22. november 2016

​Digital håndbog fra socialstyrelsen styrker resultatdokumentation

Socialstyrelsen har netop udgivet en håndbog om resultatdokumentation til landets ca. 2.000 sociale tilbud for børn, unge og voksne. Håndbogen skal understøtte den faglige læring og metodiske udvikling, der foregår på tilbuddene. Og det gør den!

"Jeg kan absolut anbefale at læse håndbogen, da den indeholder gode beskrivelser af resultatdokumentation i praksis og værktøjer til, hvordan man kan arbejde med resultatdokumentation", siger Lars Sjøblom, seniorkonsulent i EG med speciale i dokumentation og effektmåling på det specialiserede socialområde samt product manager for DHUV-området.

"For mange praktikere på de enkelte dag- og døgntilbud er det ofte en udfordring at få skabt den resultatdokumentation, som i dag kræves af bl.a. Socialtilsynet. For hvor skal man starte? Hvad er vigtigt at måle på? Selv om værktøjerne til effektmåling findes, fx Indikator 2.0 til Bosted System, så kan det være uhyre vanskeligt lokalt at finde lige præcis de måleindikatorer, som giver mening, - og blive enige om, at det er de rette indikatorer," forklarer Lars Sjøblom.

Understøttet af ICS og VUM
Lars Sjøblom  påpeger dog også, at opgaven med effektmåling af sociale indsatser på det specialiserede socialområde er blevet hjulpet ekstremt godt på vej af udviklingen og implementeringen af de to nationale udredningsmetoder, ICS til Børn & Unge samt VUM, Voksenudredningsmetoden til voksen handicap-området.

"VUM har fx som fælles metode og dermed fælles sprog på tværs af myndighed og udfører skabt det optimale grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Samtidig sikrer fagmetoden en systematisk faglig dokumentation hos udfører og er dermed med til at skabe et bedre liv for borgeren gennem en målbar udvikling," siger seniorkonsulent, Lars Sjøblom, EG.

Håndbog kan gøre stor forskel
"Socialstyrelsens håndbog er udarbejdet af Rambøll, som vi også har haft et godt samarbejde med i forbindelse med udviklingen af Indikator 2.0 sammen med Esbjerg Kommune. Jeg tror derfor at håndbogen kan være med til at gøre en stor forskel på det sociale område, hvor der netop i disse år er stort fokus på, hvad der virker, og hvordan vi kan gøre varme hænder endnu varmere, uden at det koster samfundet mere," siger seniorkonsulent, Lars Sjøblom, EG.

Håndbogen fra Socialstyrelsen vejleder om, hvordan data om målgrupper, indsatser og resultater kan indsamles og indgå i vidensgrundlaget for den enkelte indsats.

"Håndbogen fra Socialstyrelsen kombineret med Bosted System fra EG. Så er de fleste sociale tilbud hurtigt i gang med en effektiv resultatdokumentation og evaluering i det pædagogiske arbejde på sociale tilbud for børn, unge og voksne," siger seniorkonsulent, Lars Sjøblom.