11. maj 2017

Pressemeddelelse: Ophør af samarbejdsaftale

Efter mange års samarbejde er PDC og EG Silkeborg Data blevet enige om at afvikle eksklusivaftalen om udvikling og leverance af en række it-løsninger til offentlige.

Fokus på nye muligheder
Parterne skilles i god gensidig forståelse, idet de to virksomheder i stigende grad har fået forskellige udviklingsstrategier.

De to virksomheder har en række fælles offentlige kunder, som fortsat vil blive serviceret i fællesskab. Eksisterende kundeaftaler vil således ikke blive berørt af samarbejdets ophør, lige som parterne også fremadrettet vil samarbejde om relevante kunder.

"Vi har haft et godt samarbejde med PDC, hvor vi i fællesskabet har og stadig leverer en række stærke løsninger til vores fælles kunder. Efter EG Silkeborg Data er blevet en del af en større koncern, står vi dog med såvel nye interne og eksterne muligheder, samt øgede forventninger fra markedet om integrerede sammenhængende løsninger, der betyder, at vi ser en fordel ved at kunne samarbejde bredere og med flere samarbejdspartnere", siger CEO Allan Jepsen, EG Silkeborg Data.

”PDC har haft stor glæde af det mangeårige samarbejde med Silkeborg Data. Vi oplever imidlertid et stigende ønske fra kunderne om mere individuelle løsninger, som vanskeligt kan adresseres i den gamle form. Derfor er det et naturligt skridt, at parterne fremadrettet står frit. Vi håber dermed at bidrage til større samlet udvalg af løsninger i markedet, men vil naturligvis fortsat sikre vores fælles kunder en god oplevelse” siger CEO Finn Grønskov.

Yderligere oplysninger

CEO Allan Jepsen

EG Silkeborg Data A/S

E: aljep@eg.dk

T: +45 7260 1786

CEO Finn Grønskov

PDC A/S

E: finn@pdc.dk

T: +45 3636 0000