Venteliste i EG Bolig version 3 for brugere af medlemskartoteket

Efter kurset vil kursisten være i stand til at arbejde med ventelister – fra oprettelse af ansøgere, registrering af boligønsker og tilbud til opkrævning af gebyrer fra ansøgere.

• Gennemgang og opsætning af dokumenter, herunder tilbudsbreve, afslagsbreve og medlemsbeviser

• Ansøgerkartotek
- Oprettelse af nye ansøgere
- Ansøgeropkrævning og -indbetaling
- Udskrivning af udlejningsregler, prioritetsbrev, medlemsbevis, boliggarantibevis og opkrævning for en enkelt ansøger
- Medlemsudskrivninger (lister/breve).

• Tilbud
- Dannelse og udskrivning af tilbud – både lister og breve
- Registrering af svar og udskrivning af afslagsbreve.

• Venteliste
- Dannelse af venteliste
- Udskrivning af og forespørgsel på venteliste.

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås og vises af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere af EG Bolig, som i dag anvender medlemskartoteket og har fået opsat ventelistestyring i EG Bolig version 2.

 

Forudsætninger

Kurset kræver kendskab til EG Bolig version 2 på brugerniveau.