22. november 2016

Kommunerne kan spare millioner på digitalisering af socialområdet

Det nationale DHUV-projekt – Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området kan i de kommende år spare en gennemsnitlig dansk kommune mere end 2 mio. kroner om året.

Samlet set anslås projektet at kunne spare kommunerne 202 millioner kroner – et beløb som vil lune godt på bunden af de slunkne kommunekasser i de kommende år.

En gennemsnitlig kommune med 56.000 indbyggere kan således spare mere end 2 millioner, blandt andet på mere effektive arbejdsgange, lettere adgang til data og ledelsesinformation.

Det store besparelsespotentiale er beregnet af Deloitte i forbindelse med KOMBIT's nationale udbud af en DHUV-løsning i 2013.

Udbuddet blev vundet af EG, der på nuværende tidspunkt har implementeret løsningen i knap en tredjedel af landets kommuner. DHUV-løsningen understøtter kommunernes sagsbehandling, herunder Voksen Udredningsmetoden (VUM), på handicap- og udsatte voksne-området.

"Fagligt har systemet bidraget til, at vores udredninger er blevet meget skarpere, og det letter vores sagsbehandling, når der skal træffes afgørelser."
Tanja Rasmussen, sagsbehandler i Struer Kommune

Hvis du vil vide mere

På EG Digital Kommune '15 den 25. og 31. august i henholdsvis Kolding og Roskilde har du lejlighed til at høre en række spændende cases fra den kommunale hverdag, deltage i en række fagsessions og se hands-on-præsentationer af løsninger, som bruges af forskellige kommuner, samt tale med kommunale eksperter og fagfolk fra hele landet. Her vil du også kunne høre mere om fx DHUV-inCorp, og hvordan kommunernes potentiale for millionbesparelser kan realiseres.