It-løsninger til procesindustrien

Stigende krav fra kunderne, knivskarp globale konkurrence og strammere regler har sat omsætning under pres.

Få styr på processer og være mere konkurrencedygtig med it-løsninger til procesindustrien baseret på Dynamics 365 og Dynamics AX.

Læs mere

Vigtige funktioner til din branche

EG's løsninger til procesindustrien omfatter udvidede funktioner, der er udviklet specielt til at imødekomme behovene hos moderne procesvirksomheder og håndtere de forretningsmæssige udfordringer, der skaber enten succes eller fiasko i vigtige procesvertikaler.

 • Føde- og drikkevarer
 • Medicinalvarer
 • Kemikalier
 • Plast
Tilbage
Frem

Opfyld kundernes behov for kvalitet og gennemsigtighed

Kundernes efterspørgsel efter sundere fødevarer og højere standarder for fødevaresikkerhed er drivkraften for en øget synlighed i produktionsprocessen og fokus på indkøb, sikkerhed og bæredygtighed i hele forsyningskæden. 

Derfor skal udformning, processer og teknologier tilpasses, og der skal findes nye måder til at tilbyde, dokumentere og automatisere overholdelse af kravene. 

En EG-løsning til procesindustrien hjælper jer med at opfylde disse forventninger, samtidig med at I opnår større effektivitet og besparelser med en mere effektiv produktions- og forsyningskæde. I kan: 

 • Implementere fleksibel funktionalitet for hele produktets livscyklus i jeres forretningsprocesser.
 • Sikre kvaliteten med avanceret kvalitetsstyring og procedurer til prøvetagning.
 • Benytte en dynamisk generation af standardiserede datablade og certifikater til produktdokumentation.
 • Overholde de krav til godkendelse, der er integreret i hele kvalitetskontrolprocessen.
 • Få automatisk ”klarmelding” fra flere forskellige led i produktionen.
 • Optimere processer og opfylde krav om fleksibilitet med avanceret emballagestyring.

Kontakt os for at få yderligere information

Food & Bevarage

Fasthold vækst og rentabilitet på trods af udfordringer

I takt med at vækstraterne i branchen falder, og strammere globale regler øger kompleksiteten i hele forsyningskæden, kommer medicinalvareproducenterne under større pres for at reducere time-to-market og kontrollere driftsomkostningerne, uden at det går ud over kvaliteten.

Mange kæmper hårdt for at benytte revolutionerende innovationsteknologier og tilpasse nye forretningsmodeller for at øge rentabiliteten.

EG's løsning til procesindustrien gør dig bedre rustet til disse udfordringer og understøtter skift i forretningsområde med fleksibel produktionsplanlægning og sømløse driftsprocesser, så I kan:

 • Opfylde forventninger til kvalitet med avanceret kvalitets- og prøvestyring.
 • Styrke processerne til kvalitetsgodkendelse med brug af elektroniske signaturer.
 • Optimere ressourcebehovet til produktion, så nye produkter kan introduceres rentabelt.
 • Understøtte GMP-reglerne (Good Manufacturing Practices) og leve op til komplekse myndighedskrav.
 • Opnå hurtigere processer med automatiseret produktionskontrol og -frigivelse.
 • Opnå fleksibilitet og reaktionsevne ift. nye muligheder.

Kontakt os for at få yderligere information

Lægemidler

Optimer produktionsprocesser og lev op til kvalitets- og sikkerhedskrav

Kemikalieproducerende virksomheder møder stigende konkurrence og pres på priserne, fordi der er store udsving i omkostninger til råstoffer, stigende energipriser og sæsonforskelle på ordrer.

Samtidig er det nu mere vigtigt end nogensinde at have en stærk sporbarhedsfunktionalitet til at håndtere tilbagekaldelser og kvalitetskontrol effektivt.

EG's løsning til procesindustrien kan hjælpe jer med at fastholde rentabilitet ved at sikre balancen mellem produktkvalitet, sikkerhedskrav, effektiv planlægning, dokumentation og produktionsprocesser. I kan: 

 • Opfylde forventninger til kvalitet med avanceret kvalitets- og prøvestyring.
 • Optimere jeres resultat med styring af formler, aktiver og indtægter.
 • Opnå hurtigere processer med automatiseret produktionskontrol og -frigivelse.
 • Få automatisk ”klarmelding” fra flere forskellige led i produktionen.
 • Benytte en dynamisk generation af standardiserede datablade og certifikater til produktdokumentation.
 • Opfylde krav om fleksibilitet med avanceret emballagestyring.
 • Få nemmere håndtering af kontroller og returneringer med avanceret sporbarhedsfunktionalitet.

Kontakt os for at få yderligere information

Kemikalier

Producér ansvarligt og nå dine mål for vækst

Stærkere og mere holdbare plasttyper erstatter mange traditionelle metalprodukter, og dette skaber grobund for markant vækst i plastindustrien.

Men jeres forsyningskæde og produktionsprocesser skal tilpasses de øgede forventninger til bæredygtighed og andre miljøhensyn.

EG's løsning til procesindustrien kan hjælpe jer med at sikre en ansvarlig produktion, samtidig med at den understøtter jeres mål for vækst og rentabilitet. I kan:     

 • Reducere spild med effektiv styring af biprodukter og samproduktion.
 • Indfri forventningerne til kvalitet og politik med funktionalitet til avanceret godkendelse og kontrol af leverandører. 
 • Opnå hurtigere processer med automatiseret produktionskontrol og -frigivelse.
 • Implementere fleksibel funktionalitet for hele produktets livscyklus i jeres forretningsprocesser.
 • Optimere håndtering af eget varemærke med en godkendt kundeliste.

Kontakt os for at få yderligere information

Plast

Udvidede funktionaliteter udviklet til procesindustrien

Standardiseret og fuldt integreret funktionalitet

EG's it-løsninger til procesindustrien supplerer den stærke kernefunktionalitet i Dynamics 365 og Dynamics AX med ekstra funktioner, som hjælper med at forenkle og automatisere jeres branchespecifikke forretningsprocesser.

Project collaboration

Advanced packaging management

Vis mere

Advanced packaging management

Hurtigere og lettere styring af jeres behov for emballage

Emballagematerialer har ofte en værdi i sig selv for virksomheden eller jeres samarbejdspartnere.

Registrering og sporing af mængde, værdi og placering af emballage er en tidskrævende proces, som kan resultere i fejl og gøre lager- og logistikdriften mindre effektiv.

Avanceret emballagestyring hjælper jer med at optimere processerne og opfylde behovet for fleksibilitet. I kan: 

 • Håndtere både engangs- og genbrugsemballage.
 • Spore emballage internt og på kundelokationer.
 • Registrere ind- og udgående emballage.
 • Afstemme emballagekonti direkte på salgsfakturaer.

Chemicals

Advanced sample management

Vis mere

Advanced sample management

Prøvestyring og test uden dyre, tilkoblede systemer

I mange virksomheder i procesindustrien er udtagning, sporing og test af prøver en væsentlig del af den daglige proces- og kvalitetskontrol.

Med funktionalitet til avanceret prøvestyring kan I understøtte disse kritiske processer uden behov for et dyrt, eksternt system. I kan: 

 • Spore og håndtere prøver i en fælles grænseflade.
 • Koble prøver til produktionsordrer, batches og lagerrelaterede oplysninger.
 • Foretage tidsafhængige stabilitetstest, som forbedrer styringen af holdbarhed.
 • Se historiske testresultater grafisk og på den måde identificere tendenser.

Læger

Advanced quality management

Vis mere

Advanced quality management

Opfyld forventninger til kvalitet og pas på bundlinjen

Optimering af procedurer til kvalitetskontrol i produktionen og sikring af kvaliteten i de færdige produkter er forretningskritiske forhold, som kan have stor indvirkning på jeres rentabilitet. 

Med avanceret kvalitetsstyring kan I understøtte fleksible og effektive procedurer for kvalitetskontrol, der betyder, at I kan: 

 • Skabe prøver automatisk til fremtidig analyse og stabilitetstest.
 • Kontrollere produktionen direkte ved specifikke trin i processen.
 • Finindstille processtyring via angivelse af prøvetagnings- og testhyppighed.
 • Forbedre kvaliteten og sikkerheden med udvidede kvalitetsprocedurer, hvis tests viser fejl.

EG Variant Billedehåndtering_

Approved customer list

Vis mere

Approved customer list

Overhold automatisk kundernes krav

I den hårde konkurrence er det nu mere vigtigt end nogensinde før at kunne levere varer til jeres kunder, der opfylder deres høje krav til fx kvalitet, dokumentation og certificeringer, ingredienser, underleverandører og relevant national og international lovgivning. 

Med en godkendt kundeliste kan jeres system automatisk hjælpe med at sikre, at alle batches, I producerer, og alle forsendelser, I sender, overholder slutkundernes forventninger og behov. I kan: 

 • Overholde krævende kunders krav til individuelle batch-produktioner.
 • Skabe gennemsigtighed fra råvarer og underleverandører til færdige forsendelser.
 • Dokumentere kundespecifik kriterier for at overholde kontrolkrav.
 • Understøtte international handel ved at overholde lokale lovkrav.

afrapportering

Approved vendor list

Vis mere

Approved vendor list

Indfri forventningerne til kvalitet og politik med avanceret godkendelse og kontrol af leverandører 

Med pressede avancer, korte deadlines og høje forventninger til kvalitet og kravoverholdelse kan det være en udfordring af udvælge de mest egnede og pålidelige leverandører til de kritiske produktordrer. 

En godkendt forhandlerliste giver jer funktionalitet til avanceret godkendelse og kontrol af leverandører. Dette hjælper med at sikre, at de produkter, som I indkøber fra godkendte leverandører, er produceret, markedsført, håndteret og dokumenteret i overensstemmelse med jeres forventninger og virksomhedspolitikker. I kan: 

 • Optimere jeres processer for godkendelse og udvælgelse af leverandører.
 • Automatisere og forenkle jeres indkøbsproces.
 • Dokumentere jeres handelsbetingelser med leverandørerne fuldt.
 • Dokumentere resultaterne af jeres kontrol af leverandører og producenter.
 • Overholde virksomhedens politikker for godkendelse og kontrol lettere.

nemkonto

Automatic production control and release

Vis mere

Automatic production control and release

Frigiv paller og containere automatisk baseret på testresultater

Løsningen understøtter automatisk batch-frigivelse, der er baseret på test af prøver. Ved større produktion eller masseproduktion kan sekvensstyring spore og frigive specifikke containere fra en produceret batch på baggrund af resultaterne af jeres kvalitetstest. I kan:

 • Definere produkttilgængelighed baseret på resultater af kvalitetstest.
 • Styre tilgængelighed pr. batch eller licensnummer (palle eller container).
 • Bruge sekvensstyring til at kontrollere specifikke licensnumres tilgængelighed baseret på prøver og testresultater.
 • Iværksætte automatisk at bestemte containere testes igen.

graf

Extended production handling

Vis mere

Extended production handling

Håndter sammensætning, pulje- og kampagneproduktion med minimalt spild  

Det kræver præcis og dynamisk kontrol af jeres produktionsprocesser at få succes med store mængder og sikre et kontinuerligt produktionsflow. 

Med udvidet produktionsstyring får I avanceret kontrol med sammensætning, pulje- og kampagneproduktion. I kan:

 • Sikre kontinuerlig batch-produktion med et miks af størrelser, der er baseret på jeres produktionsudstyrs funktionalitet.
 • Samle batch-ordrer, så der kan produceres og pakkes større mængder.
 • Kontrollere procedurerne for kvalitet og frigivelse af enkelte licensnumre.
 • Få automatisk tilbageløb og ”klarmelding” fra flere forskellige led i produktionen.

Mobile devices

Extended support for mobile devices

Vis mere

Extended support for mobile devices

Giv medarbejderne mulighed for at bruge mobile enheder også uden for lageret

Ud over at jeres medarbejdere kan bruge mobile enheder til almindelige lagerprocesser, kan de også hurtigt og effektivt udføre løsningsspecifikke kvalitetsprocesser med en mobiltelefon, tablet eller håndholdt scanner.

Jeres laboratorieteknikere og kvalitetsmedarbejdere kan:

 • Modtage varer og oprette og bearbejde nødvendige prøver til testning.
 • Flytte prøver og ændre prøvestatus.
 • Registrere testresultater.
 • Registrere ind- og udgående emballage.
 • Ændre produkttilgængelighed.

time sag

Product lifecycle management

Vis mere

Product lifecycle management

Fleksibel planlægning og implementering af produktlivscyklus

Uanset om I tester råvarer fra en ny leverandør, tester nye ingredienser fra en eksisterende leverandør eller optimerer produktionen af nye produkter, er styring af varens livscyklus kritisk for jeres forretning.

Avanceret styring af produktlivscyklus (PLM) giver jer mulighed for at definere livscyklus-faser og kontrollere, hvilke forretningsprocesser der skal blokeres for et produkt i en given fase.

Udvidet PLM-funktionalitet omfatter:

 • Fleksible definitioner af livscyklusfaser.
 • Uafhængig blokering af købs-, produktions- og salgsprocesser baseret på livscyklus-faser.
 • Fremhævning af en vares livscyklus-fase via ikoner og farver i applikationen.

Læs nogle af vores kunders historier

 • CO-RO
 • Missionpharma
 • Palsgaard
Tilbage
Frem

Microsoft Dynamics 365 standardløsning der giver branchespecifikke muligheder

Implementering bid for bid sikrede CO-RO en succesfuld overgang til en cloud-løsning

CO-RO A/S er en af verdens førende leverandører af frugtbaserede læskedrikkoncentrater. Men for forsat at være en dominerende spiller, var det nødvendigt at kunne agere endnu mere agilt i forhold til test og udvikling af nye produkter.

Derfor var en cloud-baseret Microsoft Dynamics 365 løsning til procesindustrien oplagt.

-

"Vores forretning udvikler sig hele tiden, og det samme gør Microsoft Dynamics 365. Det giver os den nødvendige fleksibilitet, når vores digitaliseringsbehov vokser."

Michael Johnny Pedersen, functional manager, IT, CO-RO A/S

Stabil drift, der matcher behovet

Missionpharma ønskede selv at varetage det forretningsmæssige og at overlade alt det andet til EG.

Missionpharmas målsætning var, at it-afdelingen kunne fokusere på det tilgængelige forretningsmæssige niveau, i en erkendelse af at virksomheden ikke kan have alle de ekspertiser, der skal til for at drive en it-platform af denne størrelse.

Læs hele kundehistorien
Vi er meget tilfredse med EG. Driften ligger trygt i deres hænder – fjernovervåget 24/7. Frank Jumppanen Andersen, IT manager, Missionpharma A/S

Palsgaard sikrer globalt overblik med Dynamics AX

Tæt samarbejde med EG skabte fundament for vækst.

Palsgaard A/S specialiserer sig i udvikling og produktion af ingredienser til fødevarebranchen. Virksomheden er i international vækst og havde en række specifikke krav til en ny ERP-løsning.

Efter grundig afsøgning af markedet valgte Palsgaard en EG procesløsning baseret på Microsoft Dynamics AX 2012.

Læs hele kundehistorien
Vi har en klar, global vækststrategi, og nu har vi også rammerne til at vokse på ERP-siden Michael Ladegaard, CFO, Palsgaard A/S

Brancheviden og trends

Tre udvalgte artikler fra TransformationTools.dk.

 • Business intelligence gør produktionen konkurrencedygtig
 • Machine learning: 3 tips til produktionsvirksomheden
 • Top 7 digitale trends i 2017 for produktionsvirksomheder
Tilbage
Frem

Business intelligence gør produktionen konkurrencedygtig

Alt for mange produktionsvirksomheder udfordres af tidskrævende manuel rapportering og høster ikke konkurrencefordelene ved at konvertere data til indsigt. Det er ikke data, der mangler. Det er de rette værktøjer.

Læs mere på TransformationTools
Business Intelligence_EGBI

Machine learning: 3 tips til produktionsvirksomheden

Der er konkrete og hurtige gevinster at hente ved at bruge machine learning i din produktionsvirksomhed.

Læs mere på TransformationTools
Machine Learning

Top 7 digitale trends i 2017 for produktionsvirksomheder

Digitaliseringen er en realitet, og hvert år går det kun hurtigere. I 2016 så vi bredt, at koncepter som cloud og business analytics efter flere års hype har bidt sig grundigt fast i markedet. Vi tager et kig på 7 trends, som produktionsvirksomheder bør holde øje med i 2017.

Læs mere på TransformationTools
7 digitale trends

Rådgivning, løsninger og it-services

 • Rådgivning
 • Dynamics 365
 • Business Analytics
 • Application Services
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Infrastructure Services
 • Service & Support
Tilbage
Frem

Microsoft Dynamics 365 - fremtidens platform. Nu.

Microsoft Dynamics 365 samler ERP, CRM og business intelligence under ét på en altid opdateret cloudplatform. Dynamics 365 fjerner grænserne mellem de enkelte systemer og giver dig øjeblikkelig adgang til den nyeste teknologi i en agil og effektiv løsning, der frigør ressourcer fra drift til fokus på forretningsværdi.

Læs mere om Dynamics 365 her