis mere

Advanced customer approval

Overhold automatisk kundernes krav

I en tid med hård konkurrence er det vigtigere end nogensinde før at kunne tilbyde varer, der opfylder kundernes høje krav til fx produktkvalitet, -dokumentation og -certificeringer, ingredienser og underleverandører og overholder relevant national og international lovgivning. 

Med en godkendt kundeliste kan jeres system automatisk hjælpe med at sikre, at alle de batches, I producerer, og alle de forsendelser, I sender, opfylder slutkundernes forventninger og behov. I kan: 

 • Overholde kundernes høje krav til individuelle batchproduktioner
 • Skabe gennemsigtighed fra råvarer og underleverandører til færdige forsendelser
 • Dokumentere kundespecifikke kriterier for overholdelse af kontrolkrav
 • Understøtte international handel ved at overholde lokale lovkrav.

 

For yderligere information

Erik Beck Skyum

Erik Beck Skyum

Account Director, Process Industries

Tlf: +45 7220 7947

Email: : ebesk@eg.dk

afrapportering

Advanced vendor management

Vis mere

Advanced vendor management

Indfri forventningerne til kvalitet og politik med avanceret godkendelse og kontrol af leverandører 

Med pressede avancer, korte deadlines og høje forventninger til kvalitet og kravoverholdelse kan det være en udfordring at udvælge de mest egnede og pålidelige leverandører til de kritiske produktordrer. 

En godkendt forhandlerliste giver jer funktionalitet til avanceret godkendelse og kontrol af leverandører. Dette hjælper med at sikre, at de produkter, som I indkøber fra godkendte leverandører, er produceret, markedsført, håndteret og dokumenteret i overensstemmelse med jeres forventninger og virksomhedspolitikker. I kan: 

 • Optimere jeres processer for godkendelse og udvælgelse af leverandører
 • Automatisere og forenkle jeres indkøbsproces
 • Dokumentere jeres handelsbetingelser med leverandørerne fuldt ud
 • Dokumentere resultaterne af jeres kontrol af leverandører og producenter
 • Lettere overholde virksomhedens politikker for godkendelse og kontrol.

Læs mere her og se videoen nedenfor.

For yderligere information

Erik Beck Skyum

Erik Beck Skyum

Account Director, Process Industries

Tlf: +45 7220 7947

Email: : ebesk@eg.dk

nemkonto

Automatic production control and release

Vis mere

Automatic production control and release

Frigiv paller og containere automatisk baseret på testresultater

Løsningen understøtter automatisk batchfrigivelse, der er baseret på kvalitetstest af prøver. Ved større produktion eller masseproduktion kan I med sekvensstyring spore og frigive specifikke containere fra en produceret batch på baggrund af resultaterne af jeres kvalitetstest. I kan:

 • Definere produkttilgængelighed baseret på resultater af kvalitetstest
 • Styre tilgængeligheden pr. batch eller ID-nummer (palle eller container)
 • Bruge sekvensstyring til at kontrollere specifikke ID-numres tilgængelighed baseret på prøver og testresultater
 • Automatisk teste bestemte containere igen.

For yderligere information

Erik Beck Skyum

Erik Beck Skyum

Account Director, Process Industries

Tlf: +45 7220 7947

Email: : ebesk@eg.dk

tilsyn-loop-hus

Batch Information Display

Vis mere

Batch Information Display

Foretag velorienterede indkøbs-, salgs- og forbrugsbeslutninger for batchprodukter.

Når der arbejdes med batchkontrollerede produktionsprocesser, skal beslutninger vedrørende indkøb, salg og forbrug af varer tages på grundlag af detaljerede informationer om de pågældende batches.

Med Batch Information Display kan I se standardbatchværdier og batchegenskaber for flere batches i en enkelt oversigt og derved spare tid og ressourcer og muliggøre en mere velorienteret beslutningsproces.

Løsningen arbejder perfekt sammen med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations og hjælper jer med at:

 • Se konsolideret information fra flere forskellige batches i en enkelt visning.
 • Definere, hvilke informationer der vises for enkelte produkter og produktgrupper.
 • Foretage kvalificerede beslutninger om, hvilke varer der skal sælges og forbruges.
 • Støtte bestemte funktioner og forretningsprocesser og øge individuel produktivitet.

Læs mere i dataarket

For yderligere information

Erik Beck Skyum

Erik Beck Skyum

Account Director

Tlf: +45 7220 7947

Email: : ebesk@eg.dk

graf

Extended production handling

Vis mere

Extended production handling

Håndter blandet produktion, puljeproduktion og kampagneproduktion med minimalt spild    

Det kræver præcis og dynamisk kontrol af jeres produktionsprocesser at kunne arbejde med store mængder og sikre et kontinuerligt produktionsflow.

Med udvidet produktionsstyring får I fuld kontrol over jeres processer for blandet produktion, puljeproduktion og kampagneproduktion. I kan:

 • Sikre kontinuerlig batchproduktion af forskellige størrelser baseret på jeres produktionsudstyrs funktionalitet
 • Samle batchordrer, så I kan producere bulkvarer og pakkede varer
 • Kontrollere kvalitets- og frigivelsesprocedurerne for de enkelte ID-numre
 • Få automatisk tilbageløb og "klarmelding" fra flere forskellige led i produktionen.

Læs mere her og se videoen nedenfor.

 

For yderligere information

Erik Beck Skyum

Erik Beck Skyum

Account Director, Process Industries

Tlf: +45 7220 7947

Email: : ebesk@eg.dk

Mobile devices

Extended support for mobile devices

Vis mere

Extended support for mobile devices

Giv medarbejderne mulighed for at bruge mobile enheder også uden for lageret

Ud over at jeres medarbejdere kan bruge mobile enheder til almindelige lagerprocesser, kan de hurtigt og effektivt gennemføre løsningsspecifikke kvalitetsprocesser med en mobiltelefon, tablet eller håndholdt scanner.

Jeres laboratorieteknikere og kvalitetsmedarbejdere kan:

 • Modtage varer og oprette og bearbejde de nødvendige prøver til testning
 • Flytte prøver og ændre prøvestatus
 • Registrere testresultater
 • Registrere ind- og udgående emballage
 • Ændre produkttilgængelighed.

For yderligere information

Erik Beck Skyum

Erik Beck Skyum

Account Director, Process Industries

Tlf: +45 7220 7947

Email: : ebesk@eg.dk

Dokumentstyring

Product Documentation

Vis mere

Product Documentation

Dynamisk oprettelse af produktdokumenter giver fuldt overblik over dokumentationen

Det er tidskrævende at oprette og vedligeholde de dokumenter, der er nødvendige for at understøtte jeres produkter og processer og opfylde de krav, som stilles af kunder, leverandører og myndigheder.

Det er også svært at give medarbejderne et samlet overblik over de dokumenter, filer og notater, der ligger i systemet. 

EG Product Documentation løser begge disse udfordringer. I kan oprette og udskrive standardiserede produkt- og batchdokumenter inde fra Dynamics 365, og I kan give brugerne et overblik på tværs af datastrukturen over den dokumentation, der er blevet oprettet ‒ eller tilføjet ‒ i systemet til en bestemt post.

Løsningen arbejder sømløst sammen med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations og giver jer:

 • Hurtigere og nemmere oprettelse af datablade og certifikater (BCOA, BCOC)
 • Generering af dokumentindhold på baggrund af kunde og destinationsland
 • Dokumentation på de understøttede systemsprog
 • Oprettelse, validering og udskrivning af dokumenter direkte fra salgsordrelinjer
 • Adgang til dokumentation i hele datastrukturen fra ét visningssted.

Læs mere i faktaarket og se videoen nedenfor.

time sag

Product lifecycle management

Vis mere

Product lifecycle management

Fleksibel planlægning og implementering af produktlivscyklusses

Uanset om I tester råvarer fra en ny leverandør, tester nye ingredienser fra en eksisterende leverandør eller optimerer produktionen af nye produkter, er styring af varens livscyklus afgørende for jeres forretning.

Avanceret styring af produkters livscyklus (PLM – product lifecycle management) giver jer mulighed for at definere livscyklusfaser og kontrollere, hvilke forretningsprocesser der skal blokeres for et produkt i en given fase.

Den udvidede PLM-funktionalitet omfatter:

 • Fleksible definitioner af livscyklusfaser
 • Uafhængig blokering af købs-, produktions- og salgsaktiviteter baseret på livscyklusfaser
 • Fremhævning af en vares livscyklusfase via ikoner og farver i applikationen.

For yderligere information

Erik Beck Skyum

Erik Beck Skyum

Account Director, Process Industries

Tlf: +45 7220 7947

Email: : ebesk@eg.dk

Project collaboration

Shipping packaging management

Vis mere

Shipping packaging management

Hurtigere og lettere styring af jeres behov for emballage

Emballagematerialer har ofte en værdi i sig selv for virksomheden eller jeres samarbejdspartnere.

Registrering og sporing af mængden, værdien og placeringen af emballage er en tidskrævende proces, som kan resultere i fejl og gøre lager- og logistikdriften mindre effektiv.

Avanceret emballagestyring hjælper jer med at optimere emballageprocesserne og opfylde behovet for fleksibel emballage. I kan:

 • Håndtere både engangs- og genbrugsemballage
 • Spore emballage internt og hos jeres kunder
 • Registrere ind- og udgående emballage
 • Afstemme emballagekonti direkte på salgsfakturaer.

Læs mere her og se videoen nedenfor.

 

For yderligere information

Erik Beck Skyum

Erik Beck Skyum

Account Director, Process Industries

Tlf: +45 7220 7947

Email: : ebesk@eg.dk

stregkode

WHS Label Extension

Vis mere

WHS Label Extension

Optimer etiketdesignet med adgang til vigtige batchstamdata

EG WHS Label Extension optimerer etiketdesignet ved at hente batchdata fra flere datakilder og vise etiketterne direkte på skærmen med konkrete data fra ERP-systemet, så I hurtigt kan tjekke layout og indhold.

Løsningen indeholder et fremviserværktøj, som viser alle etiketter, der dannes i ERP-systemet. Det gør det muligt at søge efter bestemte etiketter og at se eksempelvisninger i et tydeligt og letlæseligt layout.

Løsningen arbejder sømløst sammen med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations og giver jer:

 • Nem adgang til batchdata med velkendte dokumentrutegrænseflader
 • Korrekte data med direkte reference til batchdata fra ERP-systemet
 • Eksempelvisninger og visninger af etiketter – se layoutet, mens I arbejder på designet, og se de færdige etiketter
 • Fleksibelt etiketdesign med behov for færre etiketlayouts
 • Sømløs integration til alle batchdata og til hele etiketlayoutprocessen.

Læs mere her og se videoen nedenfor.

For yderligere information

Erik Beck Skyum

Erik Beck Skyum

Account Director

Tlf: +45 7220 7947

Email: : ebesk@eg.dk

Læs nogle af vores kunders historier

 • Lantmännen Unibake
 • CO-RO
 • Missionpharma
 • Palsgaard
Tilbage
Frem

Standardisering skaber større konkurrenceevne for Lantmännen Unibake

Lantmännen Unibake er i forvejen en af verdens største bagerikoncerner. Nu har en standardisering af forretningsprocesserne givet virksomheden bedre overblik over data, mindre manuelt arbejde og endnu større konkurrenceevne.

Se videoen her

Microsoft Dynamics 365 standardløsning der giver branchespecifikke muligheder

Implementering bid for bid sikrede CO-RO en succesfuld overgang til en cloud-løsning

CO-RO A/S er en af verdens førende leverandører af frugtbaserede læskedrikkoncentrater. Men for forsat at være en dominerende spiller, var det nødvendigt at kunne agere endnu mere agilt i forhold til test og udvikling af nye produkter.

Derfor var en cloud-baseret Microsoft Dynamics 365 løsning til procesindustrien oplagt.

-

"Vores forretning udvikler sig hele tiden, og det samme gør Microsoft Dynamics 365. Det giver os den nødvendige fleksibilitet, når vores digitaliseringsbehov vokser."

Michael Johnny Pedersen, functional manager, IT, CO-RO A/S

Læs hele artiklen om CO-RO her

Stabil drift, der matcher behovet

Missionpharma ønskede selv at varetage det forretningsmæssige og at overlade alt det andet til EG.

Missionpharmas målsætning var, at it-afdelingen kunne fokusere på det tilgængelige forretningsmæssige niveau, i en erkendelse af at virksomheden ikke kan have alle de ekspertiser, der skal til for at drive en it-platform af denne størrelse.

Læs hele kundehistorien
Vi er meget tilfredse med EG. Driften ligger trygt i deres hænder – fjernovervåget 24/7. Frank Jumppanen Andersen, IT manager, Missionpharma A/S

Palsgaard sikrer globalt overblik med Dynamics AX

Tæt samarbejde med EG skabte fundament for vækst.

Palsgaard A/S specialiserer sig i udvikling og produktion af ingredienser til fødevarebranchen. Virksomheden er i international vækst og havde en række specifikke krav til en ny ERP-løsning.

Efter grundig afsøgning af markedet valgte Palsgaard en EG procesløsning baseret på Microsoft Dynamics AX 2012.

Læs hele kundehistorien
Vi har en klar, global vækststrategi, og nu har vi også rammerne til at vokse på ERP-siden Michael Ladegaard, CFO, Palsgaard A/S

Brancheviden og trends

4 udvalgte artikler fra TransformationTools.dk.

 • Lev op til kundernes krav om bæredygtighed
 • Business intelligence gør produktionen konkurrencedygtig
 • Machine learning: 3 tips til produktionsvirksomheden
 • Top 7 digitale trends i 2017 for produktionsvirksomheder
Tilbage
Frem

Lev op til kundernes krav om bæredygtighed

Forbrugere, kæder og kunder kræver i stigende grad, at fødevareproducenter kan levere bæredygtige produkter – hvilket øger behovet for automatiseret proceskontrol.

Læs mere på TransformationTools
Bæredygtighed med automatiseret proceskontrol

Business intelligence gør produktionen konkurrencedygtig

Alt for mange produktionsvirksomheder udfordres af tidskrævende manuel rapportering og høster ikke konkurrencefordelene ved at konvertere data til indsigt. Det er ikke data, der mangler. Det er de rette værktøjer.

Læs mere på TransformationTools
Business Intelligence_EGBI

Machine learning: 3 tips til produktionsvirksomheden

Der er konkrete og hurtige gevinster at hente ved at bruge machine learning i din produktionsvirksomhed.

Læs mere på TransformationTools
Machine Learning

Top 7 digitale trends i 2017 for produktionsvirksomheder

Digitaliseringen er en realitet, og hvert år går det kun hurtigere. I 2016 så vi bredt, at koncepter som cloud og business analytics efter flere års hype har bidt sig grundigt fast i markedet. Vi tager et kig på 7 trends, som produktionsvirksomheder bør holde øje med i 2017.

Læs mere på TransformationTools
7 digitale trends

Rådgivning, løsninger og it-services

 • Rådgivning
 • Dynamics 365
 • Business Analytics
 • Application Services
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Infrastructure Services
 • Service & Support
Tilbage
Frem

Microsoft Dynamics 365 – fremtidens platform. Nu.

Microsoft Dynamics 365 samler ERP, CRM og business intelligence under ét på en altid opdateret cloudplatform. Dynamics 365 fjerner grænserne mellem de enkelte systemer og giver dig øjeblikkelig adgang til den nyeste teknologi i en agil og effektiv løsning, der frigør ressourcer fra drift til fokus på forretningsværdi.

Læs mere om Dynamics 365 her

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi opdelt vores website i to: EG A/S og EG's service business.