09. maj 2017

It-værktøj bygget på gode ideer

Den nyudviklede it-løsning EG One er baseret på et samarbejde med 25 pilotkunder. Formålet har været at skabe et it-værktøj, der er praktisk anvendeligt i hverdagen og samtidig tager højde for de standarder og krav, der er vigtige i præcis de brancher, der benytter den. EG One er udviklet specielt til håndværksvirksomheder, installatører og entreprenører.

En af de 25 pilotkunder, der har været med i udviklingen gennem de seneste to år og nu bruger EG One til at styre både økonomien og igangværende sager, er Robotek Gruppen i Birkerød. Virksomheden stiller store krav til lagerstyring, projektstyring og et løbende økonomisk øjebliksbillede til de enkelte projektledere, fordi den sammen med større og mindre installationsopgaver også har egenproduktion og salg af komponenter.

Afdelingschef Torben Munch ser det som en stor fordel, at EG One er ét samlet branchesystem, da man dermed undgår integrationer mellem flere systemer. Integrationer, der risikerer at fejle ved eksempelvis opdateringer og dermed forsinke processerne og forringe kvaliteten af det færdige produkt:

"Det giver stor værdi, at vi har et system, der kan rumme en hel forretningsgang på alle typer af aktiviteter i vores virksomhed. EG One samler og kombinerer data om det udførende arbejde – det vil blandt andet sige vores opgaver og projekter – med et nemt og brugbart økonomisystem," siger Torben Munch, afdelingschef i Robotek Gruppen A/S.

Imødekommer krav til installatøren

For både hoved- og underentreprenører er kvalitetssikring og dokumenthåndtering vigtige discipliner, og branchen oplever et stigende behov for at kunne dokumentere projekter i takt med færdiggørelsen. Her kan integrerede it-værktøjer medvirke til at samle trådene, så de vigtige dokumenter på de enkelte sager er nemme at finde og dele – også fra mobilen.

"EG One imødekommer de krav, som stilles til os som installatør. For den enkelte medarbejder er der aldrig tvivl om, hvilket sagsnummer han arbejder på, og han har hurtigt adgang til at færdiggøre sin kvalitetssikring. Det hele ligger samlet på sagen, ks-dokumenter, fotos og datablade. Det gør det nemt at dokumentere over for kunde og entreprenør, lige som vi har styr på al korrespondance i sagen, hvis projektlederen er utilgængelig," siger Torben Munch fra Robotek Gruppen A/S.

Ingen hyldevare

EG One blev lanceret i sidste uge, men det betyder ikke, at samarbejdet stopper her. Det er meningen, at videreudvikling af systemet og samarbejdet om apps og andre tilføjelser til it-systemet sker i tæt samarbejde med branchen, så it-værktøjet følger med udviklingen på alle fronter.

"Det har været en udbytterig proces med kort vej fra tanke til handling. Når vi har fået ideer med værdi og potentiale for flere kunder, er de også blevet udviklet. For os som brugere har det været værdifuldt at arbejde sammen med eksperter, og succesen ligger netop i det samarbejde. Jeg forventer også en klar fordel ved, at vi nu får et system, der altid er opdateret og agilt og ikke bare en hyldevare," siger Torben Munch, der er afdelingschef i Robotek Gruppen A/S.

Robotek Gruppen beskæftiger 40-50 mand og udfører el-arbejde for private, samt større projekter og udbudssager. Desuden har virksomheden egen produktion og salg af komponenter.

Fakta

EG Byg & Installation lancerede i maj 2017 it-systemet EG One, som er designet til håndværkere og installatører i tæt samarbejde med branchen. Løsningen understøtter de relevante arbejdsgange, og systemets indbyggede intelligens hjælper dig automatisk med at holde tæt styr på forretningens økonomi og de enkelte projekter.