22. november 2016

Digital Kommune: Klar med fleksibelt alternativ til DUBU

Hver dag fødes børn med nedsat funktionsevne til et liv med behov for varig hjælp, mens andre børn af sociale årsager kommer i kontakt med det specialiserede socialområde.

Uanset årsagen til mødet med det specialiserede socialområde har hvert enkelt barn krav på en hurtig og rigtig indsats, så de får det bedst mulige børneliv med udsigt til en værdig fremtid som voksen og ældre.

Derfor tilbyder EG nu en fleksibel, DUBU-lignende fagligt baseret løsning, der sætter barnet i fokus og gør det let for kommunerne at styre udgifterne til udsatte børn og unge, og som fremmer kvaliteten af sagsbehandlingen og effekten af indsatsen på området.

Baseret på gennemtestede teknologier

Løsningen udvikles i samarbejde med Silkeborg Kommune og bliver et fuldt børne- og ungesystem baseret på det eksisterende myndighedssystem DHUV inCorp Portal, som er i drift i 28 kommuner. Det betyder, at EG i slutningen af 2016 lancerer et reelt og fleksibelt alternativ til DUBU.

DUBU-lignende system

Løsningen lever op til KL og Socialstyrelsens krav til et DUBU-lignende system:

  • Aktivitetsbaseret sagsbehandlings- og journaliseringsværktøj
  • Håndtering af underretninger
  • Børnefaglig undersøgelse og handleplaner efter ICS-metoden
  • Indsatsregistrering med økonomioverblik
  • Dokumentjournalisering, nem håndtering af mailjournalisering m.m.

Fagligt baseret løsning

Med løsningen skaber EG systematik og overblik over sagsforløb og indsatser. Systemets arbejdsflows understøtter den faglige ICS-metode, så det med tydelighed fremgår, hvor i sagens fase sagsbehandleren befinder sig. Der er gennemskuelighed mellem sagens opstart, analyse, bestilling og opfølgning.
Flows i underretningsmodulet gør det nemt at indberette til Ankestyrelsen, ligesom indsatser indberettes til Danmarks Statistik jf. § 52.

Understøtter rammearkitektur

EG's DUBU-lignende løsning er ligesom DHUV inCorp Portal integreret til den Fælleskommunale Rammearkitektur. I kraft af at inCorp vil være det første fagsystem i Danmark, der anvender støttesystemerne, så vil DUBU-sagens oplysninger kunne gøres tilgængelige i SAPA og Beskedfordeleren allerede fra december 2016, hvilket kan give et tværgående overblik over barnets og familiens sager.