30. juni 2017

Nyt it-system: Træning er vigtigere end studie

Tænk over, hvor mange it-systemer du benytter i løbet af en dag. Det moderne menneske har lige så stille udviklet evnen til at tilegne sig viden om brugen af rigtig mange forskellige systemer. Systemer, som vi ikke kendte til for bare 5 år siden. Derfor bør vi ændre vores tilgang til læring, mener professor Ann Bygholm fra Aalborg Universitet.

Uanset om du logger på Borger.dk, navigerer i menuen på dit smart-tv eller bruger en parkeringsautomat – i løbet af en helt almindelig dag er du bruger af en række forskellige it-systemer med en given indbygget logik, som du skal kunne afkode og have en vis forståelse for.

"I dag skal individet kunne tilegne sig flere og flere systemer, og det er med til at tegne linjerne skarpere op i forhold til læringen. Der er nemlig forskel på, om du lærer for at forstå systemets formål, og hvad systemet er bygget til, eller om du lærer for at kunne bruge systemet," siger Ann Bygholm, der er professor på E-Learning Lab ved Aalborg Universitet.

En bruger skal involveres på et praktisk niveau

Professor Ann Bygholm fortæller, at mens det dybereliggende kendskab til og forståelse for et it-system kræver en traditionel, teoretisk indlæring, som vi kender den fra skolebænken, er brugen af et it-system i højere grad en disciplin, der kræver hands-on-erfaring. Hun er derfor ikke overrasket over, at it-leverandøren EG har haft god effekt af at benytte små praktiske øvelser og videoklip til selvstudie, når nye brugere skal introduceres til lægesystemet EG Clinea.

"Forskellige typer viden kræver forskellig involvering fra os. Hvis du skal lære at bruge et system, har du ikke brug for at huske noget, lære det udenad eller forstå teorien bag. Som bruger af et it-system skal du bare vide, hvordan du kommer videre med den konkrete og ønskede opgave i den givne situation," siger Ann Bygholm.

E-learning og co-creation

Begrebet e-learning er et godt eksempel på, hvordan en bruger kan gøre sig nogle praktiske erfaringer med et it-system frem for at læse manualen til det. Et andet emne, de studerende tilknyttet E-Learning Lab ved Aalborg Universitet beskæftiger sig med, er kundeservice og kundesupport. Den moderne it-bruger har nemlig også vænnet sig til at få hurtig hjælp til sine problemer, og mange foretrækker hjælp til selvhjælp.

"Der er ingen tvivl om, at de it-udviklere, der vil klare sig bedst i fremtiden, er dem, der kan gøre det nemt og intuitivt for brugeren at benytte systemet. Derfor ser vi også, at det er en udbredt metode blandt mange systemudviklere, at de inddrager brugerne tæt i selve udviklingen og skaber et rum, hvor brugerne dels kan udveksle erfaringer med hinanden, dels kan formulere og trykprøve ønsker til funktionalitet direkte hos systemudvikleren," siger Ann Bygholm.