EG Sensum Bosted

Markedets mest udbyggede socialfaglige løsning til specialområdet:

  • Styrk ledelse, videndeling og dokumentation
  • Velegnet til både små og store sociale tilbud
  • Skaber bedre liv med målbar udvikling.

Se video om EG Sensum Bosted

EG Sensum Bosted

Digital medicinhåndtering

Til EG Sensum Bosted er der udviklet en række tillægsmoduler, der supplerer kernefunktionaliteten i løsningen med specialiserede værktøjer til digital medicinhåndtering. Disse moduler er:

  • Integration til Fælles Medicinkort
  • EG Sensum Bosted Mobile
  • Direkte adgang til promedicin.dk
  • EDIFACT - digital udveksling af informationer
Tilbage
Frem

Integration til Fælles Medicinkort

Modulet FMK er en integration til Fælles Medicinkort (FMK) – den nationale database, som indeholder alle informationer om danskernes ordinationer. En onlineadgang til FMK direkte fra EG Sensum Bosted sikrer tilbuddet en enkel og samlet oversigt over hver enkelt borgers aktuelle ordinationer og medicinkøb via integration til alle sygehussystemer og lægepraksissystemer.

Det samlede overblik styrker medicinhåndteringen ved at reducere risikoen for fejlmedicinering.

EG Sensum Bosted Mobile

Med appen EG Sensum Bosted Mobile får du nem og mobil adgang til de hyppigst brugte moduler i EG Sensum Bosted, herunder også medicinmodulet. Det betyder, at medarbejdere på hjemmebesøg eller på tilbud med flere matrikler kan dokumentere medicinudleveringen via smartphone, pc eller tablet, når det sker, og hvor det sker. Medarbejdere kan udlevere både receptpligtig medicin og PN-medicin og hente relevante oplysninger om borgerens medicin på stedet.

Ved at kontrollere og håndtere medicinudleveringen på stedet øges sikkerheden, idet registreringen sker samtidig med udleveringen. 

Direkte adgang til promedicin.dk

Modulet DLI giver dig direkte adgang til Dansk Lægemiddel Informations system: pro-medicin.dk.

Med et enkelt klik på præparatets navn på borgerens medicinkort henter du oplysninger fra databasen, der rummer opdaterede informationer om alle ca. 2.300 godkendte lægemidler, fx billeder, oplysninger om virksomme stoffer i det enkelte præparat, anvendelse, dosering, substitution, advarsler og kendte bivirkninger.

Viden om og mulighed for at tjekke de præparater, der udleveres, reducerer risikoen for fejlmedicinering markant.

EDIFACT – digital udveksling af informationer

Modulet EDIFACT giver dig store administrative lettelser i forbindelse med den daglige medicinhåndtering. Du kan fx sende (og modtage) tilbuddets vigtige breve, fx recepter og korrespondancebreve, digitalt via Sundhedsdatanettets sikre linje til rette modtager. Ved receptfornyelse sender systemet receptfornyelsen via EDIFACT til borgerens læge, som udskriver en recept på præparatet i sit eget system, og apoteket gør medicinen klar til borgeren.

Arbejdet med medicinhåndtering effektiviseres, og sikkerheden øges, når informationerne går digitalt fra bestiller til modtager.

Moduloversigt

medicin

EG Sensum Bosted Fælles MedicinKort (FMK)

EG Sensum Bosted Fælles MedicinKort (FMK)

Modulet Fælles MedicinKort er en certificeret integration, der synkroniserer medicinoplysningerne med borgerens nationale medicinkort, og hvor lægen kan oprette både ordinationer og recepter. Se video her:

Læs mere her:

Project collaboration

EG Sensum Digital Medicinhåndtering

EG Sensum Digital Medicinhåndtering

Modulet Digital Medicinhåndtering indeholder de grundlæggende værktøjer til medicinhåndtering, som fx at oprette medicin på borgeren, udlevere medicin dagligt og styre lager.

Læs mere her

Security Kit

EG Sensum Bosted Sundhedskommunikation

EG Sensum Bosted Sundhedskommunikation

Modulet Sundhedskommunikation gør det muligt at sende krypteret kommunikation direkte til sundhedsvæsenet, herunder læger, sygehuse og apoteker.

Kontakt os for yderligere info.

Nem kvalitetssikring på mobilen

EG Sensum Bosted Socialtilsyn

EG Sensum Bosted Socialtilsyn

Modulet Socialtilsyn understøtter registrering og levering af al påkrævet dokumentation til det Sociale Tilsyn, fx driftsdata, resultatdokumentation og årsrapport med mulighed for løbende egenkontrol på tilbud.
Læs mere her (pdf):

graf

EG Sensum Bosted Indikator 3.0

EG Sensum Bosted Indikator 3.0

Modulet Indikator 3.0 gør det muligt at dokumentere effekten af indsatsen, med kobling til borgerens plan og mål og delmål samt kontinuerligt overblik på borgerens almindelige trivsel i den daglige dokumentation.
Læs mere her:

pharma

EG Sensum Bosted DLI

EG Sensum Bosted DLI

Modulet DLI giver direkte adgang til Dansk Lægemiddel Informations system, pro-medicin.dk. Klik på præparatets navn på borgerens medicinkort og hent oplysninger om 2.800+ godkendte medicinpræparater.

Kontakt os for yderligere info.

penge

EG Sensum Bosted Beboerøkonomi

EG Sensum Bosted Beboerøkonomi

Modulet Beboerøkonomi gør det enkelte at håndtere borgerens økonomi, herunder lommepenge, huslejeberegning- og afregning samt servicepakker. Modulet kan generere PDF faktura og afregne via PBS eller KMD Regnings-debitor-fil.

Kontakt os for yderligere info.

E-faktura

EG Sensum Bosted Ydelsesfakturering

EG Sensum Bosted Ydelsesfakturering

Modulet Ydelsesfakturering gør det muligt at registrere tilbuddets leverede ydelser til borgeren i EG Sensum Bosted samt muligheden for at fakturere ydelserne til den enkelte borger eller den betalende myndighed.

Kontakt os for yderligere info.

Dialog

EG Sensum Bosted Sikkert videokald

EG Sensum Bosted Sikkert videokald

Modulet Sikkert Videokald gør det muligt at holde kontakten med udsatte borgere i eget hjem via sikkert videokald. Løsningen er hurtig at installere hos jer og hos den enkelte borger.

Læs mere her.

nemkonto

EG Sensum Bosted VUM 2.0

EG Sensum Bosted VUM 2.0

EG har udviklet tre pakker, der gør det let at implementere og anvende alle KL´s og Socialstyrelsens faglige begreber og definitioner i VUM 2.0 i den daglige dokumentation.

Læs mere her.

Kontakt EG

EG Sensum Bosted Digital Post

EG Sensum Bosted Digital Post

Modulet Digital Post gør det muligt at sende og modtage mails sikkert i form af en direkte integration til MS Outlook. Al sendt og modtaget post genfindes let på borgerens sag.

Læs mere her.

Læger

EG Sensum Bosted Sundhed

EG Sensum Bosted Sundhed

Modulet Sundhed er designet til at sikre overblik over de 12 sygeplejefaglige fokusområder, idet der systematisk tages stilling til hvert enkelt punkt med løbende historik. Ved et aktuelt problem angives vurdering, handleanvisning etc.

Læs mere her.

Digitalisering

EG Sensum Bosted Rapportafvikling

EG Sensum Bosted Rapportafvikling

Modulet Rapportafvikling genererer et udtræk af jeres system(er) og leverer udtrækket til egen sftp-server lige som det kan hentes direkte i Bosted Systemet til videre bearbejdning. I bestemmer selv, hvor tit I vil have udtrækket.

Kontakt os for yderligere info.

search

EG Sensum Bosted Serviceeftersyn

EG Sensum Bosted Serviceeftersyn

Med et serviceeftersyn af jeres EG Sensum Bosted system, sikrer I, at systemet efterses i sømmene - både når det gælder jeres daglige dokumentation, samt muligheder for optimering af nuværende arbejdsgange.

Læs mere her.

Microsoft Dynamics

EG Sensum Bosted Outlook Mail-journalisering

EG Sensum Bosted Outlook Mail-journalisering

Modulet Outlook Mail-journalisering gør det muligt at journalisere mails med vedhæftninger fra Microsoft Outlook i borgerens dokumentmappe. Integrationen kræver installation af plug-in i Outlook-klienten.

Læs mere her.

People

EG Sensum Bosted CPR-opslag

EG Sensum Bosted CPR-opslag

Modulet CPR-opslag gør det muligt at indhente oplysninger om borgeren via CPR-nummer. Følgende felter opdateres: Fornavn, Mellemnavne, Efternavn, Adresse, Postnummer, By, Køn, CPR, og Opholdskommune.

Kontakt os for yderligere info.

Kontakt EG

EG Sensum Bosted EDIFACT

EG Sensum Bosted EDIFACT

Modulet EDIFACT gør det muligt at sende og modtage vigtige breve, fx recepter og korrespondancebreve, digitalt via Sundhedsdatanettets sikre linje.

Kontakt os for yderligere info.

file

EG Sensum Bosted Fællesplan

EG Sensum Bosted Fællesplan

Modulet Fællesplan integrerer EG Sensum og EG Sensum Bosted, så myndighed og udfører arbejder med samme sæt konstant opdaterede informationer. Data skal derfor kun opdateres ét sted.

Læs mere her (pdf).

Team Up - We take charge @ EG

EG Sensum Bosted KRAP

EG Sensum Bosted KRAP

Modulet EG KRAP er en digital understøttelse af den anerkendte KRAP-metode, der fjerner det meste papirarbejde og styrker samarbejde, koordinering og videndeling på tværs af faggrupper og interessenter.

Læs mere her.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Martin Clemmensen Nielsen

Tlf:  +45 7260 1062

Email:  macni@eg.dk