22. november 2016

Digital Kommune: Krav om voksenudredningsmetode endte som fordel for tilbud

På bo-, dag- og støttetilbuddet Asgaard i Nørre Åby på Fyn knokler medarbejderne dagligt for at nå de mål, som kommunerne har sat op for tilbuddets borgere, der alle har forskellige grader af autismespektrum-forstyrrelser. 

Indsatsen var målrettet og professionel, men dokumentationen af effekten var for uensartet. Tilbuddet stod samtidig over for den udfordring, at kommunerne begyndte at både bestille og forvente en statusopfølgning efter Voksenudredningsmetoden (VUM).

"I starten var vi lidt overraskede, for vi kendte ikke til VUM-metoden. Men så satte vi os ind i det, og vi så, at det gav rigtig god mening", forklarer pædagog Line Staal fra Asgaard.

Asgaard besluttede derfor at komme hurtigt i gang med at arbejde konsekvent med VUM som udgangspunkt for den daglige dokumentation.

It-understøttelse er et must

Asgaard tilkøbte en Bosted Basic-opsætning til sit eksisterende socialfaglige it-værktøj, Bosted System. Løsningen indeholder blandt andet en VUM-planskabelon og mulighed for at effektmåle direkte på VUM-temaerne med Indikator 2.0.

"Det gør en kæmpe forskel, at vores arbejde med Voksenudredningsmetoden nu er it-understøttet. Der går jo ikke noget viden tabt, og der er ikke længere en masse tavs viden som førhen. Når løsningen er fuldt integreret, vil det gøre det administrative arbejde for pædagogerne meget nemmere", siger pædagog Line Staal, Asgaard.

Nu har borgerne fået større ejerskab over målene, lige som medarbejderne hurtigere og mere effektivt kan levere den ønskede dokumentation for indsatsen til kommunerne.

Se video med Line Staal, hvor hun forklarer mere om resultaterne ved at arbejde med Voksenudredningsmetoden i Bosted System.