22. november 2016

Digital Kommune: EG melder sig som leverandør af DUBU-lignende løsning

Hver dag fødes børn med nedsat funktionsevne til et liv med behov for varig hjælp, mens andre børn af sociale årsager kommer i kontakt med det specialiserede socialområde.

Uanset årsagen til mødet med det specialiserede socialområde har hvert enkelt barn krav på en hurtig og rigtig indsats, så de får det bedst mulige børneliv med udsigt til en værdig fremtid som voksen og ældre.

Derfor tilbyder EG nu en fleksibel, DUBU-lignende fagligt baseret it-løsning, der sætter barnet i fokus og gør det let for kommunerne at styre udgifterne til udsatte børn og unge, og fremmer kvaliteten af sagsbehandlingen og effekten af indsatsen på området.

Løsningen skaber en unik sammenhæng mellem myndighed og udfører på tværs af forvaltningerne i den enkelte kommune og kommunerne imellem.

Fleksibel løsning
EGs DUBU-løsning er udviklet i samarbejde med blandt andet Silkeborg Kommune, der ønskede at samle fire forvaltningsenheder i samme myndighedssystem. Løsningen understøtter KL og Socialstyrelsens krav til et DUBU-lignende system, og dermed også den nationale kvalitetsmodel og udredningsmetoden på børn og unge-området, ICS, Integrated Childrens's System.

Når kommunen vælger EG's DUBU-lignende løsning, får man et børnefagligt it-værktøj, der er udviklet til og fuldstændig matcher medarbejdernes behov på børn- og ungeområdet.

Løsningen er baseret på EG's mangeårige erfaringer på børn- og ungeområdet med det socialfaglige it-værktøj Bosted System og EG´s DHUV-løsning til voksen, handicap og udsatte-området.

Det betyder, at EG' s DUBU-løsning som det første system på børn- og ungeområdet anvender støttesystemerne i den fælleskommunale rammearkitektur.