Mål effekten af den sociale indsats med Indikator 3.0

Med få klik kan du opsamle data over tid om resultatet af dit arbejde med borgeren.

 • Overblik over progression i forhold til mål og delmål
 • Systematisk data til statusrapporter
 • Viden til optimering af indsatserne

Læs mere om EG Sensum Bosted Indikator 3.0

Kundereferencer

 • Kofoedsminde: Risikovurdering med Indikator 3.0

  Kofoedsminde har implementeret Bröset Violence Checklist i EG Sensum Bosted Indikator 3.0 for at understøtte den digitale risikovurdering.

 • Region Sjælland – fik eget ICS-indikatorkatalog

  Nu skal der effektmåles over hele linjen!

 • Esbjerg Kommune

  Esbjerg Kommune havde efter kommunesammenlægningen behov for at få understøttet kommunens socialfaglige metode og et digitalt værktøj til at måle effekten af de sociale indsatser på tværs af kommunens mange forskellige sociale tilbud. Løsningen blev effektmålingsværktøjet Indikator 2.0, der er udviklet af EG i samarbejde med Esbjerg Kommune til at understøtte hverdagens arbejde med at skabe bedre liv for kommunens svageste borgere gennem målbare indsatser.

 • Frøjkgården

  Frøjkgården fik mulighed for at anvende effektmålingsværktøjet Indikator 2.0 i Bosted System.

Artikler - offentlig digitalisering

Artikel
OK-Centret Enghaven: Vi kan godt måle effekten af den sociale indsats
På OK-Centret Enghaven måler man effekten af den sociale indsats, og de kan sagtens finde tiden. Det handler blot om at have de rigtige it-systemer.
Artikel
Effektmåling skal skabe mening
Effektmåling.Valg af værdisæt, når man måler på delmålene, kan virke som en triviel opgave, men det kan medføre store konsekvenser for det pædagogiske personales arbejde.