Del 1 - Introduktion til EG On Helbredstillæg og del 2 og 3

Del 1 - intro

Del 2 – Administrationsmodulet og indstillinger

Del 2 - intro
1. Ydelsesadministration
2. Afsenderoplysninger
3. Standardtekster
4. Globale dokumenter
5. Brevskabelontyper
6. Opret brevskabelon
7. Kontoart og kontonumre

Del 3 – Sagsprocesser og løsningens funktioner

Del 3 – Intro
1. Find og åbn ny sag ved hjælp af sagsoverblik
2. Få et overblik over ansøgning
3. Lav en bevilling
4. Bevillingsbrev
5. Håndter en regning
6. Opret sag
7. Håndter et overslag
8. Fremsøg sag
9. Luk og genoptag sag

Del 4 – Samlet video

Del 4 - Samlet video