Application Management Services. Mere tid, mindre stress

Fokus på daglig it-drift eller forretningsmæssig innovation? Med EG kan du gøre begge dele. Vi klarer besværet, så du ikke behøver gøre det.

Se, hvilke fordele din forretning kan få glæde af.

Managed services til lokale og cloudbaserede applikationer

Uanset om jeres it-økosystem bygger på en lokal eller en hostet infrastruktur, og uanset hvordan I har kombineret lokale og cloudbaserede applikationer, tilbyder EG en fleksibel service, der hjælper jer med at få fuld værdi af jeres it-investeringer og få mere ud af jeres it-teams.

User and application support

Vis mere

User and application support

Hurtig, professionel løsning af jeres daglige supportproblemer

Med bruger- og applikationssupport får I direkte adgang til dygtige it- og applikationsspecialister, som kan løse hændelser og problemer, der er blevet eskaleret fra jeres servicedesk eller 1. level-support.

Med korte svartider og fjernadgang kan vi finde midlertidige eller permanente løsninger på problemer, før de påvirker jeres forretning.

Vi tilbyder:

 • Garanteret adgang til kompetente medarbejdere
 • Effektiv diagnosticering, rodårsagsanalyse og løsning af hændelser
 • Aftalte svartider med udgangspunkt i jeres behov
 • Fjernadgang via TeamViewer eller et andet værktøj efter aftale
 • En fuldt opdateret, portalbaseret status på alle supportaktiviteter.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Access control and administration

Vis mere

Access control and administration

Tag en pause fra de brugeradministrative opgaver

Grundlæggende daglige brugeradministrative opgaver såsom oprettelse og sletning af brugere, nulstilling af glemte adgangskoder og administration af brugerrettigheder til applikationer kan være en tidsrøver, når man forsøger at prioritere mere strategiske og udfordrende aktiviteter.

Hvorfor ikke lade EG tage sig af de henvendelser, der hober sig op hos jeres servicedesk, så I kan bruge tiden på mere udfordrende opgaver?

Vi kan tage os af:

 • Anmodninger om tilføjelse, sletning og ændring af brugerrettigheder til brugerkonti
 • Nulstilling af adgangskoder
 • Klargøring og deaktivering af applikationsbrugere
 • Oprettelse, læsning, skrivning og sletning af mappeposter

Adgang til en EG-supportportal, hvor I nemt kan administrere brugere ved hjælp af selvbetjening.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Application update management

Vis mere

Application update management

Få fuld værdi af kumulative opdateringer til jeres applikationer

Hvis jeres forretningsapplikationer ikke opdateres med de seneste kumulative opdateringer (CU), risikerer I at gå glip af produktivitetsgevinster, nye applikationsfunktioner og vigtige sikkerhedsudvidelser.

EG kan sikre, at kumulative opdateringer vurderes, installeres og testes for aftalte applikationer, så jeres virksomhed kan få fuldt udbytte af opdateringerne, og hjælpe jer med at opretholde applikationernes stabilitet, ydeevne og sikkerhed.

Servicen dækker:

 • Implementering af kumulative opdateringer fra aftalte producenter
 • Patching af tredjepartsapplikationer for at sikre kompatibilitet med CU-releases
 • Opdateringer med et aftalt basisinterval og yderligere opdateringer efter anmodning
 • Kvalitetssikring og forberedelse til accepttest og godkendelse.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Application and platform monitoring

Vis mere

Application and platform monitoring

Hold jeres applikationer og platforme oppe i omdrejninger

Hvis jeres it-systemer ikke arbejder optimalt, gør brugerne det heller ikke. Overvågning af aftalte applikationer og platforme døgnet rundt giver indsigt i systemets ydeevne, tilgængelighed og kapacitet i realtid.

Vi kan hjælpe jer med at opdage problemer hurtigt og effektivt og sikre, at oplysninger om de overvågede hændelser sendes til jeres servicedesk. Vi kan endda ofte identificere og tage hånd om kommende problemer, før de påvirker systemets funktionalitet. Vores overvågningsservice omfatter:

 • Kapacitetsstatus i relation til databasestørrelse, brugerantal og integrationer
 • Tilgængeligheden af databaseforekomster, applikationsservere og batchjobkørsler
 • Resultatet af databaseforespørgsler, databaseindeksering og batchjob

Læs mere om fordelene ved overvågning med EG Business Care.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Application Performance Analysis

Vis mere

Application Performance Analysis

Øg produktiviteten med systemoptimering og forebyggende vedligeholdelse

Ved hjælp af detaljerede analyser af de data, der indsamles via applikationsovervågningstjenesten, kan vi give kvalificerede bud på systemændringer, som kan være med til at optimere applikationernes og de bagvedliggende databasers ydeevne i hverdagen, og etablere forebyggende vedligeholdelse med henblik på at opdage og tage hånd om mulige problemer, før de påvirker systemerne og applikationsbrugerne.

I kan forvente:

 • Detaljerede analyser af jeres applikationsovervågningsdata
 • Forslag til konkrete ændringer og handlinger
 • Forbedret ydeevne og øget tilgængelighed af applikationer og tilhørende databaser
 • Få afbrydelser takket være forebyggende vedligeholdelse af identificerede problemer.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Third party governance

Vis mere

Third party governance

Proaktiv løsning af problemer med tredjepartsintegrationer

Med vores services til tredjepartsstyring er det slut med hovedbrud over integrationer til andre applikationer og infrastrukturtjenester. Så er der ingen usikkerhed om, hvem der er ansvarlig for hvad.

Når der opstår problemer, tager vi ejerskab og arbejder på at finde en løsning på jeres vegne. Vi tager kontakt til relevante tredjeparter og samarbejder proaktivt med dem om at identificere problemer og finde den bedste løsning for jeres virksomhed ud fra de eksisterende leverandøraftaler.

I kan forvente:

 • Løsning af tredjepartsproblemer – uanset hvor problemet ligger
 • Koordination af information og aktiviteter mellem interne kontaktpersoner og tredjeparter
 • Proaktiv eskalering af manglende overholdelse af SLA'er med tredjepartsleverandører
 • Deltagelse i statusmøder med jer og jeres tredjepartsleverandører.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Patch management

Vis mere

Patch management

Effektiv, velunderbygget styring og implementering af patches

Alene det at holde styr på de seneste patchreleases, der er relevante for jeres virksomhed, på tværs af applikationer og softwareproducenter kan afholde jeres travle it-team fra at fokusere på mere værdiskabende og strategiske aktiviteter.

Lad EG holde jer opdateret om tilgængelige patches til jeres applikationer og komme med anbefalinger om, hvilke af dem det giver bedst mening at implementere i jeres systemer.

Med vores patch management-services får I:

 • Løbende opdateringer om tilgængelige patches til alle jeres applikationer
 • Mere effektiv planlægning af jeres fremtidige behov for patch management
 • En vurdering af fordelene og ulemperne ved at implementere patches
 • Rådgivning om patch management-aktiviteter og -processer.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Change, release and implementation management

Vis mere

Change, release and implementation management

Planlæg, foretag og udrul systemændringer med ro i sjælen

Komplekse, integrerede it-landskaber er i konstant forandring. Løbende justeringer af driftssystemerne er afgørende for at sikre, at systemerne understøtter forretningsprocesserne og brugerinteraktionerne så effektivt og fejlfrit som muligt. Hvis denne proces ikke håndteres forsvarligt, kan den give anledning til store forstyrrelser.

EG kan hjælpe jeres teams med at planlægge, dokumentere, implementere og frigive ændringer i systemerne, der udløses af hændelser, brugeranmodninger eller ændringer i forretningsprocesserne.

Vi kan hjælpe jer med:

 • Aktivt ejerskab over og administration af ændringsstyringsprocessen
 • Udarbejdelse af ændringsanmodninger og planlægning af ændringer
 • Udvikling af godkendte releasekomponenter, der er klar til test
 • Implementering af nye releases i produktionsmiljøer
 • Support og slutbrugeruddannelse efter implementeringen.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Azure subscription management

Vis mere

Azure subscription management

Optimer jeres investering i Azure

Moderne cloudplatforme giver jer fleksibiliteten til at skalere jeres abonnement op eller ned, i takt med at jeres behov ændrer sig –

men hvis I ikke har tiden og ressourcerne til at overvåge og vurdere det daglige forbrug, hvordan ved I så, at jeres nuværende abonnement rent faktisk er optimalt?

EG er en erfaren Microsoft CSP og kan derfor hjælpe jer med at få mest muligt smæk for skillingen. Vi kan:

 • Overvåge og analysere jeres gennemsnitlige Azure-forbrug
 • Give jer et overblik over jeres forbrug sammenholdt med de licenser, I har købt
 • Komme med anbefalinger om ændringer, der kan optimere jeres forbrug og omkostninger
 • Levere relevante oplysninger om licenser og forbrug i forbindelse med audits.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Backup and recovery assessment

Vis mere

Backup and recovery assessment

Få ro i sjælen med en stærk backup- og genoprettelsesplan

Er I sikre på, at jeres nuværende backup- og genoprettelsesplan er god nok, hvis det utænkelige skulle ske?

EG's eksperter kan hjælpe jer med at gennemgå og forbedre jeres nuværende strategi, så den opfylder jeres forretningsmæssige behov og efterlevelseskrav og giver jer det bedst mulige udgangspunkt for en komplet gendannelse af jeres data og miljøer.

Vi kan hjælpe jer med at:

 • Udvikle, teste og vedligeholde en udførlig backup- og genoprettelsesplan
 • Planlægge og foretage løbende backup af vigtige cloudmiljøer
 • Gendanne Microsoft-cloudmiljøer såsom Dynamics 365 og SharePoint Online.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Development environment as a service

Vis mere

Development environment as a service

Få Azure-miljøer efter behov

Virtuelle maskiner (VM'er) er vigtige miljøer til at udvikle, teste eller opdatere jeres Azure-baserede cloudservices.

Det kan være tidskrævende at starte en VM op, når der er behov for den. I skal også huske at deaktivere den igen, når opgaven er udført.

EG kan stille udviklingsmiljøer til rådighed som en service via Lifecycle Service Management, så I kan koncentrere jer om den egentlige opgave.

Vi kan spare jer for tid og arbejde med:

 • Forberedelse af Azure-VM'er med de nødvendige koder, data og adgangsrettigheder
 • Udrulning og administration af produktionsmiljøer
 • Deaktivering af VM'er, når der ikke længere er behov for dem
 • Ændring eller sletning af softwarekomponenter, data og integrationer i VM'er.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Non-production environment up-time management

Vis mere

Non-production environment up-time management

Sørg for, at I har udviklings- og testmiljøer til rådighed, når I har mest brug for dem

Når der løbende foretages systemopdateringer, patching og udvidelser, er ikke-produktionsrelaterede miljøer til opsætning og test af ny kode og nye funktioner en vigtig ressource.

Hvad nu, hvis de ikke er til rådighed, når I har mest brug for dem? Eller hvis de kører og koster jer penge, når I ikke har brug for dem?

EG kan hjælpe jer ved at:

 • Overvåge status på ikke-produktionsrelaterede miljøer
 • Kontrollere, at opdaterede builds, releases og relevante miljøer kører
 • Sende oplysninger om hændelser til jeres servicedesk
 • Sørge for, at miljøerne kun er til rådighed i henhold til den aftalte plan.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Non-production environment refresh

Vis mere

Non-production environment refresh

Sørg for, at jeres miljøer er opdaterede

Et ikke-produktionsrelateret miljø kan kun bruges til opsætning og test af ny kode, hvis det er identisk med det produktionsmiljø, som koden efterfølgende skal bruges i.

EG koordinerer direkte med Microsoft og bruger Microsoft Lifecycle Services til at:

 • Sikre, at der tages backup af den eksisterende produktionsdatabase
 • Foretage planlagte dataopdateringer eller dataopdateringer efter behov fra produktionsmiljøer til ikke-produktionsrelaterede miljøer
 • Smoketeste de opdaterede ikke-produktionsrelaterede miljøer.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Notifications and recommendations

Vis mere

Notifications and recommendations

Gå aldrig glip af en vigtig meddelelse igen

I en travl hverdag med en aktiv indbakke er det nemt at overse de få vigtige platformsmeddelelser, som det rent faktisk er vigtigt at læse og reagere på.

EG kan hjælpe med proaktiv, rettidig levering af de mest relevante meddelelser fra programleverandørerne i et lettilgængeligt format og med konkrete anbefalinger om, hvad I skal gøre for at sikre, at systemerne kører, som de skal.

EG holder jer opdateret med:

 • Proaktiv videreformidling af meddelelser fra Microsoft og andre tredjepartsleverandører
 • Vurdering og prioritering af meddelelser
 • Kommentarer og anbefalede handlinger baseret på meddelelsernes indhold
 • Levering af vigtige meddelelser samme dag.

For yderligere information

Anders Borggaard Jensen

Anders Borggaard Jensen

VP, Managed Services Sales

Tlf: +45 7260 1291

Email: : anders.b.jensen@eg.dk

Customer Case

FoodService Danmark

"Jeg har en drift, der kører 24 timer i døgnet, så jeg kan ikke risikere at stå uden et nødberedskab af folk, der har den nødvendige viden. Det er det, Application Management Services garanterer mig."
Frands Kjær, it-chef hos FoodService Danmark

Læs hele casen

Digitale trends og nyheder

Udvalgte artikler fra TransformationTools.dk

 • Outsourcing af applikationer optimerer forretningsprocesser
 • Hvornår har du sidst haft dit ERP-system til servicetjek?
Tilbage
Frem

Outsourcing af applikationer optimerer forretningsprocesser

Outsouring og Managed Services af den daglige drift af virksomhedens it skaber merværdi – også i cloudløsningernes tidsalder.

I en serie på tre artikler forklarer EG-direktør Anders Borggaard Jensen, hvordan man som virksomhed kan optimere sine processer via outsourcing.

Læs mere på Transformation Tools
Virksomhederne flytter flere og flere applikationer i skyen. Behovet for en it-partner, der kan hjælpe med driften, ændrer sig dog ikke – snarere tværtimod. Anders Borggaard Jensen, vice president, Managed Services, EG.

Hvornår har du sidst haft dit ERP-system til servicetjek?

De fleste giver jævnligt deres bil et sikkerhedstjek, så den kører optimalt og ikke pludselig bryder sammen.

Men hvad med virksomhedens ERP-system? Hvornår har det sidst fået et servicetjek? Og hvordan finder man det bedste ERP-serviceværksted? 

Få svaret i artiklen her
ERP servicetjek

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi opdelt vores website i to: EG A/S og EG's service business.