Kursus

Venteliste i EG Bolig version 3 med opsætning af ventelistestyring

Kurset henvender sig til brugere af EG Bolig, som i dag ikke anvender medlemskartoteket, og som ønsker hjælp til at aktivere Venteliste i version 3.

Efter kurset vil kursisten være i stand til at arbejde med ventelister – fra oprettelse af ansøgere, registrering af boligønsker og tilbud til opkrævning af gebyrer fra ansøgere.

• Gennemgang og opsætning af:
- Venteliste: Standardopsætningen i EG Bolig
- Gebyrer
- Lejemålsforhold til brug i forbindelse med medlemsønsker
- Svar- og statusmuligheder
- Lejemålstyper til brug i forbindelse med statistik
- Dokumenter, herunder tilbudsbreve, afslagsbreve og medlemsbeviser.

• Ansøgerkartotek
- Oprettelse af nye ansøgere
- Ansøgeropkrævning og -indbetaling
- Udskrivning af udlejningsregler, prioritetsbrev, medlemsbevis, boliggarantibevis og opkrævning for en enkelt ansøger
- Medlemsudskrivninger (lister/breve).

 

• Tilbud
- Dannelse og udskrivning af tilbud – både lister og breve
- Registrering af svar og udskrivning af afslagsbreve.

• Venteliste
- Dannelse af venteliste
- Udskrivning af og forespørgsel på venteliste.

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås og vises af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere af EG Bolig, som i dag ikke anvender medlemskartoteket og ikke har fået opsat ventelistestyring i EG Bolig version 2.

Forudsætninger

Kurset kræver kendskab til EG Bolig version 2 på brugerniveau.