09. december 2016

Digital kommune: Hey, hvor blev gevinsten på DHUV lige af?

En del af de kommuner, som for få år siden fik it-understøttet deres arbejde med Voksenudredningsmetoden på det specialiserede socialområde, har endnu ikke opnået de gevinster, som de blev stillet i udsigt i forbindelse med det nationale udbud på en DHUV-løsning.

For ca. 1½ år siden bad Socialstyrelsen om at få evalueret implementeringerne – et arbejde som blev udført af revisionsfirmaet BDO, som efter en interviewrunde hos udvalgte kommuner kunne meddele, at der ligger et uudnyttet potentiale på ca. 140 mio. indenfor området i de danske kommuner.

EG har taget udfordringen op og har nu igangsat udviklingen af en kommunal "best practice" på området.

I første omgang er der identificeret to pilotkommuner, som indgår med deres kommunale viden og praksis i udviklingsarbejdet og efterfølgende skal være blandt de første, som skal have de nye processer og organisering implementeret.

Sammen med kommunerne afholder EG to workshops, hvor målet er at kortlægge de processer, som er understøttet af deres it-system – sidenhen optimere dem og uddrage de forbedringsområder, som gennem praktisk eksekvering i kommunerne kan flytte tilfredsheden – både med IT-løsningen fra EG – men også med deres egen organisering og optimerede forretningsgange.

"Onsdag den 7.december 2016 afholdt vi den første workshop sammen med pilotkommunerne, hvor arbejdsgangene i Voksenudredningsmetoden blev kortlagt, tidsestimeret og uddybet. Næste workshop bliver med fokus på at optimere processerne, drøfte ændret organisering, udveksle værktøjer samt mappe de enkelte kommuners ønsker til forbedret IT-understøttelse af processerne", forklarer senior manager Erik. S. Andersen, EG Management Consulting, der var tilfreds med første workshop:

"Engagementet hos de kommunale deltagere var tårnhøjt med en konstruktiv tilgang til både metoder og værktøjer samt dejligt kritiske overfor egne vaner og rutiner, siger Erik S. Andersen, der peger på, at kommunerne er nødt til at sætte større fokus på netop arbejdet med gevinstrealisering.

Som det fremgår af illustrationen behøver indsatsen ikke at være ren raketvidenskab, men systematikken er vigtig:

"I 2015 anslog BDO, at hvis en bedre implementering af VUM samt en mere optimal it-understøttelse udbredes til alle landets kommuner, vil det akkumulerede nettopotentiale være +79 mio. kr. over fem år mod -61 mio. kr. i den opstillede business case. Men alt for ofte ender digitaliseringsprojekternes store visioner om en mere effektiv organisation og færre omkostningerne med det rene ingenting.

For selv om det nye it-system fungerer efter planen, sidder de forventede gevinster fortsat som fugle på taget. Det håber vi nu på at ændre på sammen med kommunerne", siger Erik S. Andersen, EG.