Mobile løsninger

Hav alle de vigtigste værktøjer i lommen

Mobile it-løsninger giver dig mulighed for at løse en lang række administrative og logistiske opgaver, mens du er på farten eller hos en kunde.

Bliv ringet op, og hør mere

Apps

Generelle apps

Brugerbilleder

Vis mere

Brugerbilleder

Sæt ansigt på dine kolleger

Med appen "Brugerbilleder" kan du indsætte billeder af organisationens brugere i brugeroversigten i dit ERP-system. Billederne tages ved hjælp af mobiltelefonens indbyggede kamera og uploades direkte til ERP-systemet. Det er hurtigt og brugervenligt at administrere billederne i oversigten, og med filterfunktionen kan du få vist brugere, som mangler at få tilknyttet et billede.

Se mere i brochuren

Projektregistreringer

Vis mere

Projektregistreringer

Registrer udgifter, tidsforbrug og kilometer på projekter 

Denne app er en avanceret løsning til registrering af tid, kørsel og udgifter fordelt på projekter. Brugerne får adgang til at foretage registreringer, og registreringerne er direkte integreret med ERP-systemet. Appen understøtter brug af Google Maps til dannelse af kørselsregnskaber, og enhedens indbyggede kamera kan tage billeder af udgiftskvitteringer. 

Ferie og feriefri

Vis mere

Ferie og feriefri

Giv medarbejderne nem adgang til et selvbetjent overblik over blandt andet ferie og kilometerregnskab

Med denne app får den enkelte medarbejder mobil adgang til sine aktuelle oplysninger fra HRM-systemet om forbrugt ferie, kilometerregnskab og aktuelle restsaldi som fx ikke-afholdt ferie. Appen giver medarbejderne her-og nu-information uafhængigt af lønkontorets åbningstider, og den viser kun oplysninger om den person, der er logget ind.

Se mere i brochuren

Mine data

Vis mere

Mine data

Nem og selvbetjent opdatering af medarbejdernes stamdata

Med denne app kan en medarbejder orientere sig om og selv opdatere sine stamdata. Det kan fx være i forbindelse med navneskift, flytning, nyt telefonnummer, ny bankforbindelse, skattekort, frivillig trækprocent, nærmeste pårørende eller anden relevant information. Appen springer en arbejdsgang over i administrationen.

Se mere i brochuren

Min nyhedsstrøm

Vis mere

Min nyhedsstrøm

Vær på forkant med virksomhedens nyheder

Med denne app kan du følge med i virksomhedens nyheder på din smartphone eller tablet. Appen henter nyheder baseret på de abonnementer, som du har oprettet fra den samlede nyhedsstrøm. Du kan filtrere nyhedsstrømmen automatisk, se opslag fra andre brugere, synes godt om andres opslag og oprette dine egne opslag.

Se mere i brochuren

Mine opgaver

Vis mere

Mine opgaver

Vær med i workflowet – også når du er på farten

Appen "Mine opgaver" gør det muligt for alle at deltage aktivt i et workflowforløb. Du kan fx godkende opgaver, når du er på farten, så du på den måde kan være en lige så aktiv aktør i forretningsprocesser, som hvis du var til stede på kontoret. Desuden kan du oprette opgaver til dig selv direkte fra appen.

Se mere i brochuren

Økonomi og statistik

Økonomisk overblik

Vis mere

Økonomisk overblik

Få økonomisk overblik over driftsregnskabet

Appen giver mulighed for at få indblik i driftsregnskabet baseret på brugerens tilladelser og den rapporteringsmodel, der er konfigureret til brugeren. Afhængigt af konfigurationen kan brugeren fx se resultatopgørelser, afdelingsregnskaber, distriktsregnskaber eller produktregnskaber. Appen målretter altså regnskabsindsigten til brugerens interesser og behov.

Se mere i brochuren

Tidsregistrering

Vis mere

Tidsregistrering

Sæt strøm til tids- og materialeregistreringen, og spar tid

Appen giver medarbejdere i håndværks-, installatør- og byggevirksomheder adgang til her og nu-registrering af forbrugt tid og forbrugte materialer på igangværende opgaver. Det sparer både svende, mestre og administratorer for at bruge tid på at indtaste kragetæer fra krøllede ugesedler. Det gør det muligt at oprette mere præcise fakturaer på kortere tid, ligesom det også bliver lettere at afregne løn.

Se mere i brochuren

Nøgletal

Vis mere

Nøgletal

Tag temperaturen på din forretning, mens du er på farten

Ved hjælp af denne app kan du altid få adgang til ajourførte nøgletal om forretningen. Du får både det overordnede billede og detaljerede oplysninger om afvigelser, så du hurtigt har et opdateret grundlag for at træffe de bedste beslutninger. Datagrundlaget hentes kontinuerligt fra din virksomheds ERP-løsning.

Se mere i brochuren

Kunder og leverandører

Leverandørdata

Vis mere

Leverandørdata

Få et hurtigt overblik over centrale leverandøroplysninger

Denne app giver adgang til en række centrale oplysninger om virksomhedens leverandører. Via leverandørens adresse kan du bruge enhedens kort- og GPS-tjeneste til at planlægge en kørselsrute til leverandøren. Du kan søge efter leverandører ved hjælp af valgfri segmentering eller fritekstsøgning, og du kan blandt andet finde stamdata, tekster og bemærkninger og sende direkte e-mails og sms-beskeder.

Se mere i brochuren

Fakturagodkendelse

Vis mere

Fakturagodkendelse

Godkend nemt de leverandørfakturaer, som du har ansvaret for

Denne app gør det muligt for virksomhedens medarbejdere at godkende betalingen af de leverandørfakturaer, som de har ansvaret for. Den enkelte medarbejder kan se og godkende den aktuelle udkontering af fakturaen eller flytte godkendelsen til en kollega – alt sammen uafhængigt af tid og sted, så den samlede tid, der bruges på godkendelsen, kan reduceres.

Se mere i brochuren

Sammenligningsstatistik

Vis mere

Sammenligningsstatistik

Hjælp til grundig salgsforberedelse før kundemøder

Fra appen har sælgere i tekstil- og modebranchen let adgang til en række statistikker over salg til kunder, som giver dem mulighed for at forberede sig grundigt før et salgsbesøg. Salgsstatistikkerne konfigureres i backend, og sælgeren kan vælge netop den statistik, som er relevant for kundemødet. Statistikkerne kan også ses som grafiske diagrammer.

Se mere i brochuren

CRM-sælgerterminal

Vis mere

CRM-sælgerterminal

Komplet løsning til sælgere i tekstil- og modebranchen

En komplet mobilløsning til sælgere i tekstil- og modebranchen. Med appen kan sælgeren via en intuitiv brugergrænseflade oprette kundeordrer med den rette fordeling af farver og størrelser – eventuelt ved brug af tidligere anvendte fordelinger. Med et enkelt klik kan sælgeren se den aktuelle lager- og disponeringssituation og vurdere leveringsparametrene.

Se mere i brochuren

Ordreoverblik

Vis mere

Ordreoverblik

Hurtigt overblik over indgåede og leverede ordrer

Fra appen kan en sælger i tekstil- og modebranchen let skaffe sig et overblik over indgåede og leverede ordrer til en kunde – fx til forberedelse før et kundebesøg. Oversigten er delt op i ordrer, som ikke er leveret endnu, og ordrer, som er leveret til kunden, samt hvornår og hvordan leveringen er sket.

Se mere i brochuren

Genbestilling

Vis mere

Genbestilling

Giv kunderne et værktøj til genbestilling af varer

Appen giver virksomhedens kunder i detailleddet en effektiv måde at afgive ordrer på. Kunderne kan genbestille varer med en simpel kamerascanning, og de kan nemt tilpasse ordren – fx med andre farver eller størrelser – blot ved at klikke sig frem til den ønskede vare under valgmulighederne. Indkøbskurven er hele tiden synlig og redigerbar.

Se mere i brochuren

Reklamation

Vis mere

Reklamation

Giv kunderne et effektivt og nemt værktøj til reklamationer

Appen giver virksomhedens kunder i detailleddet en effektiv måde at indgive eventuelle reklamationer på. Kunderne kan foretage en præcis identifikation af den vare, der reklameres over – fx med en simpel kamerascanning af varens mærkeseddel. Scanningen suppleres med årsagsangivelse, bemærkninger og fotos, som tages direkte med enhedens kamera.

Se mere i brochuren

Oprettelse af indkøbsordrer

Vis mere

Oprettelse af indkøbsordrer

Sæt strøm til indkøbsordreregistreringen, og slip for papir- og tastearbejde

Appen giver virksomhedens medarbejdere mulighed for at registrere her og nu-indkøbsordrer, så rekvisitionsnummeret med det samme kan videregives til leverandøren. Desuden er indkøbsrekvisitionen klar til fakturamatch. Appen erstatter håndskrevne rekvisitioner og sørger for, at data kun skal registreres én gang.

Se mere i brochuren

Konsignationssalg

Vis mere

Konsignationssalg

Slip for papir og lagergennemgang ved salg fra konsignationslager

Denne app effektiviserer processen for salg fra konsignationslager og stilles til rådighed af leverandøren. Ekspedienten bruger appen til at registrere det salg, som er foregået via kassen. I de mest simple tilfælde er der blot tale om en scanning af varens EAN-nummer og efterfølgende tryk på OK.

Se mere i brochuren

Mine kunder

Vis mere

Mine kunder

Bliv opdateret om din kunde- og ordreportefølje

Denne app giver dig mulighed for at følge den aktuelle status på dine kunder, herunder ordrestatus, leveringsstatistik, indtjening og forfaldne betalinger for hver enkelt kunde. Via din tablet er du dermed altid opdateret om de seneste bevægelser inden et kundemøde. Appen henter bevægelserne direkte fra virksomhedens ERP-system.

Se mere i brochuren

Service

Ekstern service

Vis mere

Ekstern service

Opdateret elektronisk jobseddel til servicemontører

Appen giver kørende servicemontører et altid opdateret billede af planlagte opgaver. Fra denne kalenderoversigt kan montøren vælge en opgave og automatisk foretage tidsregistrering ved hjælp af start-/stopangivelser, og anvendte reservedele kan registreres eller indscannes. Der er også mulighed for fotodokumentation.

Se mere i brochuren

Intern service

Vis mere

Intern service

Opdateret jobseddel til interne serviceteknikere

Appen orienterer interne serviceteknikere om både planlagte vedligeholdelsesopgaver og ikke-planlagte fejlrettelser samt alarmer. Fra oversigten kan teknikeren vælge en opgave og automatisk foretage tidsregistrering ved hjælp af start-/stopangivelser, og anvendte reservedele kan registreres eller indscannes. Der er også mulighed for fotodokumentation.

Se mere i brochuren

Vedligeholdelse af maskiner og udstyr

Vis mere

Vedligeholdelse af maskiner og udstyr

Gør livet lettere for serviceteknikerne

Denne app er en avanceret løsning, der understøtter serviceteknikernes arbejde med at vedligeholde maskiner og udstyr. Appen giver adgang til oplysninger om jobs, kunder og serviceopgavernes art, og teknikeren kan registrere detaljerede oplysninger om udførelse af serviceopgaver. Registreringerne bliver overført direkte til ERP-systemet.

Se mere i brochuren

Produktion

Joboversigt

Vis mere

Joboversigt

En papirløs og altid opdateret jobliste til produktionsmedarbejdere

Appen giver en oversigt over planlagte jobs og jobsekvenser for hver enkelt produktionsmedarbejder. Oversigten er dermed en altid ajourført jobliste for fx ugen, dagen eller vagten. Oversigten kan filtreres og sorteres på forskellige måder. Der er også mulighed for at se jobbene sorteret efter prioritet, hvilket kan være nyttigt for fx selvstyrende grupper, hvor der ikke er foretaget sekvensplanlægning.

Se mere i brochuren

Lager

Vareinformation

Vis mere

Vareinformation

Adgang til varesortimentet i byggemarkeder

Denne app giver medarbejdere i byggemarkeder og trælaster effektiv og hurtig adgang til varesortimentet. Medarbejderne kan søge efter varer via fritekst eller ved at scanne EAN-nummeret med enhedens kamera. Appen viser en række centrale oplysninger om varen, herunder standardpriser, beholdninger og leverandørinformation, og den giver adgang til ByggeBasen.

Se mere i brochuren

Cyklisk lagerstatus

Vis mere

Cyklisk lagerstatus

Eliminer behovet for traditionelle håndterminaler ved cyklisk lageroptælling

Optællingen planlægges af backend-systemet, og brugeren kan på forsiden vælge et af de aktive optællingsbundter. Herfra føres brugeren gennem de varer og beholdninger, der indgår i optællingsbundtet. Varerne identificeres ved at indscanne stregkoden, og brugeren indtaster den optalte mængde. Forkerte eller nye lokationer kan også registreres.

Se mere i brochuren

Plukkejobs

Vis mere

Plukkejobs

Eliminer behovet for traditionelle håndterminaler ved vareplukning på lager

Appen understøtter plukning af varer til forsendelse. På forsiden kan brugeren orientere sig om jobbets størrelse og vælge et af de planlagte jobs. Herfra føres brugeren gennem den tilrettelagte plukkerute og bekræfter på detailbilledet, at plukningen er gennemført. Afhængigt af opsætningen kan brugeren også bekræfte plukningen ved at indscanne kontrolkoden.

Se mere i brochuren

Planlagt lagerflytning

Vis mere

Planlagt lagerflytning

Eliminer behovet for traditionelle håndterminaler ved planlagt lagerflytning

Appen understøtter planlagte lagerflytninger. På forsiden kan ekspedienten se de planlagte flytninger. En flytning kan bekræftes med en simpel kvittering på detailbilledet. Afhængigt af opsætningen kan flytningen også bekræftes ved at indscanne en kontrolkode i form af varenummer, lokationsnummer eller andet.

Se mere i brochuren

Lagerflytning

Vis mere

Lagerflytning

Brug mobile enheder til lagerflytning, og eliminer behovet for håndterminalløsninger

Appen bruges ved gennemførelse af lagerflytninger. Beholdningen kan identificeres ved at indscanne enten varenummer, lokationsnummer eller partinummer. Er der flere beholdninger, klikker brugeren sig blot ind på den faktiske beholdning. Den nye placering kan vælges fra en liste eller indscannes via en stregkode.

Se mere i brochuren

Lageroptælling

Vis mere

Lageroptælling

Eliminer behovet for håndterminalløsninger ved lageroptælling

Appen understøtter lageroptælling, og på forsiden kan brugeren vælge et af de planlagte optællingsjobs. Et optællingsjob er inddelt i en række linjer svarende til de beholdninger, som skal optælles. På forsiden kan brugeren orientere sig om jobbets størrelse og status ud fra angivelsen af optalte linjer og samlede linjer. Ved hjælp af enhedens indbyggede tastatur indtastes eller redigeres den optalte mængde.

Se mere i brochuren

It-administration

Brugeradministration

Vis mere

Brugeradministration

Let og enkel administration af systemets brugere

Denne app giver administratorer mulighed for hurtigt at udføre enkle og hyppigt forekommende opgaver via deres smartphone eller tablet. Det kan fx være at genaktivere en bruger eller tildele en adgangskode. Indgangsbilledet er en liste over systemets brugere, hvor man hurtigt kan søge efter eller filtrere på ERP- og webbrugere.

Se mere i brochuren

Systemadministration

Vis mere

Systemadministration

Let og enkel driftsstyring af it-systemer – hvor som helst og når som helst

Appen giver administratorer mulighed for at udføre en række af de mest almindelige driftsstyrings- og driftsovervågningsopgaver via deres smartphone eller tablet. Alle gængse systemkommandoer er tilgængelige i en mobil udgave via appen, hvilket gør det enklere at have vagt.

Se mere i brochuren

Brugerjobs

Vis mere

Brugerjobs

Overblik over brugere og brugerjobs

Appen giver adgang til en hurtig fritekstsøgning efter brugere og brugerjobs. Fra overbliksbilledet kan brugeren trykke sig videre til yderligere oplysninger om brugerjobbet, herunder en detaljeret joblog. Systemadministratorer og arbejdsledere har på denne måde altid et overblik lige ved hånden.

Se mere i brochuren

Transportbranchen

Fragtkalkulator

Vis mere

Fragtkalkulator

Få hurtigt en pris på simpel fragt fra A til B

Appen gør det muligt at kalkulere prisen på en simpel fragtopgave, hvor en bestemt mængde og type gods skal fragtes fra A til B. Appen er særligt velegnet til ultrahurtige svar på forespørgsler fra "strøkunder". Kalkulationen er baseret på standardtilbud, og tilbuddet kan fremsendes pr. e-mail ved brug af en standardskabelon.

Se mere i brochuren

Chartekoversigt

Vis mere

Chartekoversigt

Få et hurtigt overblik over ikke-afsluttede transporter

Med denne app kan den enkelte disponent få et hurtigt overblik over sine egne chartekker for ikke-afsluttede transporter. Ikoner viser den senest meldte status for bilen, og kontaktoplysninger til chaufføren vises også. Bookingdispositioner kan repositioneres og eventuelt afdisponeres eller omdisponeres til andres eller egne chartekker.

Se mere i brochuren

Ressourceoversigt

Vis mere

Ressourceoversigt

Få et øjebliksbillede af den aktuelle ressourcesituation

Appen giver et øjebliksbillede af ressourcesituationen. Den aktuelle status og en række oplysninger om trækkere og trailere vises i et overbliksbillede, og med integration til et bagvedliggende flådestyringssystem er der desuden mulighed for at følge ressourcerne på enhedens indbyggede landkort.

Se mere i brochuren

Chartekstatistik

Vis mere

Chartekstatistik

Få overblik over kørselsstatistikken for speditører

Appen viser i overbliksform de chartekafdelinger, som speditøren har adgang til. Den viser overordnede statistiksummer for den valgte periode som fx omsætning, omkostninger og dækningsbidrag. Summerne kan sammenlignes med tidligere perioder, og udvalgte statistikker kan også vises i grafiske diagrammer.

Se mere i brochuren

Chaufføropgaver

Vis mere

Chaufføropgaver

Få overblik over dagens chaufføropgaver

Med denne app får dine egne chauffører eller chaufførerne hos dine partnere en let og overskuelig oversigt over dagens opgaver. Der er ikke brug for printede kørselslister, og for chaufførerne er det en fordel, at listen altid er ajour. Den afspejler eksempelvis eventuelle omplanlægninger, der foretages ved kørselsplanlægningen hjemme på kontoret, og den indeholder kortoplysninger om læsse-/lossepunkter.

Se mere i brochuren

Søgning efter konsignationer

Vis mere

Søgning efter konsignationer

Hurtigt overblik over og søgning i konsignationer

Appen giver adgang til fritekstsøgning i aktive konsignationer. Fra overbliksbilledet kan brugeren trykke sig videre og se flere oplysninger samt opgavens aktuelle status, herunder transporten vist på et landkort. Speditionsmedarbejdere har på denne måde altid et overblik lige ved hånden.

Se mere i brochuren

Advokater

Mine sager

Vis mere

Mine sager

Få mobil adgang til alle dine sager

Appen giver advokater og andre medarbejdere på et advokatkontor mobil adgang til deres egne sager. Der kan skiftes mellem "Mine sager" og "Foretrukne" sager, og der kan søges i sagerne. Fra sagsoversigten er der adgang til en række stamoplysninger, fx om sagens parter, og et overblik over sagsforløbet med de seneste aktiviteter vist øverst. Desuden kan der foretages tidsregistrering.

Se mere i brochuren

Public

ByggeBasen

Vis mere

ByggeBasen

Her og nu-adgang til ByggeBasen

Appen giver håndværkere og forbrugere adgang til vigtige produktoplysninger om sortimentet i ByggeBasen, herunder monteringsvejledninger, sikkerhedsblade og andre

REACH-dokumenter. Appen kan tilpasses til forskellige trælaster eller byggemarkeder efter behov.

Se mere i brochuren

Events

Vis mere

Events

Erstat et trykt konferenceprogram med en elegant mobil løsning

Appen erstatter et trykt konferenceprogram og gør det muligt at medtage ændringer i sidste øjeblik. Der er også mulighed for at publicere meget mere baggrundsmateriale end i trykte programmer, og materialet kan være dynamisk. Brugeren har alle relevante oplysninger lige ved hånden uden at bære rundt på det trykte program. Ved valgfrie spor får brugeren sit eget program.

Se mere i brochuren

Rådgivning, løsninger og it-services

 • Rådgivning
 • Dynamics 365
 • ERP-platforme
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & Support
Tilbage
Frem

Microsoft Dynamics 365 – fremtidens platform. Nu.

Microsoft Dynamics 365 samler ERP, CRM og business intelligence under ét på en altid opdateret cloudplatform. Dynamics 365 fjerner grænserne mellem de enkelte systemer og giver dig øjeblikkelig adgang til den nyeste teknologi i en agil og effektiv løsning, der frigør ressourcer fra drift til fokus på forretningsværdi.

Læs mere om Dynamics 365 her

Kundereferencer

 • Beatræ A/S - regnskab

  Med en it-løsning fra EG følger et modul for elektronisk godkendelse af leverandørfaktura, og Beatræ modtager nu de fleste fakturaer elektronisk med mulighed for at scanne papirfakturaer ind i systemet.

 • ALPI Danmark

  ALPI har taget et stort skridt på vejen mod det rene elektroniske skrivebord, så visionen om at arbejde hurtigere og mere effektivt kan realiseres.

 • Beatræ A/S - CrossWork

  I samarbejde med EG fik Beatræ mulighed for at dokumentere samtlige byggesager direkte fra mobilen. EG CrossWork holder styr på de enkelte sager, og en app til mobilen gør informationerne tilgængelige helt ude på byggepladsen og gør det nemt at tilknytte billeder og mails.

 • Skov A/S

  Skov fik en effektiv kundeportal med SharePoint

Nyheder og artikler

9okt
Nyhed
EG vinder fornem europæisk pris

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi opdelt vores website i to: EG A/S og EG's service business.