14. december 2016

Succes i Sverige: EG's energikunder i front

Den svenske tilfredshedsundersøgelse viser, at seks af forsyningsvirksomhederne på top 10-listen er EG-kunder. Undersøgelsen viser også, at kunderne har store forventninger til nye digitale muligheder og stiller stadig større krav til deres leverandører.

Én af de EG-kunder, som har kastet sig ind i kampen om kundernes gunst, er OX2 Vindel, som har opdateret sine produkter i forhold til kundernes ønsker og er havnet på førstepladsen i kategorien Elhandel Privatkunder.

"Den øgede konkurrence i forsyningsbranchen flytter opmærksomheden fra målepunkter og leverancer til den moderne og bevidste forbruger", siger Allan Jepsen, vice president, EG Utility.

"Den udvikling vil accelerere i de kommende år, og det er EG Utility gearet til at hjælpe forsyningsselskaberne med at håndtere", siger Allan Jepsen, EG Utility.

Stabile og innovative løsninger

I dag er EG Utility kendt i Skandinavien for at levere de mest stabile afregningssystemer, som imødekommer branchens og myndighedernes krav nu og i fremtiden. Med løsningerne Xellent og Zynergy tilbyder EG Utility to effektive og agile løsninger, der automatiserer processer og skaber sammenhæng i værdikæden.

Xellent indeholder et fuldt integreret ERP-system og kan håndtere alle forsyningsarter, services og andre digitale leverancer. Det sikrer optimal og smidig afregning, så vores kunder opnår størst mulig profit.

Zynergy er den mindre og meget målrettede løsning til elhandelsvirksomheder. Den indeholder alle funktionaliteter til en smidig og effektiv understøttelse af forretningen.

"Vi ser det som vores opgave at øge brugervenligheden og introducere nye selvbetjeningsløsninger og mobile løsninger, der understøtter distribueret brug af vores systemer. Målet er at gøre det nemt og overskueligt for forbrugerne at få overblik over deres forbrug af fx vand, gas, el og varme. Forudsætningen for at energioptimere og spare penge er nemlig et godt overblik over forbruget.

Men vi ser det også som vores opgave at hjælpe vores virksomhedskunder med at udnytte den viden, der findes i de store mængder forbrugsdata, som vi håndterer. Evnen til at se mønstre i data skal vi bruge til at udvikle nye produkter og skabe tidsbesparende arbejdsgange, der reducerer omkostningerne og giver vores kunder fordele på markedet", siger Allan Jepsen, EG Utility.

Faldende kundetilfredshed

Netop kundetilfredsheden bør i den forbindelse være i fokus i hele energibranchen. I hele Skandinavien er kundetilfredsheden med energileverandører nemlig faldende blandt forbrugerne. Generelt er der en tendens til, at forbrugerne forventer mere af forsyningsvirksomhederne, end de kan levere.

For andet år i træk har EPSI Rating fx målt kundetilfredsheden i den danske elsektor. Resultatet af årets EPSI-undersøgelse viser, at kunderne i Norge og Finland er mere tilfredse med deres elleverandør end de danske kunder. Sverige er det land på det nordiske marked, hvor kunderne er mindst tilfredse. Norge og Finland er næsten på det samme niveau som sidste år, mens Danmark og Sverige oplever et fald i kundetilfredsheden.

"Ikke mindst set i det lys er vi glade for, at vores energikunder i Sverige har så glade kunder", siger Allan Jepsen.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen fra Svenskt Kvalitetsindex består af et spørgeskema med mere end 40 spørgsmål om kundetilfredshed i energibranchen. Alt i alt har 13.413 personer mellem 18 og 79 år deltaget i undersøgelsen og besvaret spørgsmålene. Undersøgelsen blev gennemført af PFM Research via telefon i perioden fra september til oktober.