06. december 2016

Digitalisering af socialområdet: Skal skabe bedre liv for udsatte børn og unge i Grønland

Grønland får nu sit første socialfaglige it-system målrettet bosteder og døgntilbud. Løsningen skal sikre bedre dokumentation og videndeling vedrørende indsatsen på de specialiserede socialtilbud for udsatte.

I første omgang er løsningen blevet implementeret på de kommunale tilbud Saqqarlernut og Tupaarnaq i Kommuneqarfik Sermersooq.

Den bedste behandling
Løsningen er valgt for at skabe en bedre kvalitet i indsatsen:

"Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at måle på vores indsatser, så vi kan sikre vores udsatte borgere den bedste behandling og ikke mindst en konstruktiv udvikling", siger familiechef Tina Dam Rasmussen, Kommuneqarfik Sermersooq.

"Med EG Sensum kan vi målrette og fokusere vores indsats for det enkelte barn meget konkret og dermed mere effektivt. Vi kan følge barnets udvikling og eventuelle udsving i barnets trivsel meget præcist, ligesom vi kan trække grafer ud af systemet, der kan tydeliggøre eventuelle mønstre i barnets adfærd. Derfor er løsningen et rigtigt godt fagligt redskab for os, når vi skal målrette behandlingen til det enkelte barns behov", forklarer Tina Dam Rasmussen.

EG Sensum skal også være med til at fastholde det udsatte barns historie:

"Den anden gevinst for barnet er, at vi hjælper med at sikre barnet dets historie. Hvis dagligdagen i anbringelsen kun er dokumenteret i en kinabog, er der meget information og historik, der går tabt, som barnet ikke vil have mulighed for at følge op på senere. Rent fagligt betyder det også en bedre videndeling og muligheden for at følge barnets udvikling gennem en periode. Systemet er opbygget med udgangspunkt i vores behov, og kan derfor tilpasses den enkelte institution og dennes målgruppe", tilføjer familiechef Tina Dam Rasmussen, Kommuneqarfik Sermersooq.

Om tilbuddene
Saqqarlernut i Nuuk er et behandlingshjem med plads til fem børn og unge i 12-18-års alderen. Børnene kommer fra hele Kommuneqarfik Sermersooq, og fælles for børnene er, at de har været udsat for omsorgssvigt, seksuelle overgreb og andre stærkt traumatiserende oplevelser.

Tupaarnaq er et børnehjem med plads til ni omsorgssvigtede børn i alderen 6-18 år.

Begge tilbud hører under Børne- og Familieafdelingen i Forvaltning for Børn, Familie og Skole, der er den afdeling i kommunen, der arbejder med sårbare børn og familier med behov for støtte, for at sikre børnene en sund udvikling på lige fod med andre børn og familier.

Flere tilbud på vej
Planen er nu at få flere erfaringer med det socialfaglige it-værktøj i praksis, så systemet kan udbredes til andre offentlige og private tilbud og institutioner i Grønland.

Bag løsningen står it-leverandøren EG, der har kontor i Nuuk og 25 andre steder i Skandinavien og leverer digitale løsninger til både det offentlige og private virksomheder.

Veltestet løsning
EG Sensum er et professionelt værktøj til dokumentation og videndeling. Systemet gør det daglige arbejde med dokumentation og videndeling let på alle former for specialiserede tilbud på social- og sundhedsområdet. Systemet sætter borgeren i centrum og sikrer, at medarbejderne har adgang til alle nødvendige oplysninger døgnet rundt og løbende kan dokumentere og effektmåle på opsatte mål og delmål.

"På den måde kan tilbuddet hele tiden synliggøre effekten af sin indsats over for kommunens forvaltning, Inatsisartut og andre samarbejdspartnere. Men nok så vigtigt kan medarbejderne dele viden med hinanden om, hvad der virker, og hvad det er vigtigt at arbejde med, så det udsatte barn eller den udsatte unge får den nødvendige støtte i hverdagen", siger seniorkonsulent Michael Henriksen, EG.

Løsningen anvendes på mere end 700 tilbud i Danmark og på Malta.