22. november 2016

Fortsat rekordvækst i EG

Fremgangen er fortsat for EG, der i 2015 endnu engang leve­rede rekordvækst. Den samlede omsætning rundede 1.839,18 mio. kr. svarende til en stigning på 12,4 % i forhold til 2014. Den organiske vækst, primært drevet af koncernens fokus på både bredere og dybere dækning af kundernes behov gennem krydssalg, udgør 3,8 procentpoint og er således særdeles tilfredsstillende.

I Sverige er EG nu blandt de tre største partnere inden for Dynamics-platformen, og selskabet vokser fortsat fornuftigt via organisk øgning af markedsandelen. I Norge er markedet fortsat meget presset, og dette, samt tab på enkelte større projekter, påvirker indtjeningen negativt.

Selv om årets indtjening (EBITDA) på 207,2 mio. kr. er ny rekord, vurderer selskabet stadig, at der er et betydeligt yderligere potentiale for at øge den fremtidige indtjening.

"I 2015 har vi taget store skridt i retning af at levere hele vejen rundt om vores kunders behov for forretningskritiske it-løsninger. Det viser sig positivt i vores resultatskabelse og er med til at øge vores kunders tilfredshed. Der er dog fortsat et betydeligt potentiale, som vi vil arbejde på at indfri i 2016", siger administrerende direktør Leif Vestergaard.

Kundeværdi i fokus
EG's størrelse, kompetencer og kapacitet gør det muligt at hjælpe kunderne på tværs af deres behov for procesunderstøttelse, udvikling og drift. Selskabet betjener i dag over 12.500 kunder i Skandinavien. At løsningerne fungerer, gør en forskel for over 10 millioner mennesker. Hver dag. Det forpligter. Derfor vil selskabet i 2016 investere betydeligt i produkter, ydelser og mennesker, som skal sikre, at kunderne realiserer høj værdi af deres investeringer – og at det er let at handle med EG.

"I 2015 har vi investeret betydeligt i nye løsninger, bedre infrastruktur og øvrige teknologier – og i 2016 skruer vi yderligere op for investeringerne", fortæller Leif Vestergaard.

I 2015 har selskabet særligt investeret i tre områder:

  • Brancheløsninger til virksomheder, som løbende overføres til de nyeste strategiske platforme, og hvor nye moduler baseret på best practice blandt toneangivende virksomheder i brancherne tilføjes.
  • Cloud- og hostingløsninger på velbeskrevne servicevilkår og med bred løsningstilgængelighed.
  • Udvikling og markedsføring af standardprodukter til kommunerne. En investering, som betød en vækst på 53 % i den kommunale sektor i 2015 (eksklusive Silkeborg Data). I dag har alle landets kommuner mere end én EG-løsning installeret.

I 2016 vil selskabet, ud over fortsatte investeringer i ovenstående områder, øge investeringerne i EG Digital, som har fokus på at øge salg, kundeloyalitet, vækst og værdi med udgangspunkt i analyse og aktivering af kundens datagrundlag på tværs af digitale kanaler.

Fortsat strategi om opkøb
EG har struktur og kapacitet til at være blandt de virksomhe­der, der konsoliderer markedet, og selskabet har stor erfaring med at sikre vellykkede integrationer.

Opkøb vil også fremover være en del af vækststrategien. I januar 2015 opkøbtes Medius Dynamics i Sverige, i februar Strato (ejendomsadministration), i maj NORRIQs LS NAV-forretning og i november Silkeborg Data. Opkøbet af Silkeborg Data er gennemført pr. 30. november 2015, hvorfor resultat og indtjening hovedsageligt påvirkes i 2016.

Opkøbet af Silkeborg Data er med til at udbygge EG's position som en stærk og strategisk aktør i markedet for digitale løsninger til kommuner og regioner – en position, som selskabet fortsat vil investere i at udbygge.