15. maj 2017

Herning Kommune skifter leverandør: Toptuner administrationen til fremtiden

Med et pennestrøg på en SKI-kontrakt har Herning Kommune erhvervet værktøjerne til at toptune kommunens administration på hele løn- og økonomiområdet. Kommunen har nemlig valgt at udskifte sin nuværende leverandør til fordel for EG Silkeborg Data, der fremover skal levere sin avancerede løn- og vagtplansløsning, til Danmarks 12.-største kommune.

"Vi er gået efter en leverandør, som forstod vores behov og samtidig kunne levere en it-løsning, som levede op til vores krav om brugervenlighed og funktionalitet i dagligdagen", udtaler it- og digitaliseringschef Poul Venø, Herning Kommune, der suppleres af kommunens lønchef:

"Vi ser frem til at få en øget funktionalitet for vores decentrale ledere og medarbejdere, som kan være med til at effektivisere arbejdsgange og skabe et bedre overblik for den enkelte. Vi ser desuden frem til en øget integration til vores øvrige systemer", udtaler Jesper Mølbæk, lønchef i Herning Kommune.

Integreret løsning
Herning Kommune er en god og vigtig kunde for EG Silkeborg Data, da kommunen i forvejen anvender en række af EG-koncernens løsninger.

CEO Allan Jepsen, EG Silkeborg Data, ser store synergier i samarbejdet:

"Ordren er kommet i hus som en direkte tildeling på indkøbsaftalen SKI 02.19. Det er i sig selv udtryk for, at kommunen har stor tillid til såvel kvaliteten af vores løsning som vores evne til at levere den ønskede løsning. Udgangspunktet er jo, at kommunen i forvejen benytter en række løsninger fra EG. Derfor står kommunen nu med en helt unik samlet løsning på hele økonomi- og lønområdet, hvor løn- og vagtplanssystemet samarbejder med kommunens koncernøkonomisystem, ØS Indsigt", siger Allan Jepsen.

Helt nye muligheder
Den nye aftale giver Herning Kommune en sammenhængende, tværgående løsning med store effektiviseringspotentialer, fx i form af:

  • En mere enkel brugeradministration og rolleopbygning med integration til kommunens nuværende brugerstyring
  • Integration til kommunens ESDH-system
  • Integration til ØS Indsigt
  • En medarbejderportal med mobile løsninger
  • Et brugervenligt digitalt ledelsestilsyn, som understøtter opfølgning for den enkelte leder og opfølgning fra centralt hold.

Den løsning, som Herning Kommune har valgt, er således mere og andet end en løn- og vagtplansløsning:

"Med kommunens valg af EG som leverandør kan vi være med til at optimere kommunens drift. Kommunens centrale specialister og ledere får fx adgang til personalesagerne for egne medarbejdere direkte fra SD Personaleweb. Når en medarbejder bliver nyansat, opretter systemet automatisk en personalesag i ESDH-systemet. Dermed reduceres manuelle arbejdsgange og dobbeltregistreringer", forklarer key account manager Caspar Bergstrøm fra EG.

"Løsningen effektiviserer også en række af hverdagens opgaver, så de kan løses både hurtigere og bedre med mindre spild af ressourcer. Med løsningen får kommunen fx straksvalidering af kontonumre ved oprettelse af medarbejdere og indberetning af ydelser, hvilket minimerer fejlkontoen og den tid, som anvendes til at korrigere fejl. Nok så vigtigt får kommunen en webbaseret og mobil medarbejderportal til alle ansatte, som fremover selv kan indberette ferie, fravær, overarbejde, kørsel som manuel indtastning eller faktisk kørt rute via GPS, overførsel af ferieuger, udbetaling af ferie, valg af fritvalgsordninger, ændring af skatteprocent og meget andet, som i dag kan være en tidsrøver i administrationen", siger Caspar Bergstrøm.

Implementeringen starter nu

Kontrakten med Herning Kommune betyder, at kommunen skifter leverandør fra KMD til EG Silkeborg Data. Løsningen skal være i drift fra den 1.1.2018, og kontrakten har en varighed på fire år.

"Vi ser frem til det nye samarbejde. For os er det vigtigt at møde vores kunder i øjenhøjde, og vi ved, at tid er penge. Derfor håber vi på at kunne bidrage positivt til Herning Kommunes administration med vores selvbetjeningsløsninger, der øger gennemskueligheden, fordeler arbejdsbyrden og sparer arbejdsgange. Effektiviseringer, der giver mening og værdi for alle parter", siger CEO Allan Jepsen, EG Silkeborg Data.

Yderligere oplysninger

EG Silkeborg Data, Allan Jepsen,CEO, +45 2085 9441

Herning Kommune, Poul Venø, it- og digitaliseringschef, +45 3044 5220

Herning Kommune, Jesper Mølbæk, afdelingsleder for løn, +45 2168 8631