22. november 2016

​Digital Kommune: Lighed i sundhed - praksis der virker

Eksperter fra hele landet samles den 29. september for at yde deres bidrag til at skabe mere lighed i sundhed. Som blandt andre DR har omtalt, så kan levetiden for en borger i Danmark ofte måles på pengepungens størrelse: Socialt udsatte lever i gennemsnit 15 år kortere end de mere velbjergede.

Bag konferencen står Specialområde Socialpsykiatri Voksne i Region Midtjylland. Specialområdet huser nogle af de mennesker, der burde leve længere, end de faktisk gør. Samtidig har specialområdet selv gjort sig nogle erfaringer, som de gerne vil dele med andre.

"Selvom det er svært at skabe lighed i sundhed, så kan det godt lade sig gøre", siger Lars Bording, tovholder for konferencen og afdelingsleder i Specialområde Socialpsykiatri Voksne.

"Det er en myte, at mennesker med psykiske lidelser er ligeglade med sundhed. De er faktisk lige så interesserede i livsstilsændringer som alle andre mennesker. Det er bare nogle andre ting, der skal til for at motivere dem", siger han.

Lars Bording mener desuden, at der er god grund til at tro, at samme forhold gør sig gældende for folk med fysiske og/ eller psykiske funktionsnedsættelser i øvrigt.

Enkel indsats med stor virkning

Specialområdet iværksatte i 2011 et sundhedsprojekt, hvor psykiatrien, det socialpsykiatriske tilbud Tangkær og de praktiserende læger nu samarbejder meget mere om den enkelte beboer. Desuden foregår behandlingen i langt højere grad end tidligere på beboerens præmisser. Resultatet har allerede vist sig i form af færre indlæggelser og ved, at beboerne har fået en sundere livsstil. Et særligt tilpasset spørgeskema i tilbuddets socialfaglige it-system, Bosted System, sikrer systematikken og anvendes til at strukturere data ved de årlige statusmøder i forbindelse med Sundhedstjek.

"Dokumentationen af de aftalte indsatser samt det videre arbejde med indsatserne i forbindelse med sundhedstjek sikres bl.a. via mål- og delmålsarbejdet i Bosted System", forklarer Lars Bording:

"Lige som man indretter et sundhedshus, så folk i kørestol kan komme til lægen, så er det også hensigtsmæssigt at indrette sundhedsvæsnet på en måde, så man tager hensyn til de særlige behov, som psykisk syge mennesker kan have. Hvis du for eksempel lider af angst, så kommer du måske ikke til læge, fordi du er bange for at komme uden for dit hjem. Men så kan lægen måske komme til dig", fortæller Lars Bording.

Stor interesse for konference

Konferencen henvender sig til ledere og medarbejdere inden for socialpsykiatrien i kommuner og regioner, men også politikere og andre med interesse for området er velkomne. Deltagerlisten tæller allerede nu både politikere, læger, interesseorganisationer og socialfaglige medarbejdere.

"Vi er stolte over at have præsentere et program, der tiltrækker så bred opmærksomhed," fortæller Lars Bording. Han understreger, at konferencen ikke handler om at pådutte andre sundhed, men i stedet har til formål at sikre adgang til sundhedstiltag, for de som ønsker det.

Dagen er skruet sammen med syv workshops – såkaldte saloner – hvor en fagspecialist indleder med et fagligt oplæg, hvorefter en medarbejder fortæller om sine erfaringer med metoden.