26. oktober 2018

EG’s Dynamics AX-specialister gør klar til fortsat vækst

Samarbejde om udvikling af Skandinaviens bedste Dynamics AX- og Dynamics 365-kompetencer gør EG´s kunder klar til forsat vækst.

Mere end 200 danske, norske, svenske og polske Dynamics AX- og Dynamics 365 FO-specialister fra EG tog i slutningen af september hul på efteråret med en weekend-tur til Polen. Formålet var et fælles fokus på Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations samt de forskellige brancheorienterede og tekniske løsninger, som EG tilbyder sine kunder - inklusive den supplerende del af Microsoft Dynamics 365 stacken.

EG har i alt mere end 250 specialister i Dynamics 365 Finance & Operation fordelt på en række forskellige fokusområder, hvilket inkluderer brancheløsninger inden for bl.a. produktion, detail og energisektoren samt tekniske løsninger såsom support og application managed services, hvor EG understøtter hele kundens forretningskritiske systemlandskab.

Dynamics AX i blodet

Mange af konsulenterne har erfaring helt tilbage til tiden før 2003, hvor Microsoft erhvervede økonomisystemet Axapta fra danske NavisionDamgaard og omdøbte det til Dynamics AX. Men selvom Dynamics AX og Dynamics 365 er en del af mange af specialisternes DNA, var der masser af inspiration og viden at hente i Polen. Ikke mindst i forhold til Dynamics 365, som giver EG mulighed for at understøtte kundernes forretning på helt nye måder", siger direktør Jan Mårtensson, som er direktør for EG´s Dynamics AX/D365FO forretningsområder Managed Service samt Teknik og Udvikling på tværs af alle lande.

Eksperter udveksler brancheerfaring og teknisk viden

Weekenden var opdelt i en række spor (med udgangspunkt i EG’s branchefokuserede vertikaler samt tværgående tekniske løsninger), hvor der blev gået i dybden med emner som f.eks. “Process Industry”, “Retail”, “Service”, “Utility”, “Application Management Services & Support” samt “Platform & Development”.

Claus Kraft som er direktør for samtlige EG´s Dynamics AX/D365FO forretningsområder uddyber:

"I EG arbejder vi i fokuserede enheder med det klare mål at videreudvikle stærke fælles kompetencer centreret omkring brancher og Microsoft Dynamics teknologi uden skelen til geografi. Arrangementet i Polen skulle derfor først og fremmest hjælpe os med at skabe klare linjer for retning og best practice for de forskellige enheder samt styrke samarbejdet og dialogen på tværs af landegrænserne

Procesindustri

I procesindustrien er det tydeligt, at det er kombinationen af indgående kendskab til industrien samt dens kunder og dyb teknologisk viden, som er afgørende for EG´s stærke position. Som en understregelse af dette er de seneste to nye kunder i Norge blevet formidlet via eksisterende kunder. Derfor var det helt naturligt, at fokus her var på yderligere kompetenceudvikling i samarbejde med referencekunder.

Retail

Deltagerne som fordybede sig i Retail & Service, beskæftigede sig indgående med detailbranchens samlede værdikæde. Her er EG i stand til at levere en komplet teknologiløsning til detailvirksomheder, så der er sørget for stabilitet, robusthed og skalérbarhed i alle led af kunderejsen. På den måde kan detailvirksomheden koncentrere sig om at udvikle sin forretning i takt med den digitale transformation.

Managed Service

EG’s brede teknologiske løsninger, der understøtter, driver og løbende optimerer kundernes ERP-systemer, var som nævnt også et væsentligt fokusområde i Polen, og der var nok at beskæftige sig med for EG-specialisterne. Bl.a. blev der holdt oplæg om EG Managed Services for Dynamics 365, som eksempelvis tilbyder kunderne adgang til branchefokuseret support 24 timer i døgnet alle ugens syv dage, ligesom EG også kan tage hånd om hele virksomhedens systemlandskab.

Teknologi

Best Practice vedrørende opsætning af D365 samt brug af Dynamics Stacken som erstatning for tilretninger af standard blev drøftet, bl.a. ud fra et inspirerende indlæg fra Microsoft om brug af PowerApps, med henblik på øget automatisering og mobilitet.

Tilgang hjælper kunder og medarbejdere

Den samtidige vertikale (brancheløsninger) og horisontale (teknologiske løsninger og serviceydelser) tilgang til Microsoft Dynamics er i sidste ende til stor gavn for EG’s kunder, forklarer Claus Kraft, som mener at arrangementet i Polen vil blive en katalysator for fortsat udbygning af relationer og vidensdeling mellem EG-specialisterne:

Vi ønsker at sikre den bedste sparring og derigennem de bedste løsninger til vores kunder baseret på både brancheindsigt og teknologividen. I stedet for at kunderne møder de samme konsulenter uanset deres specifikke behov og deres branche, blot fordi kundens virksomhed er beliggende et bestemt sted, prioriterer vi hos EG kompetencer, viden og erfaring højere end geografi. Arrangementet i Polen er med til at cementere, at vi hos EG tilbyder både vores kunder og vores medarbejdere adgang til et fællesskab med en kritisk masse af viden om Microsoft Dynamics opsamlet gennem mange år", slutter Claus Kraft, direktør for samtlige EG´s Dynamics AX/D365FO forretningsområder.

EG er altid interesserede i at høre fra teknologi-eksperter. Job & Karriere hos EG.

Her kan du læse mere om din virksomheds muligheder med Microsoft Dynamics 365