02. februar 2017

Nyt digitalt medie: SamfundsDesign.dk skal bidrage til et bedre digitalt samfund

Kommunernes og regionernes digitalisering blev kickstartet med en række fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og bølgeplaner. Men nu er de små bølger vokset til rene digitaliseringstsunamier, hvor selv de digitaliseringsansvarlige har svært ved at holde hovedet oven vande.

Den udfordring forsøger en ny platform, www.SamfundsDesign.dk, nu at tage op.

SamfundsDesign

De offentlige hovedopgaver

I første omgang har SamfundsDesign.dk kastet sig over offentlig digitalisering ud fra et perspektiv, der siger, at det offentlige har fire hovedopgaver, som alle kræver digital understøttelse, hvis man vil nå de ambitiøse mål om et mere trygt digitalt samfund:

"Digitalisering af det offentlige skabe et mere effektivt, samt mere samarbejdende og åbent samfund, hvis vi gør det rigtigt", siger platformens redaktør, Per Roholt:

"Først og fremmest har kommunerne en række myndighedsopgaver. Sager skal belyses, vurderes og eksekveres. Det offentlige leverer også en lang række serviceydelser til borgerne, fx hjemmehjælp eller botilbud, en meget bred pallette af ydelser, som hver for sig skal kunne dokumenteres, måles og vejes for at sikre en effektiv udnyttelse af resurserne. 

Lige nu er selvbetjeningsløsninger og andre former for digitale løsninger, der gør borgeren til medskaber af den offentlige velfærd desuden i højsædet. Fx er der meget fokus på borgerens rejse gennem den offentlige forvaltning, hvor det gerne skal ende med at være lige så let at søge om kropsbårne hjælpemidler som at bestille en flybillet til Hamburg.

Sidst - men ikke mindst - skal den offentlige arbejdsplads kunne fungere som en moderne arbejdsplads. Det offentlige er underlagt konstante og kontante krav om optimering og effektivisering, og det kræver tilsvarende tidsbesparende og optimerende it-løsninger, så fx lønkørsler, vagtplanlægning og timeregistrering sker så let som muligt", siger Per Roholt.

På SamfundsDesign.dk kan man derfor læse historier om, hvordan digitale underskrifter kan være en hjælpende hånd for socialt udsatte og fysisk handicappede, men også artikler om robotternes fremmarch i det offentlige og mulighederne for gevinstrealisering ved at bruge businesscases i forbindelse med større digitaliseringsprojekter.

Aktuelt medie
SamfundsDesign.dk er dermed et tidsaktuelt medie, men ikke nødvendigvis et nyhedsmedie, forklarer redaktør Per Roholt:

"Heldigvis har vi i Danmark en række seriøse medier som dagbladene, de elektroniske medier som DR/TV2, 24/7, Version2, ComputerWorld med mere, som med langt flere muskler er i stand til at følge og kuratere de mange trends og nyheder inden for offentlig digitalisering.

SamfundsDesign.dk's rolle er derfor i højere grad at være aktuel, samle op og perspektivere den daglige nyhedsstrøm og dermed være med til at berige og fastholde de nødvendige diskussioner om vores fælles digitale fremtid. Hvad kan lade sig gøre, og ønsker vi at gå i den retning? Selv om det er muligt at tatovere en stregkode på en ældre borger, er det så etisk forsvarligt? Vi kan automatisere sagsbehandling af ansøgninger, men bliver det dyrere i den sidste ende? Skal vi bare lade sagsbehandlerne bruge deres sunde fornuft?

Aktuelle temaer
På SamfundsDesign.dk vil der løbende blive sat fokus på aktuelle temaer som datadreven værdiskabelse, effektbaserede indsatser, borgerinvolverende digitalisering, liberalisering og digitalisering og effektiv og effektbaseret administration:

"Ved at sætte fokus på og italesætte muligheder og udfordringer ud fra så mange relevante perspektiver som muligt håber jeg, at vi kan bidrage positivt til arbejdet med digitalisering af det offentlige. For det offentlige vil alene på grund af den teknologiske udvikling blive underkastet mange forandringer i de kommende år i en proces, der kommer til at foregå i et hæsblæsende tempo og kræve store kræfter af såvel ledelse som ansatte i det offentlige", siger redaktør Per Roholt, SamfundsDesign.dk

Om SamfundsDesign.dk
SamfundsDesign.dk er målrettet offentlige beslutningstagere og fageksperter, der arbejder med bæredygtigt forvaltningsdesign, forstyrrende teknologier, samskabt velfærd og dialogdrevet forandring med sigte på at skabe et stærkere og mere trygt digitalt samfund for og med borgeren i tæt samarbejde med videninstitutioner og teknologileverandører fra den private sektor.

Ud over på hjemmesiden har www.SamfundsDesign.dk kan artiklerne også findes på tre sociale medier:

Artiklerne er skrevet af offentlige og private eksperter og videnpersoner fra EG A/S og dialogplatformens øvrige samarbejdspartnere, og siden er redigeret af redaktør Per Roholt, peroh@eg.dk

SamfundsDesign.dk er sponseret af EG A/S, men de enkelte artikler er redigeret ud fra journalistiske principper og afspejler ikke nødvendigvis koncernens holdninger. Målet med siden er ikke at sælge bestemte services eller teknologier. Derfor er kommercielt indhold i form af annoncer og bannere tydeligt markeret.

Du er altid velkommen til at kontakte redaktør Per Roholt på peroh@samfundsdesign.dk, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ideer til emner, som du synes skal behandles på platformen.