22. november 2016

Digital Kommune: Risikovurdering som middel mod vold på botilbud

En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet viser, at omfanget af registreret vold mod ansatte på botilbud ikke er reduceret de seneste 10 år

Analysen er baseret på anmeldelser af arbejdsrelateret vold til Arbejdstilsynet, hvor der i årene 2005 til 2014 er anmeldt i alt 11.956 arbejdsulykker på de omfattede botilbud. Heraf er 1.490 anmeldelser defineret som voldsulykker. Det svarer til, at hver ottende anmeldte arbejdsulykke har omhandlet vold.

Rapporten dokumenterer også, at det trods mange anstrengelser ikke er lykkedes at reducere omfanget af vold mod ansatte på botilbud de seneste 10 år. Tværtimod ligger antallet af anmeldte voldsepisoder i 2014 på det højeste niveau siden 2005.

Risikovurdering med digitale hjælpemidler
De mest almindelige udfordringer med de kendte metoder til risikovurderinger er, at de er papirbaseret og bliver foretaget for sjældent. Resultatet er derfor ofte ikke tilgængeligt for den medarbejder, som skal møde borgeren, lige som vurderingen sjældent er up-to-date.

Flere kommuner og regioner er derfor begyndt at arbejde målrettet med digital understøttelse af risikovurdering.

Et godt eksempel er Region Midtjylland, der i samarbejde med EG har udviklet et værktøj til risikovurdering baseret på BVC, Brøset Violence Checklist, BVC.

BVC er et af de mest anvendte redskaber til risikovurdering. BVC forudsiger risikoen for vold inden for et døgn, ved at personalet registrerer borgerens adfærd ud fra en række variable.

Risikovurdering en del af Bosted System
Løsningen er i dag en del af Bosted System, så medarbejderen løbende kan score relevante borgere på sin pc eller via den tilhørende app, EG Bosted Mobile. 

Resultatet af risikovurderingen er hele tiden synlig for kollegerne, der ved hjælp af en simpel farvekode hurtigt kan danne sig et overblik over borgerens sindstilstand og træffe sine forholdsregler. Samtidig er der adgang til vejledninger til medarbejderen, om hvordan man konkret skal forholde sig til den enkelte borger, afhængigt af borgerens aktuelle sindstilstand.

Det er muligt at se, hvordan risikovurderingen fungerer i praksis ved at følge linket, Prøv demo af digital risikovurdering med EG Bosted Mobilie. 

Det er ikke nødvendigt at anvende login eller password. Tryk blot på login-knappen. Det er kun borger Bente Larsen, der kan bruges til at komme videre, så man kan se risikovurdering og de øvrige moduler og funktioner i app´en, som i øvrigt kan downloades i Appstore og Playstore.