SD Tjenestetid for løn- og personalekonsulenter

På uddannelsen lærer du om sammenhænge mellem SD Tjenestetid og SD produkter som Basisløn, SD Personaleweb og SD Arkiv, så du kan supportere organisationens brugere.

Kursus hos EG

På uddannelsen lærer du

  • om koblingen fra lønsystemet til SD Tjenestetid, og hvad du skal være specielt opmærksom på

  • at tjekke, om der er indberettet korrekt og rettidigt, eller om der ligger en efterregulering

  • om brugen af SD Tjenestetid i kombination med de andre produkter, du kan have adgang til

  • om brugen af kontrol- og fejllisten i SD Arkiv

  • at tjekke kvitteringsliste og håndtere ændringer i lønberegningsregler

  • hvorfor saldi i SD Tjenestetid ikke altid stemmer overens med saldi i SD Personaleweb.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, som mangler grundlæggende viden om sammenhænge mellem SD Tjenestetid og andre SD produkter. Måske er du medarbejder i en løn- og personalefunktion og skal kende til koblingen mellem de forskellige systemer for at kunne supportere din organisation.

 

Forudsætninger

Du skal have adgang til SD Tjenestetid.

Undervisningsform

Uddannelsen tager udgangspunkt i de problemstillinger vedrørende SD Tjenestetid, du kan komme ud for i dagligdagen. Uddannelsen er opbygget omkring cases og varierer mellem oplæg og praktiske øvelser.

 

Pris

4.950 kr. (ekskl. moms)

Inkl. heldagsforplejning. 

 

Varighed

1 uddannelsesdag fra kl. 9.00 - 15.00.

Der er morgenmadsbuffet i kantinen fra kl. 08.30 - 09.00.