22. november 2016

Nu bliver kirkegården mere mobil

Uanset om Allan Vest er på kirkegården for at udtage et gravsted sammen med pårørende eller blot for at inspicere, giver den nye kirkegårdsapp fra EG Brandsoft ham direkte adgang til gravstedernes aftaler. Hjørring Kirkegård er blevet mobil, og det giver flere fordele for både ansatte og kunder.

Allan Vest fremhæver særligt to arbejdsgange, som er blevet nemmere med den nye app: Dels at slå gravstederne op og se aftalerne, mens han opholder sig på kirkegården, og dels at kunne tage billeder og uploade dem direkte til det pågældende gravsted i kirkegårdssystemet.

Hjørring Kirkegård var en af de første brugere af den nye kirkegårdsapp fra EG Brandsoft, og kirkegårdsleder Allan Vest har allerede gjort sig en del erfaring med de nye funktionaliteter, der er tilgængelige i løsningen.

"Vi har med appen her fået adgang til vores administrative system, som ellers ligger på vores pc på kirkegårdskontoret," konstaterer kirkegårdsleder Allan Vest fra Hjørring Kirkegård.

Den nye app er udviklet i forlængelse af EG Brandsofts kirkegårdsløsning, og alle data bliver automatisk opdateret på både brugerens tablet og i det administrative system på kirkegårdskontoret.

Direkte adgang til gravstedets aftaler

Når Allan Vest skal udtage et gravsted, kan han straks afgøre, om et gravsted allerede er reserveret, mens han opholder sig på kirkegården. Det fører til en langt mere behagelig og professionel situation sammen med de pårørende, der kan have mange spørgsmål og ønsker til placering af gravstedet.

Det kan opstå situationer, hvor det kan være svært at afgøre detaljerne, hvis et tilsyneladende ledigt gravsted for eksempel blot er henlagt uden synligt mindesmærke, eller på dage med dårligt vejr – eller hvis kirkegården er dækket af sne.

"Før skulle vi ringe ind på kirkegårdskontoret for at høre, om gravstedet er ledigt, så der var altid to medarbejdere involveret i sagen. Nu kan jeg gå her alene," siger Allan Vest fra Hjørring Kirkegård.

På samme måde kan Allan Vest hurtigt afgøre, om det er kirkegården selv eller de pårørende, der har ansvaret, hvis han kommer forbi et gravsted, hvor blomsterne ikke står pænt – og er det nødvendigt, kan han derfor være straks tage fat i kirkegårdens leverandør.

Billeddokumentation med få klik

Den nye app understøtter et voksende behov for billeddokumentation. Allan Vest har allerede vænnet sig til at tage billeder og straks tilknytte det direkte til gravstedet via app'en som dokumentation.

Det er praktisk for sager om misligholdelse, men det er også praktisk for kirkegården selv at have opdateret billeddokumentation af de enkelte gravsteder. På den måde kan kirkegårdens medarbejdere følge udviklingen og aktualisering af mindesmærker.

"Vi kan også snart tage et billede og lægge det ind i systemet, og så kan kunden selv slå det op via internettet. På den måde kan servicen blive lidt højere," siger Allan Vest.

Fakta om Hjørring Kirkegård

Hjørring Kirkegård er en mellemstor kirkegård på 6,5 hektar midt i Hjørring, der tager sig af 250 handlinger om året for flere af de omkringliggende kirker. Dertil kommer over 1.000 kremeringer om året, som udføres for de nordjyske kirkegårde. Hjørring Kirkegård beskæftiger 4 fastansatte samt cirka 16 sæsonarbejdere.

Fakta om den nye app fra EG Brandsoft:

  • Tager kirkegårdens data med ud på kirkegården
  • Gør det nemmere at planlægge arbejdsdagen med vejrdata, kalender og GPS
  • Er designet med tydelige ikoner og farver til udendørs brug på kirkegården
  • Kræver iPad med iOS version 8 eller nyere og adgang til trådløst netværk eller mobil dataadgang
  • Er udviklet til kirkegårdens ansatte, mens findgravsted.dk henvender sig til alle kirkegårdens brugere.