Uddannelse

Kom godt i gang med SD Tjenestetid

SD Tjenestetid - Grundmodul 1 er målrettet dig, som har behov for indsigt i de grundlæggende funktioner i SD Tjenestetid.

På uddannelsen lærer du at  

  • håndtere nye medarbejdere i SD Tjenestetid

  • oprette vagter og personalegrupper

  • arbejde med grundplaner som et planlægningsværktøj

  • lave de løbende indberetninger, eksempelvis sygdom, overarbejde, inddraget fridøgn og nedsat tjeneste i overensstemmelse med grundlæggende arbejdstidsregler

  • arbejde med normperioder og afspadserings- og ferieregnskaber

  • lave udskrifter og danne udtræk af data

  • finde hjælp i vejledninger, så du selvstændigt kan udføre dit arbejde.

Supergodt flow mellem teori og øvelser Hans-Henrik G. Petersen, Herlev Hospital

 

 

Bestemt et kursus jeg kan anbefale nye brugere af SD Tjenestetid Louise Møller, Psykiatrisk Hospital Risskov

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, som har behov for indsigt i de grundlæggende funktioner i SD Tjenestetid. Du er ny bruger af SD Tjenestetid og arbejder med indberetninger af arbejdstid. Grundmodul 1 følges op med Grundmodul 2, som går i dybden med opgaver indenfor planlægning og opfølgning.

 

Forudsætninger

Det er en fordel, hvis du er oprettet som bruger af SD Tjenestetid, men ikke en forudsætning. Der bliver arbejdet med en fiktiv afdeling i SD Tjenestetid.

Undervisningsform

Variation mellem oplæg og praktiske øvelser.

 

Pris og rabat

Ved samtidig tilmelding af Grundmodul 1 og Grundmodul 2 er prisen 14.450,- kr. Dvs. prisen for Grundmodul 1 er 9.450 kr. og 5.000 kr. for Grundmodul 2.

Prisen er ekskl. moms. Der er heldagsforplejning med i prisen, men ikke overnatning ved 2 dages uddannelser.

 

Varighed

2 dages uddannelse fra kl. 09.00 - 15.00.