28. november 2016

Opdatering af PlanTid

Nye muligheder i timeregistrering

EG Brandsoft har netop frigivet en ny version af PlanTid, der blandt andet gør timeregistreringen mere fleksibel. Du kan nu selv afgøre, om du vil benytte plejeplan på lokationen, eller om du vil hoppe direkte til funktioner.

Fremover vil du kunne tidregistrere direkte på et element, en elementgruppe eller arealgruppe, og det er valgfrit at registrere funktion.

Dermed får du mulighed for en mere fleksibel og tilpasset timeregistrering. Vi anbefaler, at du fortsat registrerer på alle niveauer, så du få mest bedst udbytte af rapporter og eksempelvis kan trække detaljeret beregning af momsprocenter på arbejde på fællesarealer.

Nye muligheder i timeregistrering

  • Valgfrit at benytte plejeplan.
  • Tidsregistrere direkte på en elementgruppe, arealtype eller element uden registrering af funktion
  • Under ELEMENTER er det nu muligt at se, hvilke funktioner der er tilknyttet de enkelte elementgrupper, arealtyper og elementer.
  • I hovedmenuen under PLANTID er LOKATIONER og FUNKTIONER flyttet fra ELEMENTER til STAMOPLYSNINGER.
  • På iPad vises kun de valgte Elementer i navigationen til venstre under registreringer.

Nye muligheder i personaleregistrering

  • Lav udtræk på FERIE angivet under medarbejdere og normaltid i webdata.
  • CPR-opslag på oprettelse af medarbejdere vil automatisk hente og opdatere medarbejdere, hvis kirkegården har CPR-modul tilknyttet.