22. november 2016

EG får miljødiplom for tredje gang: Miljøhensyn og bundlinje hænger sammen

EG har for tredje gang modtaget MiljøForum Fyns diplom for sit miljøarbejde i en af koncernens afdelinger på Fyn.

MiljøForum Fyn begrunder uddelingen af diplomet med, at EG med sin miljøredegørelse for 2015 har dokumenteret en ekstraordinær miljøindsats.

"Virksomheden viser, at den har arbejdet målrettet med at forbedre virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger og opnået resultater med indsatsen", udtaler Mogens Michael Møller, forretningschef hos MiljøForum Fyn.

"Vi er stolte af godkendelsen, for miljødiplomet er en anerkendelse af, at vi til stadighed søger at undgå at belaste det omgivende miljø unødigt", siger direktør Mille Lindskrog Knudsen, EG.

Ud over den moralske forpligtelse til at se kritisk på sig selv som forbruger og som producerende virksomhed mener hun også, at miljøfokus er med til at sætte fokus på bundlinjen.

"Ud over at påvirke miljøet belaster en virksomheds el-, vand- og energiforbrug jo også økonomien. Derfor ser vi også stor overensstemmelse mellem ønsket om at skåne miljøet, føre en ansvarlig CSR-politik og begrænse omkostningerne", forklarer Mille Lindskrog Knudsen.

"EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på dyb domæneviden og den nyeste digitale ekspertise. Vi har samtidig ambitionen om, at vi vil være kommuner og regioners mest værdifulde samarbejdspartner inden for deres digitale services og løsninger og derved bidrage til at styrke den offentlige velfærd. Det indebærer også, at vi er opmærksomme på vores rolle i forhold til miljøet", siger direktøren.

Uddeles for tredje gang

Hos MiljøForum Fyn er forretningschef Mogens Michael Møller glad for endnu en gang at kunne uddele miljødiplomet til EG:

"At det er tredje gang, diplomet uddeles til en af EG's afdelinger på Fyn, vidner om, at EG er en virksomhed, der tager sit miljø- og CSR-arbejde seriøst og kontinuerligt finder bedre løsninger til at mindske virksomhedens miljøpåvirkning – til gavn for sin bundlinje, profil og ikke mindst medarbejderne. Stort tillykke med diplomet”, siger Mogens Michael Møller, forretningschef i MiljøForum Fyn.

Et travlt miljøår

EG er omfattet af loven om lovpligtigt energisyn. Det indebærer blandt andet, at EG i 2015/2016 har gennemført en stor undersøgelse af virksomhedens energiforbrug, herunder:

  • El-, vand- og varmeforbrug
  • Registrering af alt energiforbrugende udstyr
  • Handlingsplan for reduktion af forbruget helt ned på udstyr som lys, ventilation, køl, printere, skærme, biler mv.
  • Fremtidig energipolitik, grønt regnskab, energiledelse i EG
  • Implementeringsplan for besparelsestiltag, beregning af tilbagebetalingstider for energiinvesteringer og tilskudsberegninger
  • Opfølgningsplaner, egenkontrol af forbrug, mål for de næste 5 år
  • EG's samlede CO2/miljøbelastning.

Desuden har EG udviklet et nyt affaldskoncept, så i stedet for at betale for at få alt affald brændt af skal koncernen fremover sortere affald, hvilket vil sikre en højere grad af genbrug.