22. november 2016

Bliv klar til domstolenes sagsportal

2016 står i digitaliseringens tegn i advokatbranchen, og et af de helt store emner er domstolenes sagsportal. Hos EG følger vi udviklingen nøje, og vi er i tæt dialog med Danske Advokater. Vores mål er at udvikle de bedst mulige værktøjer, der minimerer arbejdsbyrden for vores AdvoPro brugere. Du kan derfor forvente, at din løsning bliver tilpasset domstolenes sagsportal.

Men hvad er op og ned vedrørende sagsportalen? Domstolsstyrelsens Center for It har netop gennemført en række dialogmøder, men der hersker alligevel lidt usikkerhed om, hvad der præcis kommer til at ske. Digitaliseringschef Steen Hermansen fra Danske Advokater hjælper os i denne artikel med at eliminere nogle potentielle misforståelser.

Domstolenes sagsportal har ikke noget med den digitale retssal at gøre

Det er en udbredt misforståelse, at domstolenes kommende sagsportal hænger sammen med digital retssal. Det gør den ikke. Domstolsstyrelsens krav vil udelukkende gå ud på, at sagerne oprettes og registreres i den fælles sagsportal. Digital retssal er derimod blot et tilbud om at fremføre bevismaterialer og bilag digitalt ved retssager, og det vil også fremover stå advokaten frit for, om sagen skal fremstilles digitalt i retten eller ej, ligesom advokaten fortsat vil kunne arbejde i sit eget sagsbehandlingssystem.

"Nogle vil nok opleve det som en fordel også at benytte domstolenes sagsportal i retssalen, men det er altså frivilligt. Når det er sagt, vil jeg anbefale at udnytte de digitale muligheder, der ligger i digital retssal. Du kan medbringe eget udstyr, iPad og bærbar etc., og du kan stadig have dine egne noter og papirer ved siden af," siger digitaliseringschef ved Danske Advokater Steen Hermansen

Domstolenes sagsportal indføres i Vestre Landsret efter sommerferien - kun efter aftale

Domstolenes sagsportal vil blive udrullet i mindre etaper og starter med en pilotperiode i Horsens Byret og Vestre Landsret fra den 6. september 2016. I Vestre Landsret vil sagsportalen dog kun gælde sager, der stammer fra Horsens Byret, eller sager, som Vestre Landsret vælger at køre via sagsportalen i dialog med parterne i de aktuelle sager. Pilotperioden giver mulighed for at justere det nye system og sikre en god implementering, hvorefter udrulningen i de øvrige domstole gennemføres i første halvår 2017.

"I vores branche har vi tidligere set eksempler på, hvor galt det kan gå, når systemer bliver indført for hurtigt. Derfor er vi hos EG tilhængere af, at Domstolsstyrelsen har valgt at indføre systemet i mindre portioner. Så kan vi godt leve med, at der måske opstår lidt tvivl henad vejen, så længe formålet er at få korrigeret tingene, som i sidste ende betyder færre fejl", siger Lotte Juul fra EG A/S.

Mere transparens kræver styring, men du mister ikke kontrollen over sagerne

Nogle advokater er utrygge ved, at klienten også får adgang til sagen via domstolenes sagsportal og eksempelvis selv kan kommentere direkte til retten. Det er imidlertid en mulighed, klienten allerede har i dag, men den nye teknologi bør måske medføre bedre forventningsafstemning med klienten. På samme måde kan man aftale med dommerne, at de sender afgørelserne på tidspunkter, hvor advokaten har mulighed for at forberede klienten, og ikke eksempelvis i weekenden.

"Nu kan klienterne selv lægge sag an med deres NemID og udpege den ønskede advokat. Advokaten bestemmer selv, om han vil tage sagen, og der er fuld brugerstyring og adgangskontrol, så det kun er de implicerede parter, der har adgang til sagen. Alt i alt ser vi frem mod, at retssystemet bliver mere tilgængeligt og transparent, og borgere og erhvervsliv får mere service og selvbetjening, som vi kender det fra andre steder i det offentlige", siger Steen Hermansen.

Domstolenes sagsportal virker på alle styresystemer og på tablets og smartphones

Der har været rygter om, at domstolenes sagsportal forudsatte Windows 10, hvilket ville betyde, at mange skulle investere i nyt styresystem. Faktum er, at sagsportalen udvikles til alle styresystemer og browsere på markedet i et responsivt design, hvilket også gør det anvendeligt på tablets og smartphones. Samtidig ønsker EG optimale integrationer fra AdvoPro.

"Vi går også efter brugervenlighed, og overordnet er vores mål, at der bliver så lidt dobbeltregistrering som muligt. Advokaten skal kunne tage udgangspunkt i den nuværende løsning, og vi er i gang med en grundig undersøgelse af kundernes behov, så vi er sikre på at udvikle de rigtige integrationer mellem vores egne produkter, eventuelle nyttige tredjepartsprodukter og domstolenes sagsportal.Vi forventer, at Domstolsstyrelsen stiller det nødvendige til rådighed i slutningen af 2016, så vi kan gå i gang med at udvikle integrationen i 2017.", siger Lotte Juul fra EG A/S.