EG's leveringsmetode

En metode baseret på best practice giver den bedste garanti for vellykkede it-projekter.

Hos EG har vi 40 års erfaring med implementering af it-systemer. I løbet af den tid har vi gjort os en masse erfaringer med, hvordan man sikrer et succesfuldt it-projekt. Og mindst lige så vigtigt: Hvordan man ikke gør. 

Baseret på de erfaringer har vi udviklet EG's One Delivery Model, som giver dig sikkerhed og minimerer risikoen i implementeringen af dit it-projekt.

Læs mere her på siden

Gnidningsløs overgang fra implementering til drift

EG ODM dækker alle faser af et it-implementeringsprojekt og tiden efter. Processen stopper altså ikke, når løsningen er leveret. En gnidningsløs overdragelse fra implementeringsteamet til de relevante uddannelses- og supportteams betyder, at du får mest muligt ud af din nye løsning fra dag ét og i lang tid fremover.

 • Forretningsanalyse
 • Løsningsanalyse
 • Design
 • Udvikling
 • Implementering
 • Drift
Tilbage
Frem

Forretningsanalyse – kortlægning af projektets omfang

EG's konsulenter afholder workshops, hvor virksomhedens overordnede krav og behov defineres og dokumenteres. Fokus er på de overordnede strategier og potentielle gevinster, og det primære formål er at udarbejde en stærk businesscase som grundlag for implementeringen.

Løsningsanalyse – det endelige projektomfang fastlægges og godkendes

I denne fase skaber vi overblik over systemkravene. Eftersom denne fase beskæftiger sig med, hvad applikationen skal kunne – og ikke, hvordan den fungerer – skal der fremlægges en kvalificeret analyse og et design, der passer til de konkrete forretningsmæssige behov.

Design – udarbejdelse af en plan for implementeringen

I denne fase beslutter vi, hvordan de forretningsmæssige krav skal implementeres. Det er her, vi konfigurerer den samlede løsning og udvikler de specifikke tilretninger, der skal foretages for at opfylde de forretningsmæssige krav.

Udvikling – løsningen tager form

I denne fase udvikler og tester vi den ønskede løsning. Løsningen består normalt af et godkendt standardsystem og opsætning af leverandører, brugerdefineret kodning, integrationer/grænseflader og datamigreringsprocesser.

Implementering – løsningen sættes i drift

Vi er nu klar til at sætte systemet i drift, og hvis der efterfølgende kommer ændringer, behandles disse i henhold til den fastlagte proces for styring af systemændringer. Nøgleaktiviteterne omfatter implementering, slutbrugeruddannelse, brugeraccepttest (UAT) og selve overgangen til det nye eller opgraderede produktionsmiljø.

Drift – projektafslutning og løbende support

I denne fase definerer vi de aktiviteter, der skal gennemføres for at afslutte projektet, yde support efter overgangen til produktionsmiljøet og overdrage løsningen og den nødvendige viden til din virksomhed. Hovedformålene i denne fase er blandt andet at yde support efter idriftsættelsen, at overdrage løsningen til support og at afslutte projektet.

Rådgivning, løsninger og it-services

 • ERP-platforme
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & Support
Tilbage
Frem

Nyheder og blogs

9okt
Nyhed
EG vinder fornem europæisk pris

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi opdelt vores website i to: EG A/S og EG's service business.