Uddannelse

Bliv bedre til at supportere din organisation i krydsfeltet mellem lønsystem og SD Tjenestetid

På lønmedarbejdermodulet lærer du om sammenhænge mellem SD Tjenestetid og SD produkter som Basisløn, SD Personaleweb og SD Arkiv, så du kan supportere organisationens brugere.

På uddannelsen lærer du

  • om koblingen fra lønsystemet til SD Tjenestetid, og hvad du skal være specielt opmærksom på

  • at tjekke, om der er indberettet korrekt og rettidigt, eller om der ligger en efterregulering

  • om brugen af SD Tjenestetid i kombination med de andre produkter, du som lønmedarbejder har adgang til

  • om brugen af kontrol- og fejllisten i SD Arkiv

  • at tjekke kvitteringsliste og håndtere ændringer i lønberegningsregler

  • hvorfor saldi i SD Tjenestetid ikke altid stemmer overens med saldi i SD Personaleweb.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, som er medarbejdere i en løn- og personalefunktion, og som mangler grundlæggende viden om sammenhæng mellem SD Tjenestetid og andre SD produkter. Derefter kan du supportere organisationens egne brugere.

 

Forudsætninger

Du skal være oprettet som bruger af SD Tjenestetid, men er typisk ikke daglig bruger af SD Tjenestetid.

Undervisningsform

Uddannelsen tager udgangspunkt i de problemstillinger vedrørende SD Tjenestetid, du kan komme ud for i dagligdagen. Uddannelsen er opbygget omkring cases og varierer mellem oplæg og praktiske øvelser.

 

Pris

Prisen er ekskl. moms, og der er heldagsforplejning.

 

Varighed

1 uddannelsesdag fra kl. 9.00 - 15.00.