22. november 2016

Stop med at starte forfra, når du udregner tilbud

Manuelle kalkulationsprocesser kræver stor ekspertise og mange ressourcer for at sikre, at tilbuddet både lever op til kundens krav og er profitabelt. Med en skabelon baseret på tidligere tilbud er du sikret mod forglemmelser, processen bliver hurtigere, og du indsamler kritisk viden til at optimere kommende tilbud og virksomhedens interne processer.

I mange projektorienterede virksomheder er det at udregne et tilbud til en kunde en krævende proces, som fordrer stor ekspertise og mange ressourcer fra de ansvarlige medarbejdere. Ud over at tage hensyn til alle de nødvendige dele i slutproduktet skal kalkulationen tage højde for firmaets interne processer, indkøbsaftaler og priser på komponenter samt den forventede gennemløbstid og de tilgængelige ressourcer i produktionen på ethvert givent tidspunkt i forløbet.

Det kan resultere i forskellige tilgange. Nogle foretrækker at indlægge en stor buffer i deres tilbud, som tager højde for uforudsete udgifter. Andre bruger en enorm mængde ressourcer og tid på at sikre, at der er taget højde for alt i tilbuddet – og nogle gør begge dele.

I det første tilfælde vil du ofte blive overhalet indenom af virksomheder med en skarpere pris. I det andet? Der risikerer du, at udbuddet er overstået, og leverandøren er valgt, inden du har et færdigt tilbud.

Læs mere om, hvordan I får en brancherettet it-løsning til projektorienteret produktion.

Udnyt de erfaringer, I allerede har gjort jer

Med EG's løsning til projektorienterede virksomheder kan du lukrere på erfaringerne fra tidligere tilbud og samtidig blive bedre for hver eneste kalkulation, du udarbejder. Du kan registrere estimater helt ned på den enkelte komponent eller delproces, så du efterfølgende kan evaluere og finde frem til, hvilke dele af processen der ikke levede op til estimatet.

Ved at registrere processen i detaljer fra ordre til endelig leverance finder I også ud af, hvor I har jeres forcer, og hvor der er plads til forbedring. På den måde får du som leder indblik i, hvor du skal sætte ind for at hjælpe dine medarbejdere med at skabe resultater.

Læs mere om, hvordan du sikrer større indsigt og transparens i virksomhedens projekter, så du ved, hvor du som leder skal bruge dine kræfter.

Brug ekspertisen, hvor den gør mest gavn

En anden fordel ved at genbruge tidligere beregninger er, at flere medarbejdere hurtigere kan begynde at udregne tilbud, for når hele processen ligger i skabelonen, minimerer du risikoen for fejl. Dermed behøver det ikke at være eksperter med flere års erfaring i virksomheden, som udregner tilbuddet – mindre erfarne medarbejdere kan læne sig op ad den erfaring, som allerede er en del af skabelonen.

På den måde kan du frigøre de mest erfarne kræfter til de mere komplekse projekter, som er med til at udvikle forretningen, frem for at bruge dem på rutineopgaver.

Er du klar til en fremtid, hvor kundernes krav til hastighed og præcision stiger? Læs mere her.