01. august 2017

Med aktiv brugergruppe får EG Variant-kunder mere ud af deres løsning

Variant til Dynamics NAV er EG's brancheløsning til mode- og tekstilindustrien i Danmark. Branchen har en række særlige udfordringer, som er betinget af meget korte sæsoner, stærkt stigende onlinehandel, håndtering af mange underleverandører samt en stram likviditetsstyring.

Blandt andet derfor tog en række virksomheder fra branchen for snart to år siden initiativ til at danne en såkaldt brugergruppe, som skulle skabe grobund for dannelse af netværk mellem EG Variant-kunder. Det blev til brugergruppen Navianten, som i år har eksisteret i to år og på nuværende tidspunkt har cirka 25 virksomheder som medlemmer.

 

Kundeinvolvering

Niels B. Jensen, IT-chef fra tøjfirmaet DK Company, er formand for Navianten, og selvom det kræver engagement og også en del praktisk indsats fra de deltagende virksomheder, er tilstedeværelsen af en brugergruppe potentielt et stort plus for EG Variant-kunderne, mener han. Fx kan virksomhederne i fællesskab sætte aktiviteter i gang over for EG, når de identificerer udfordringer eller et generelt behov:

- Vi tager de emner op, som brænder på ude hos medlemsvirksomhederne. Er der ting i forbindelse med Variant-løsningen, som vi gerne vil have udbygget, gjort bedre eller gjort anderledes, eller når vi gerne vil have helt nye funktioner med, så tager vi det op sammen med EG, og finder i fællesskab ud af, hvordan vi løser at få det gjort til en del af EG Variant som standard, forklarer Niels B. Jensen.

Og det er ikke blot til fordel for brugerne af EG Variant-løsningen. Det er også til fordel for EG som leverandør, forklarer Thomas Eg Kristensen, som repræsenterer EG i Naviantens bestyrelse.

- Kunder, som får mere ud af deres løsninger, er tilfredse kunder, så samarbejdet med brugergruppen er så afgjort også værdifuldt for EG, siger Thomas Eg Kristensen, der tilføjer at Variant-brugerne også får bedre faglig sparring ud af at være en del af et netværk med beslægtede virksomheder.

Navianten har nemlig oprettet et online-forum via Microsoft Teams, hvor brugere hjælper hinanden og bl.a. kan få svar på tekniske spørgsmål til løsningen.

Herudover afholder brugergruppen møder og webinarer, hvor medlemmerne deler viden om forskellige aspekter af løsningen, ligesom repræsentanter fra EG også har mulighed for at præsentere medlemsvirksomhederne for nye produkter og funktioner inden for Variant- og NAV-verdenen.

Hertil kommer arrangementer om andre emner, der har stor betydning for brugergruppen. Fx har det for nylig handlet om stresshåndtering og om, hvordan store it-projekter bør gribes an, så man får alle medarbejderne med på vognen.

Brugergruppen Navianten er blot én af mange grunde til at mere end 50 virksomheder i dag baserer deres forretning på EG Variant. Blandt andre gode argumenter er præcis ledelsesinformation og gode kontrolredskaber til sikring af korrekt datagrundlag.

Hvis du vil vide mere om EG Variant til Dynamics NAV, kan du læse videre her.

 

Om EG Variant til Dynamics NAV

Mere end 50 virksomheder inden for mode- og tekstilbranchen anvender allerede EG Variant, som er EG's Microsoft Dynamics NAV-baserede brancheløsning til sko, sport og tekstil.

EG Variant er udviklet i tæt samarbejde med EG's mange kunder. Og løsningen bliver løbende videreudviklet. Hvert år frigiver EG 1-2 nye versioner, som udvikles med udgangspunkt i kundernes ønsker og behov.