NIS Behandling af data

Navngivning af love og lovbekendtgørelser i NIS

Første gang en lov offentliggøres, indledes titlen med ”Lov om xxx”. Dette er lovens officielle navn ("fx Lov om folkeskolen"). Med tiden kan der vedtages ændringer til loven. Dette offentliggøres via såkaldte ændringslove som fx 'Lov om ændring af lov om folkeskolen'.