Full kontroll – fra første kundekontakt til endelig levering

 • Effektiviser verdikjeden for en enklere gjennomføring av prosjekter og prosesser
 • Lever kvalitetsprosjekter som innfrir forventningene til kravoppfyllelse
 • Få bedre forretningsinformasjon, slik at dere kan ta bedre beslutninger.

End-to-end-support for din bedrift

EGs bransjeløsning utvider de omfattende kjernefunksjonene i Microsoft Dynamics AX med flere funksjoner som støtter de skiftende behovene i en prosjektorientert bedrift.

 • Project Quotation
 • Project Evaluation
 • Enterprise Asset Management (EAM)
 • Manufacturing Execution System (MES)
 • Global Data Management
 • Dokumentstyring
 • EG BI for Dynamics AX
 • Arbeidsflyt for fakturahåndtering
Tilbake
Fremover

Utarbeid nøyaktige tilbud basert på tidligere erfaringer

EG Project Quotation forenkler og effektiviserer den manuelle tilbudsprosessen. Maler basert på tidligere tilbud hjelper deg med å utnytte informasjon og erfaringer fra arbeidet du allerede har gjort, slik at du kan sende ut detaljerte og nøyaktige tilbud i en fart.

Les mer om effektiv utarbeiding av tilbud.

Trygg sporing og forutsigelse av prosjektenes lønnsomhet

EG Project Evaluation kombinerer informasjon fra hele Dynamics AX og gir deg god oversikt over økonomien i prosjektene dine. Du kan se gjeldende status i forhold til budsjetter og forutse fremtidig lønnsomhet på bakgrunn av forventede prosjektkostnader. Dermed kan du gripe inn umiddelbart for å unngå tap på langt sikt og sikre bunnlinjen.

Les mer om prosjektevaluering som gir innsikt.

Reduser maskinenes avbruddstid

EG Enterprise Asset Management for porteføljestyring hjelper deg med å vedlikeholde maskiner og produksjonsutstyr. Løsningen kan integreres med Microsoft Dynamics AX-moduler og fungerer på mobile enheter.

Les mer om EAM

Effektiviser produksjonen

EG Blue og MES gir detaljert oversikt over tilstedeværelse og oppgaveregistrering gjennom funksjoner som inn-/utstempling, timesedler, registrering av svinn, kvalitetssikring, service og vedlikehold.

Les mer om MES

Del og administrer data på tvers av virksomheten

Med EG Global Data Management kan du skape gjennomsiktighet, ensartethet og sammenheng, og styre forretningsdata på tvers av organisasjonen samtidig som individuelle selskapers behov blir dekket.

Les mer om Global Data Management.

Få full oversikt over oppgaver og prosjekter

EG CrossWork, som bygger på Microsoft SharePoint, gir oversikt og rask tilgang til pågående oppgaver, ordrer, leveranser, avtaler og mye mer i Dynamics AX, Office, CRM osv.

Les mer om dokumentstyring.

Få enkel tilgang til relevant og oppdatert forretningsinformasjon

EGs BI for Dynamics AX bygger på Microsoft SQL og gjør det enklere å ta velfunderte beslutninger. Data legges frem i sanntid og i strukturerte, intuitive formater.

Les mer om EG BI for Dynamics AX.

Effektiviser arbeidsflyten i faktureringen

Få oversikt, sett fart i fakturagodkjenningen, oppnå bedre likviditet og reduser behovet for å sende ut purringer og rentenotaer.

Les mer om ExFlow fakturagodkjennelse

Rådgivning, løsninger og tjenester

 • Dynamics 365
 • Rådgivning
 • Business Analytics
 • CRM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & support
Tilbake
Fremover

Dynamics 365 - fremtidens plattform

Med Dynamics 365 kan bedriften skape sammenheng i prosesser og funksjoner, og IT-ressursene kan frigjøres fra drift til fokus på forretningsverdi. La EG hjelpe deg trygt i mål når du skal starte din reise mot skyen.

Les mer om Dynamics 365

Kundereferanser

 • Isola

  Bevisst og systematisk anvendelse av IT-teknologi har bidratt til å gjøre Isola stadig mer effektiv.

 • Aass Bryggerier

  Norges eldste bryggeri, Aass Bryggerier AS i Drammen, har brukt EGs bransjeløsning i 15 år.

 • HOFF

  CRM systemet sørger for at HOFF til enhver tid har oversikt over mersalg og salgsoppfølging av 16 000 kunder innenfor storhusholdning.

 • Sig. Halvorsen

  Mye takket være bedriftens ERP-system så har Sig. Halvorsen klart å holde ansatte i jobb og unngått røde tall i et sviktende marked.

 • Babcock & Wilcox Vølund

  Med markedskunnskap og rådgivning fra EGs SAP-konsulenter ble implementeringen av SAP i Babcock & Wilcox Vølunds danske datterselskap vellykket.

 • Betech Seals & Codan Tech

  Betech Seals’ søsterselskap Codan Tech fikk implementert SAP med støtte fra EG, slik at det ble skapt synergi mellom selskapene og dermed økt effektivitet.

 • IdealCombi

  Med én samlet ERP-løsning, Dynamics AX og Dynaway BLUE fra EG, sørger IdealCombi for en effektiv forbindelse mellom produksjon og administrasjon.

 • Linco Food Systems

  Med SAP All-in-One binder Linco Food Systems alle prosesser effektivt sammen, noe som har gitt økt kvalitet, gyldighet og hastighet.

 • N&K Spedition

  N&K Spedition A/S gikk fra en IT-løsning til et strategisk samarbeid med EG med hovedvekt på å effektivisere kjente utfordringer og arbeidsrutiner i bransjen.

Nyheter og artikler

20sep
Pressrelease
Virksomheter kan spare millioner med ny teknologi
Article / Redaksjonen
Vet du hvor mye det koster å motta en faktura?
Article / Redaksjonen
Er verdikjeden kundefokusert, så kommer det på dagsordenen