Privatlivspolitik for MinLøn app


Opdateret d. 27. september 2021

Vi sætter pris på vores relationer og prioriterer korrekt og lovlig behandling af personoplysninger højt. I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler personoplysninger i MinLøn.
 

Formål

Silkeborg Data behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen, Databeskyttelsesloven, Lov om finansiel virksomhed og Silkeborg Datas generelle forretningsbetingelser. Enhver form for håndtering af dine personoplysninger er beskyttet ved lov. Det gælder bl.a. indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning.

Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og yde den bedste service til dig som bruger. Du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

Silkeborg Data optræder som databehandler i relation til MinLøn. Dette er tilfældet, fordi vi varetager en opgave for din arbejdsgiver, som er dataansvarlig. Vores behandling af personoplysninger sker alene efter en modtaget instruks. Vi fastsætter i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger. Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den dataansvarlige, som fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.
 

Hvilke personoplysninger behandles?

Personlige og almindelige oplysninger
MinLøn indsamler og samarbejder med dit lønsystem, hvor vi behandler almindelige personoplysninger herunder navn, adresse, e-mail oplysninger, lønoplysninger og andre finansielle oplysninger. I forbindelse med din brug af MinLøn indsamles også personoplysninger, som du selv indtaster i form af dit CPR-nummer og almindelige personoplysninger i form af adresser og kilometertal i MinLøn Kørsel og din arbejdstid, ferie samt fravær i MinLøn Kalender.

Personfølsomme oplysninger
MinLøn kan behandle personfølsomme oplysninger om helbred, når den dataansvarlige benytter MinLøn Kalender til sygdomsregistreringer af sine medarbejdere.

Indsamling af lokationsdata til MinLøn Kørsel
MinLøn Kørsel indsamler lokationsdata (location data) for at muliggøre automatisk kørselsregistrering til indberetning af kørselsgodtgørelse, selv når appen kører i baggrunden eller ikke er i brug. Vi anvender præcis lokation til at beregne afstanden, der køres samt til opslag af adresser på ruten. Når kørselsindberetningen afsluttes, fjernes lokationsdata fra appen, mens det kun er adresser der er tilbage på skærmen, der gemmes fremadrettet som dokumentation.

Indsamling af informationer om bruger- og enhedsoplysninger
Vi indhenter oplysninger om hvilke enheder, der anvendes og hvornår, samt hvilke OS-versioner, der bruges og hvilken funktionalitet, der gøres brug af. Vi registrerer oplysningerne i anonym form om brug af MinLøn med henblik på levering af app'ens funktioner og for at gøre app'en mere brugervenlig, effektiv og målrettet.
 

Hvor indsamles oplysningerne fra?

Vi indsamler oplysninger fra dit lønsystem, Medarbejdernet og Personaleweb samt de oplysninger du selv indtaster i app'en. For yderligere information se ovenfor.
 

Hvordan bruges de?

De indtastede oplysninger bliver udelukkende benyttet til at udarbejde statistik, udvikle og forbedre, samt kunne stille den ønskede funktionalitet til rådighed for dig som kunde og bruger af MinLøn.

De indtastede oplysninger bruges fx til lønberegning i forbindelse med kørselsgodtgørelse via MinLøn Kørsel eller overarbejde via MinLøn Kalender.
 

Videregivelse

Vi videregiver ikke de indtastede personoplysninger til tredjepart.

Til indsamling af de anonyme steddata og Appdata om brugeres navigation bruger vi et værktøj fra tredjepart. Leverandøren af værktøjet får ikke adgang til personlige oplysninger om dig.
 

Hvor længe beholder vi dine personoplysninger?

Dine persondata opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Vi behandler kun dine oplysninger så længe vi har instruks fra den dataansvarlige. Der kan være tilfælde, hvor længere opbevaring er nødvendig for at opfylde lov- og revisionskrav – herunder lovpligtige logningsperioder.

Når dine oplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
 

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder – herunder ISO 27001/2.

Vi sikrer lovlig behandling af personoplysninger, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper, Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven opsætter og at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.
 

Hvad er dine rettigheder?

Du er i persondatalovgivningen beskyttet af en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter;

  • retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger vi behandler
  • retten til at få begrænset af vores behandling af personoplysninger om den registrerede
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling samt
  • retten til i visse tilfælde at modtage oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)
  • retten til ikke at være genstand for afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling
  • retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, skal du kontakte din arbejdsgiver (den dataansvarlige).
 

Tredjeparter

Vi videregiver ikke de indtastede personoplysninger til tredjepart.
 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige er din arbejdsgiver.

Du skal kontakte den dataansvarlige angående alle spørgsmål om behandling af personoplysninger om dig og om udøvelse af dine rettigheder i henhold til persondatabeskyttelseslovgivningen.

Den dataansvarlige har til opgave at overvåge overholdelsen af persondatalovgivningen og af vores politikker om beskyttelse af personoplysninger.