Outsourcing af it-infrastruktur. Enkelhed og tryghed

Opdateringer, nedetid, uplanlagte omkostninger og sikkerhedsmæssige forskrækkelser. Slip for at stresse over den daglige it-drift og -support med fleksibel og pålidelig it-infrastruktur som en serviceydelse (IaaS) fra EG.

Se, hvilke fordele din virksomhed vil få

Fleksible serviceydelser til administration og support af infrastruktur

Uanset om dit it-økosystem er baseret på en lokal, hostet eller hybrid infrastruktur, tilbyder EG servicemuligheder, der sørger for at holde dine it-systemer og dine brugere i fuld gang. Begynd med det, der giver mening for din virksomhed nu, og tilføj mere, efterhånden som dine behov ændrer sig.

Identity and access management

Vis mere

Identity and access management

Tag en pause fra de brugeradministrative opgaver

Selvom det er kritisk vigtigt i forhold til at sikre integriteten og sikkerheden af din virksomheds infrastruktur og data, kan håndteringen af de daglige anmodninger om adgang til dine it-platforme være en betydelig distraktion, når du forsøger at prioritere strategiske og udfordrende aktiviteter.

Vi kan hjælpe dine teams med at holde fokus ved at tage os af identitets- og adgangshåndteringsaktiviteter, baseret på dine vedtagne sikkerhedspolitikker.

EG kan hjælpe med:

 • Identifikation og adgangshåndtering af brugere og enheder på dine platforme og komponenter.
 • Håndtering af anmodninger om tilføjelse, ændring og sletning af adgangsrettigheder.
 • Sikring af tilgængeligheden af relevante data til rapportering og auditter.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Information security management

Vis mere

Information security management

Sikring af virksomhedens mest værdifulde aktiver

Dine data er en af virksomhedens mest værdifulde og følsomme aktiver. Så det er afgørende vigtigt at sørge for, at dine data er sikre, og at adgangen til oplysninger og platforme er begrænset til de medarbejdere og roller, der har brug for den.

EG kan påtage sig ansvaret for dine processer for styring af informationssikkerheden og dine systemer, og vi kan rådgive dig om best practices for politikker og metoder.

EG kan hjælpe med:

 • Etablering og udførelse af systemsikkerhedsovervågning.
 • Logning og dokumentation af brugerstyringsaktiviteter.
 • Gennemgang af systemsikkerheden, herunder processer og værktøjer til driftsstyring.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af sikkerhedspolitikker, hændelsessporing og vurdering af regeloverholdelse.
 • Administration af informationssystemer, der styrer adgang til transaktioner, data og databaser.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Patch management

Vis mere

Patch management

Effektiv, velunderbygget styring og implementering af patches

Bare det at holde styr på de relevante patches, der er blevet frigivet til dine installerede platforme og komponenter, kan forhindre dit travle it-team i at koncentrere sig om mere værdiskabende og strategiske aktiviteter.

EG kan hjælpe dig med at holde dig opdateret på løbende patching af relevante platformsopdateringer, herunder:

 • Sikkerhedspatching af eksisterende applikationer, databaser, netværk, hardware og andre platforme
 • Sikring af, at komponenter er opdateret og opfylder de aftalte sikkerhedsstandarder og -politikker.
 • Forhåndsimplementeringsafprøvning og tilbagerulning af installerede patches, såfremt det er nødvendigt.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Change Management

Vis mere

Change Management

Problemfri planlægning og administration af platformsændringer

Planlægning og administration af løbende justeringer af platforme og komponenter er afgørende, når du vil sikre dig, at dine systemer understøtter dine forretningsprocesser så effektivt og fejlfrit som muligt. Hvis denne proces ikke håndteres forsvarligt, kan den give anledning til store forstyrrelser.

EG kan hjælpe dine teams med at håndtere ændringslivscyklusserne på dine platforme med minimal afbrydelse.

Vi kan hjælpe jer med:

 • Aktivt ejerskab over og administration af ændringsstyringsprocessen
 • Administration af ændringsanmodninger, både standard og ikke-standard, herunder prioritering, implementeringsplanlægning og risikovurdering.
 • Koordinering af ændringer på tværs af relevante teams.
 • Organisering af – og deltagelse i – regelmæssige CAB-møder.
 • Relevante data, dokumentation og rapportering.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Capacity management

Vis mere

Capacity management

Undgå nedetid med proaktiv kapacitetsovervågning

Din virksomhed har ikke tid til problemer med ydeevne og tilgængelighed. EG kan hjælpe dig med at sørge for, at effektiviteten af dine platforme og de relaterede ressourcer ikke påvirkes af utilstrækkelig kapacitet. Overvågning og forudsigelse af systemkapacitet vil bidrage til at sikre, at dine it-systemer kører på fuld kraft i hele deres levetid.

EG kan hjælpe jer ved at:

 • Sikre, at der er tilstrækkelig tilgængelig ressourcekapacitet til it-landskabet.
 • Etablere alarmer og hændelser til understøttelse af kapacitetsovervågning og -håndtering.
 • Forudsigelse og planlægning af kapacitetsudsving, baseret på ressourceforbrug.
 • Levering af data til kapacitetsrapportering og Licence Management.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Continuity management

Vis mere

Continuity management

Ro i sindet med omfattende beredskabsplanlægning

Hvis det værste skulle ske og en alvorlig hændelse påvirker driften af it-økosystemet, har du så en realistisk, dokumenteret plan for genetablering af normal drift inden for en rimelig tidshorisont?

EG kan hjælpe dig med at forberede og implementere en beredskabsplan, der vil bidrage til at sikre fortsat drift på dine kritiske platforme og komponenter.

Vi kan hjælpe med:

 • Evaluering af beredskabsplanlægning, processer og teknologier til minimering af mulige forstyrrelser af it-systemerne.
 • Implementering, test og vedligeholdelse af en sekundær lokation til anvendelse i tilfælde af nedbrud.
 • Sikring af passende beholdninger af reservedele samt vedligeholdelses- og testudstyr.
 • Etablering af aftaler med eksterne leverandører for at definere serviceniveauerne i tilfælde af et nedbrud.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Event management

Vis mere

Event management

Identifikation og håndtering af hændelser og sikring af, at platformene kører på fuld kraft

Hvis dine it-systemer ikke kører på fuld kraft, så gør dine brugere det heller ikke. Overvågning af de aftalte platforme og komponenter hele døgnet, hele ugen, hjælper dig med at identificere problemer hurtigt og effektivt, og det sikrer, at de overvågede hændelser undersøges og prioriteres, så de kan videresendes til jeres Service Desk.

Overvågning kan omfatte områder som systemtilgængelighed, effektivitet, planlagte batchkørsler og end-to-end-forbindelse fra bruger til datacenter.

EG's serviceydelser omfatter:

 • Overvågning af udløsere, advarsels- og alarmhændelser i aftalte driftsmiljøer.
 • Filtrering, prioritering og undersøgelse af hændelser med henblik på at identificere de grundlæggende årsager.
 • Hurtig registrering og videresendelse af hændelser, der kan forårsage problemer.
 • Logning af hændelser og oplysninger samt hyppig gennemgang af logfiler.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Backup and restore management

Vis mere

Backup and restore management

Få ro i sjælen med en stærk backup- og genoprettelsesplan

Er du sikker på, at din nuværende backup- og genoprettelsesplan for platforme og komponenter er god nok, hvis det utænkelige skulle ske?

EG's eksperter kan hjælpe dig med at gennemgå din nuværende strategi, så den opfylder dine forretningsmæssige behov og kravene til regeloverholdelse samt giver dig det bedst mulige udgangspunkt for en komplet gendannelse af data og miljøer.

Vi kan hjælpe jer med:

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af backupplaner og -politikker.
 • Backup af filer, software, operativsystemer eller andre systemkomponenter til relevante medier.
 • Arkivering af data i overensstemmelse med virksomhedens politikker.
 • Udnyttelsesanalyse og planlægning af backupkapacitet.
 • Datagendannelse ved behov samt regelmæssig gendannelsestestning.
 • Dokumentation af backupprocesser og -procedurer.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Licence management

Vis mere

Licence management

Maksimering af licensværdi og sikring af regeloverholdelse

Med adskillige platforme og komponenter, konstant brugerudskiftning og hyppige ændringer af forhandleres licenspolitikker kan det være nemt at ende med enten at have for mange eller for få licenser, uden man er klar over det. Begge situationer kan ende med at få indvirkning på dit budget.

EG kan hjælpe dig med at opnå fuld indsigt i din licensstatus ved hjælp af:

 • Sammenligninger af licensudnyttelse og indkøbte licenser til brugere eller enheder.
 • Indkøb eller afinstallering af licenser for at sikre regeloverholdelse i forhold til licensaftaler.
 • Anbefalinger om best practice-anvendelse af softwarelicenser og licensgivning.
 • Data til rapportering og auditforberedelse.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Asset and configuration management

Vis mere

Asset and configuration management

Sporing, dokumentering og deling af aktiv- og konfigureringsoplysninger

It-landskaber er komplekse og dynamiske. Dokumentering af dine aktuelle platforme og aktiver – og deres indbyrdes sammenhæng – og sikring af, at disse oplysninger er tilgængelige for relevante afdelinger og teams som en løbende proces.

Det kan EG klare for dig. Vi kan hjælpe med:

 • Dokumentering af platforme og komponenter såsom konfigureringselementer.
 • Aktiv- og lagersporing af applikationer, platforme og hardware i en Configuration Management-database.
 • Håndtering af viden og informationsdeling med relevante afdelinger og teams.
 • Data til Licence Management og rapportering.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Facility management

Vis mere

Facility management

Lad EG vedligeholde og drive dine fysiske it-faciliteter

EG kan påtage sig ansvaret for vedligeholdelse og drift af it-faciliteter, såsom datacentre, inklusive de relaterede fysiske installationer og anlæg.

Vi tilbyder:

 • Vedligeholdelse og drift af gulvplads og rack-kapacitet i sikrede rum, med adgangsbegrænsning og adgangskontrol i flere niveauer.
 • Vedligeholdelse af datacenterfaciliteter, inklusive internetforbindelse, strømforsyning og nødstrømforsyning, køling, brandsikring og oversvømmelsessikring.
 • Vedligeholdelse af relevante certificeringer og dokumentation af disse via årlige eksterne auditter og kontroller.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Kundereferencer

Movia

Movia sikrer systemoppetid og driftsstabilitet ved hjælp af en driftsaftale med EG

Hvis jeg selv skulle rekruttere interne medarbejdere med alle EG's kompetencer, ville det jo stort set være umuligt. Nu er vi sikre på, at vi har adgang til de kompetencer. René Bigandt, økonomichef/CFO, Movia
Læs hele casen

Digitale trends og nyheder

Udvalgte artikler fra TransformationTools.dk

 • Effektiviser din it-afdeling med Managed Services
 • Hvornår har du sidst haft dit ERP-system til servicetjek?
Tilbage
Frem

Effektiviser din it-afdeling med Managed Services

I en serie på tre artikler forklarer EG-direktør Anders Borggaard Jensen, hvordan virksomheder kan optimere deres it-afdelinger med Managed Services.

Læs mere på Transformation Tools
EG sikrer, at hardware og software fungerer og er opdateret, så virksomhedens interne it-afdeling kan bruge tid på tjenester, løsninger og strategi – ting, der giver forretningsværdi. Anders Borggaard Jensen, vice president, Managed Services, EG.

Hvornår har du sidst haft dit ERP-system til servicetjek?

De fleste giver jævnligt deres bil et sikkerhedstjek, så den kører optimalt og ikke pludselig bryder sammen.

Men hvad med virksomhedens ERP-system? Hvornår har det sidst fået et servicetjek? Og hvordan finder man det bedste ERP-serviceværksted? 

Få svaret i artiklen her
ERP servicetjek

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi opdelt vores website i to: EG A/S og EG's service business.