29. juni 2017

Silkeborg Kommune tager teten med PPR-system

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Silkeborg Kommune får hvert år henvist op imod 250 unge. Men rådgivningen stod uden et egentlig dagsystem til at håndtere de mange henvendelser, dokumentere indsatsen og generere den nødvendige ledelsesinformation

"Vi manglede et journaliseringssystem med de nødvendige funktioner, som skemaer, der udfyldes automatisk med forældreadresser, mulighed for at danne ledelsesinformation og værktøjer til at lave statistikker, ja i det hele taget manglede vi en brugervenlig arbejdsplatform, som kan give os administrative forenklinger, som vi har brug for", forklarer ledende psykolog, Poul Skaarup Jensen, PPR Silkeborg Kommune.

I forbindelse med implementering af en DUBU-lignende løsning, besluttede Silkeborg Kommune derfor, at EG også skulle levere en løsning, der dækker arbejdsopgaverne i PPR-funktionen

"I indfasningen kan vi allerede nu se, at der sker nogle betjeningsfejl, som vi efterfølgende må rette op på for at kunne få det fulde udbytte af systemet. Heldigvis er systemet enkelt og intuitivt at anvende, og der er en god supportfunktion ved kommunens egne medarbejdere udpeget til den opgave", siger Poul Skaarup Jensen, der har klare forventninger til løsningen:

"Vi håber på at opnå generelle forenklinger i medarbejdernes administrative arbejdsgange, og ikke mindst, at det bliver nemmere at journalisere, sende post og følge op på aftaler – kort sagt er ambitionen, at medarbejderne skal bruge mindre tid på det administrative".

Faglig støtte til udsatte børn

Hvert år indstilles der ca. 150 – 250 børn til PPR Silkeborg Kommune, der arbejder for læring, udvikling og trivsel for alle børn gennem inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer. PPR anvender også sin faglige ekspertise til at yde råd og vejledning om børn med særlige behov.

Den nye løsning i Silkeborg Kommune er udviklet i forbindelse med at kommunen har fået et nyt sammenhængende digitalt dokumentationssystem. Silkeborg Kommune indgik i 2015 kontrakt med EG om levering, vedligehold og driftsafvikling af et socialfagligt system (SOFA) til kommunens socialforvaltning.

Kontrakten omfatter levering af et digitalt dokumentationssystem til 800 brugere på kommunens sociale dag- og døgntilbud, samt et sagsbehandlingssystem til 200 brugere i myndigheden på hhv. voksen- og børneområdet, det vil sige et sammenhængende DHUV, DUBU og PPR-system.

På selve PPR-løsningen i Silkeborg Kommune er der 45 brugere.