Uddannelse

Bliv klædt på som løn- og personalekonsulent

Uddannelsen er målrettet dig som medarbejder i en løn- og personalefunktion, der har behov for grundlæggende viden om løn- og personaleadministrative funktioner primært i SD Basisløn.

På uddannelsen lærer du at 

  • håndtere basale arbejdsgange fra ansættelse til fratrædelse

  • håndtere indberetninger af fravær, herunder specielle typer af fravær som arbejdsskade og pasning af pårørende og alvorligt syge børn.

  • håndtere arbejdsgange for administration af ferie, herunder afholdelse, overførsel og efterregulering af ferie, samt feriekort.

  • håndtere alt omkring barsel, herunder afbrydelse, udskydelse eller andre ændringer af barselsperiode med eller uden løn.

  • bruge de for lønmedarbejderen basale funktioner i SD Arkiv og SD Datawarehouse.

Grundmodulet kan med fordel følges op med målrettede uddannelser, der går i dybden med funktioner i forskellige SD produkter.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig som medarbejder i en løn- og personalefunktion, der har behov for grundlæggende viden om løn- og personaleadministrative funktioner i SD Basisløn. Uddannelsen gør dig i stand til at kunne supportere decentrale ledere med personaleadministrative arbejdsgange i SD Personaleweb.

 

Forudsætninger

Det forudsættes, at du er bruger af SD's produkter.

Undervisningsform

Variation mellem oplæg og praktiske øvelser på undervisnings-PC'er med en fiktiv afdeling.

 

Pris

Prisen er ekskl. moms. Der er heldagsforplejning med i prisen, med ikke overnatning ved 2 dages uddannelser.

 

Varighed

2 dages uddannelse fra kl. 9.00 til 15.00